Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3309/2019
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:Alsónyék Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7148 Alsónyék, Fő utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsónyék Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30853894
Postai cím: Fő Utca 1
Város: Alsónyék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7148
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dózsa-Pál Tibor
Telefon: +36 74491146
E-mail: kozseghaza.alsonyek@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.alsonyek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés traktor (tartozékokkal történő) beszerzésére az „Alsónyék-Bátaszék települések közötti kerékpárút kiépítése” című TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében
Hivatkozási szám: EKR000869052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
fülkés mezőgazdasági vontató (kaszával, sószóróval, hótolóval, seprőgéppel)
- 1 db fülkés mezőgazdasági vontató 4 WD
Minimálisan elvárt műszaki paraméterek:
Motorteljesítmény: min 83 LE, min. 4 henger, min euro 3
Üzemanyag: dízel
Hengerűrtartalom: minimum: 4400 cm3
Gumizás: ipari mintás gumiabroncs
Sebességváltó: irányváltó, 20 fokozat előre, 20 hátra, mászófokozat
Hidraulika szivattyú teljesítménye: minimum 82 liter/perc
Hidraulika emelőerő: minimum 1900 kg
Kardánfordulatszám: min 540/750 1/min
Hidraulika csatlakozók: dupla hidraulika kör:
1. kormányzás, elektrohidraulikus működtetés,
2. 3 pont függesztés + hátsó 2 db pótvezértömb (4 gyorscsatlakozó) előre is kivezetve, elöl hátul szabad visszafolyás, (58-as hidraulika csomag)
Kormányzás: Hidraulikus szervo
Géptömeg: max 3190 kg
Szélesség (kerék külső szélei között): maximum 2000 mm
Fülke: Fűthető, klímatizált, ablaktörlő, visszapillantó tükör, nyitható ablakok, zárható fülke, légrugós ülés
Egyéb kiegészítő: Sárga forgólámpa, színezett üveg, pótsúly front hidraulikához
Vizsgáztatás: Érvényes műszaki vizsgával, lassú járműre
- 1 db Hidraulikus hajtású árokpart kasza minimálisan elvárt műszaki követelményei
Megajánlott kompakt traktorral kompatibilis
Munkaszélesség maximum 400 cm
Kaszafelfogatás (értékelési részszempont): Automata (10 pont) vagy manuális kapcsolású (1 pont)
Emelés/süllyesztés: Hidrosztatikus
Kardánfordulat: minimum 540 f/perv
Kivitel: Oldalkidobásos
Egyéb kiegészítő: Közúti világítás készlet, zúzófej úszófunkciós
- 1 db Sószóró minimálisan elvárt műszaki követelményei
Megajánlott kompakt traktorral kompatibilis (vontatott, vagy függesztett)
Töltőtömeg: minimum 45 kg
Géptömeg (önsúly): minimum 15 kg
Maximális szórási szélesség: min. 2 méter,
Tartály anyaga (értékelési részszempont): műanyag
Kivitel: röpítőtárcsás
Szórási szélesség állítás
elektromos/ vagy mechanikus
Közúti közlekedéshez szükséges felszereltség Közúti világítás
- 1 db Hótoló minimálisan elvárt műszaki követelményei
Megajánlott kompakt traktorral kompatibilis
Munkaszélesség: maximum 200 cm
Munkaszélesség szögbe fordítva: maximum 30 fokos elforgatási szög, 2 irányba
Kopófelület: vágóél gumilappal
Szögállítás: hidraulikus,
Géptömeg: minimum 180 kg
- 1 db Seprőgép minimálisan elvárt műszaki követelményei
Megajánlott kompakt traktorral kompatibilis
Munkaszélesség: minimum 150 cm, maximum 200 (elfordított állapotban) cm
Munkaszélesség szögbe fordítva: minimum 140 cm
Kefeátmérő: 520 mm
Kivitel: Mechanikus oldal állítás
Géptömeg: maximum 260 kg
Tartályürítés, szögállítás, szegélykefe működtetése: hidraulikus
Ajánlatkérő kizárólag 2019. január 1. napján vagy azt követően először üzembe helyezett, új, korábban nem használt gépeket, berendezéseket fogad el.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a további közbeszerzési do-kumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalom-ra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A közbeszerzés része az eszközök leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó szolgáltatások elvégzése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 traktor és tartozékai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7148 Alsónyék, Fő utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
fülkés mezőgazdasági vontató (kaszával, sószóróval, hótolóval, seprőgéppel)
- 1 db fülkés mezőgazdasági vontató 4 WD
Minimálisan elvárt műszaki paraméterek:
Motorteljesítmény: min 83 LE, min. 4 henger, min euro 3
Üzemanyag: dízel
Hengerűrtartalom: minimum: 4400 cm3
Gumizás: ipari mintás gumiabroncs
Sebességváltó: irányváltó, 20 fokozat előre, 20 hátra, mászófokozat
Hidraulika szivattyú teljesítménye: minimum 82 liter/perc
Hidraulika emelőerő: minimum 1900 kg
Kardánfordulatszám: min 540/750 1/min
Hidraulika csatlakozók: dupla hidraulika kör:
1. kormányzás, elektrohidraulikus működtetés,
2. 3 pont függesztés + hátsó 2 db pótvezértömb (4 gyorscsatlakozó) előre is kivezetve, elöl hátul szabad visszafolyás, (58-as hidraulika csomag)
Kormányzás: Hidraulikus szervo
Géptömeg: max 3190 kg
Szélesség (kerék külső szélei között): maximum 2000 mm
Fülke: Fűthető, klímatizált, ablaktörlő, visszapillantó tükör, nyitható ablakok, zárható fülke, légrugós ülés
Egyéb kiegészítő: Sárga forgólámpa, színezett üveg, pótsúly front hidraulikához
Vizsgáztatás: Érvényes műszaki vizsgával, lassú járműre
- 1 db Hidraulikus hajtású árokpart kasza minimálisan elvárt műszaki követelményei
Megajánlott kompakt traktorral kompatibilis
Munkaszélesség maximum 400 cm
Kaszafelfogatás (értékelési részszempont): Automata (10 pont) vagy manuális kapcsolású (1 pont)
Emelés/süllyesztés: Hidrosztatikus
Kardánfordulat: minimum 540 f/perv
Kivitel: Oldalkidobásos
Egyéb kiegészítő: Közúti világítás készlet, zúzófej úszófunkciós
- 1 db Sószóró minimálisan elvárt műszaki követelményei
Megajánlott kompakt traktorral kompatibilis (vontatott, vagy függesztett)
Töltőtömeg: minimum 45 kg
Géptömeg (önsúly): minimum 15 kg
Maximális szórási szélesség: min. 2 méter,
Tartály anyaga (értékelési részszempont): műanyag
Kivitel: röpítőtárcsás
Szórási szélesség állítás
elektromos/ vagy mechanikus
Közúti közlekedéshez szükséges felszereltség Közúti világítás
- 1 db Hótoló minimálisan elvárt műszaki követelményei
Megajánlott kompakt traktorral kompatibilis
Munkaszélesség: maximum 200 cm
Munkaszélesség szögbe fordítva: maximum 30 fokos elforgatási szög, 2 irányba
Kopófelület: vágóél gumilappal
Szögállítás: hidraulikus,
Géptömeg: minimum 180 kg
- 1 db Seprőgép minimálisan elvárt műszaki követelményei
Megajánlott kompakt traktorral kompatibilis
Munkaszélesség: minimum 150 cm, maximum 200 (elfordított állapotban) cm
Munkaszélesség szögbe fordítva: minimum 140 cm
Kefeátmérő: 520 mm
Kivitel: Mechanikus oldal állítás
Géptömeg: maximum 260 kg
Tartályürítés, szögállítás, szegélykefe működtetése: hidraulikus
Ajánlatkérő kizárólag 2019. január 1. napján vagy azt követően először üzembe helyezett, új, korábban nem használt gépeket, berendezéseket fogad el.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a további közbeszerzési do-kumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalom-ra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A közbeszerzés része az eszközök leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó szolgáltatások elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (min. 12 hónap – max. 60 hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 8
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 traktor és tartozékai
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig egyetlen ajánlat sem érkezett.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges