Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:0334/2019
CPV Kód:45315000-8
Ajánlatkérő:Besenyszög Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5071 Besenyszög, Vasvári Pál út. 4. (Hrsz.: 1393/2.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Besenyszög Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72840647
Postai cím: Dózsa György Út 4.
Város: Besenyszög
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 56487002
E-mail: titkarsag@besenyszog.hu
Fax: +36 56487178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.besenyszog.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1)
Hivatkozási szám: EKR000213392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gondozási Központ energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út. 4. (Hrsz.: 1393/2.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Besenyszög Óvoda energetikai korszerűsítése: azbesztmentesítés, napelemes rendszer telepítése és gépészeti munkák kivitelezése a közbeszerzési dokumentumok részeként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátot tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben meghatározottak és részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18549 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 1 Elnevezés: Gondozási Központ energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50184925
Postai cím: Szeles Utca 67-69.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: info@energy-hungary.hu
Telefon: +36 12430059
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32424739
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út. 4. (Hrsz.: 1393/2.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Besenyszög Óvoda energetikai korszerűsítése: azbesztmentesítés, napelemes rendszer telepítése és gépészeti munkák kivitelezése a közbeszerzési dokumentumok részeként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátot tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben meghatározottak és részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 32424739
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ENERGY HUNGARY Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50184925
Postai cím: Szeles Utca 67-69.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
E-mail: info@energy-hungary.hu
Telefon: +36 12430059
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésben rögzített feladatok teljesítési határideje a Szerződés hatályba lépésétől számítva 150 naptári nap, de legkésőbb 2018. december 31.. Legalább 3 (három) munkanappal megelőző értesítés esetén Megrendelő előteljesítést elfogad.
. Felek a Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezést léptetik: „Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésben rögzített feladatok teljesítési határideje a Szerződés hatályba lépésétől számítva 180 naptári nap, de legkésőbb 2019. március 31.”
5.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően kivitelezői díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg:
nettó 32.424.739,- (azaz harminckettőmillió-négyszázhuszonnégyezer-hétszázharminckilenc) Ft + 27% ÁFA, amely bruttó 41.179.418.5,- (azaz negyvenegymillió-egyszázhetvenkilencezer-négyszáztizennyolc egész öt tized) Ft (a továbbiakban: Kivitelezői Díj)
Felek a Szerződés 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés léptetik: „Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően kivitelezői díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg:
nettó 33.358.439,- (azaz harminchárommillió-háromszázötvennylcezer-négyszázharminckilenc) Ft + 27% ÁFA, amely bruttó 42.365.218,- (azaz negyvenkétmillió-háromszázhatvanötezer-kétszáztizennyolc) Ft (a továbbiakban: Kivitelezői Díj)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 32424739 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33358439 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben