Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/47
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.07.
Iktatószám:3340/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Teljesítés helye:HU333;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18100103
Postai cím: Gyöngyvirág Utca 5.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Irén
Telefon: +36 63570800
E-mail: titkarsag@csongradrendelo.hu
Fax: +36 63570800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csongradrendelo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dr. Szarka ÖEEI részére orvosi eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000068312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére orvosi ( orvostechnológiai) eszközök, egészségügyi bútorzat beszerzése adás-vételi szerződés, illetve az EFOP-2.2.19-17-2017-00083 azonosító számú projekt keretében.
Kiegészítés a VI.3.) További információk - 21.A ponthatárok közti pontkiosztás módszere ponthoz:
Az ajánlat végső pontszámát a részszempontonkénti pontszámok összege adja.
Ahol AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján meghatározta az értékelési r.szempont legkedvezőbb szintjét, amelyre s annál még kedvezőbb vállalásra egyaránt az értékelési ponth. felső határával azonos számú pontot ad (Alegjobb = a meghatározott legkedvezőbb tartalmi szinttel).
AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az értékelési r.szemponttal összefüggő bizonyos ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását rögzített, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlat nem lehet. Ha AT a meghatározott minimum elvárásnál az AK-ra nézve kedvezőtlenebb ajánlatot tesz, akkor az ajánlata érvénytelen.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 99620100 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztikai eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:33112000-8
33124000-5
33190000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére orvosi diagnosztikai eszközök beszerzése adás-vételi szerződés, illetve az EFOP-2.2.19-17-2017-00083 azonosító számú projekt keretében.
Eladó feladata az eszközök szállítása, szükség szerint a telepítés, üzembe helyezés, az eszközök kezelésének betanítása, valamint a jótállási időtartam alatti javítási feladatok ellátása. Ajánlatkérő eszközönként 2 óra időtartamban írja elő a betanítást, eszközönként 2 fő részére.
Az alábbi eszközöket kell szállítani, a következő menyiségben:
Sorszám (Specifikáció szerint) / Termék megnevezés / db szám
1. Pulzus, vérnyomásmérő monitor CSAK Pulzus, vérnyomás 1
2. Betegőrző monitor (SPO2, NIBP, EKG, RESP, TEMP) 1
3. 12 csatornás EKG kocsival! 2
4. hordozható doppler 1
8. ABPM 4
9. 24 órás holter 3
11. dermatoszkóp 1
44. Dermatoszkóp 1
46. EKG ( felnőtt és vegyes praxisban) hordozható 1
47. Skiaszkóp vizsgálókészlet 1
48. EKG 1
51. Respirometer 1
56. Sebészeti képerősítő készülék 1
64. UH készülék 1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai, minőségi szempontok (alszempontok alább) 355
2 Betegőrző monitor: Legalább 3 napos trend grafikus és táblázatos formában (Igen/nem) 5
3 12 csatornás EKG kocsival: Korábban készített, tárolt EKG utólagos nyomtatása (Igen/nem) 5
4 12 csatornás EKG kocsival: 12 elvezetéses nyugalmi ritmus felvétel min. 4 perc full disclosure funkciót tartalmaz (Igen/nem) 10
5 12 csatornás EKG kocsival: Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz /minta/mp/csatorna mértékegységben/ (10000-nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 32000 vagy nagyobb estén 10
6 12 csatornás EKG kocsival: A kiértékelő algoritmus figyelembe veszi a gyermekkor specifikus EKG kritériumokat (Igen/nem)  10
7 12 csatornás EKG kocsival: EKG felvételek tárolása belső memóriában /felvételek db száma/ (40 felvétel alatt az ajánlat érvénytelen, 350 felvétel tárolás, vagy a feletti ajánlat a maximális pontot kap 10
8 12 csatornás EKG kocsival: Sport diagnosztikát tartalmaz a kiértékelő algoritmus,mely Seattle kritériumok szerinti rizikófaktorok analízisének eredményét is megadja a kiértékelésnél (Igen/nem) 10
9 ABPM: A rendszer pulzushullám analízist alkalmaz, a kardiovaszkuláris rizikófaktor kimutatásához, a központi és perifériás nyomás és központi artéria merevség kalkulációjával , az ennek megfelelő vált 10
10 ABPM: 9. tétel szerinti EKG holter rendszer szoftverbe integrálható, a páciensek adatbázisának közös kezelésével (Igen/nem)  10
11 ABPM: Auszkulációs és oszcillometriás mérési mód egyidejű párhuzamos alkalmazása a pontos, gyors, és magas diagnosztikai értékű méréshez (Igen/nem) 10
12 ABPM: Színes (LCD vagy OLED) kijelzővel rendelkezik (Igen/nem)  10
13 ABPM: Legalább fél perc hangrögzítés memóriába funkciót tartalmaz a pontos páciens dokumentálás segítésére (Igen/nem)  10
14 24 órás Holter rekorder szoftverrel: A klinikai szoftver alkalmas teljes 12 elvezetéses felvétel adatainak kiértékelésére (Igen/nem)  10
15 24 órás Holter rekorder szoftverrel: A klinikai szoftver alkalmas egy hetes felvétel adatainak kiértékelésére (Igen/nem)  10
16 24 órás Holter rekorder szoftverrel: Hangrögzítés funkciót tartalmaz a rendszerbe, vagy rekorderbe integrálva,a pontos páciens dokumentálás segítésére (Igen/nem)  5
17 24 órás Holter rekorder szoftverrel: 8. tétel szerinti ABPM rendszer páciens adatait is integrálja (Igen/nem)  10
18 24 órás Holter rekorder szoftverrel: A szívritmus variabilitás frevencia domain analízishez grafikus megjelenítési módot is alkalmaz, információt adva a páciens alvás minőségéről, stressz szintjéről,  10
19 24 órás Holter rekorder szoftverrel: Garfikus megjelenítési mód P hullám analízissel támogatott pitvari fibrilláció megjelenésének és megszűnésének kijelzésére, a kiértékelés gyosításához. (Igen/nem) 10
20 24 órás Holter rekorder szoftverrel: Adatexport PDF formátumban (Igen/nem)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 533
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: OPCIÓK NINCSENEK, a jelen pontban terjedelmi korlátozás miatt az 1. részajánlathoz tartozóan a szakmai, minőségi szempont további alszempontjanak és az azokhoz tartozó súlyszámoknak (alszempont mögötti szám) a felsorolása található:
Alszempont – 24 órás Holter rekorder szoftverrel: (Igen/nem) 3 csatorna / min. 7napos EKG felvétel készítése (ehhez megfelelő páciens kábelt is tartalmazza az ajánlat) 10
Alszempont – 24 órás Holter rekorder szoftverrel: 12 elvezetéses EKG felvétel készítése (ehhez megfelelő páciens kábelt is tartalmazza az ajánlat) (Igen/nem) 10
Alszempont – 24 órás Holter rekorder szoftverrel: Beépített mozgás/aktivitás szenzor (Igen/nem) 10
Alszempont – 11, 44. számú Dermatoszkóp: Skálaosztású, autoklávozható kontakt lemezzel (Igen/nem) 5
Alszempont – EKG, hordozható: Jelminőség ellenőrzés színkódolt görbe kijelzéssel a képernyőn (Igen/nem) 10
Alszempont – EKG, hordozható: Mintavételezési gyakoriság pacemaker spyke detektáláshoz min. 10000 minta/mp/csatorna (10000-nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 32000 vagy nagyobb estén maximális pontszámot kapja; egyenes arányosítás) 10
Alszempont – EKG, hordozható: Speciális algoritmus rendelkezésre áll mellkasi fájdalom esetén lehetséges koronária elzáródás és annak mértékének diagnosztizálására (Igen/nem) 10
Alszempont – EKG, hordozható: Sport diagnosztikát tartalmaz a kiértékelő algoritmus,mely Seattle kritériumok szerinti rizikófaktorok analízisének eredményét is megadja a kiértékelésnél (Igen/nem) 10
Alszempont – EKG, hordozható: WIFI (vezeték nélküli) LAN kapcsolattal rendelkezik) (Igen/nem) 5
Alszempont – Respirométer: Beépített nyomtatóval (Igen/nem) 5
Alszempont – Sebészeti képerősítő: Generátor teljesítmény kw-ban, minimum 2 kW (előny a nagyobb
2 kW-nál kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 3,5 kW vagy nagyobb érték maximális pontszámot kap; egyenes arányosítás) 10
Alszempont – Sebészeti képerősítő: Legnagyobb beállítható csőáram felvételi üzemben min. 20 mA (20mA -nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 70 mA vagy nagyobb érték maximális pontszámot kap; egyenes arányosítás) 10
Alszempont – UH készülék: Min. 384 db csatlakozó pontú pinless csatlakozók (384-nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 512 vagy annál nagyobb érték esetén maximális pontszámot kap; egyenes arányosítás) 10
Alszempont – UH készülék: PW Doppler kapu mérete, előny a nagyobb felső érték, min.1 – 25 mm (25-nél kisebb felső érték esetén az ajánlat érvénytelen, 35 mm vagy annál nagyobb felső érték esetén maximális pontszámot kap; egyenes arányosítás) 10
Alszempont – UH készülék: PRF min. 400 – 50 000 Hz, előny a kisebb alsó érték (400-nál nagyobb alsó érték esetén az ajánlat érvénytelen, 100 vagy annál kisebb alsó érték esetén maximális pontszámot kap; fordított arányosítás) 10
Alszempont – UH készülék: Színes Doppler áramlási érzékenység min. 0.01 – 430 cm/sec, előny a kisebb alsó érték (0,01-nél nagyobb alsó érték esetén az ajánlat érvénytelen, 0,008 vagy annál kisebb alsó érték esetén maximális pontszámot kap; fordított arányosítás) 10
Alszempont – UH készülék: Automatikus olvasószoftver telepítése az adathordozóra (Igen/nem) 10
Alszempont – UH készülék: Min. 80 db egy sorban egymás mellett elhelyezett kristályszám az ajánlott felnőtt kardiológiai vizsgálófejen. (80-nál kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 96 vagy annál nagyobb érték esetén maximális pontszámot kap; egyenes arányosítás) 10
Alszempont – UH készülék: Min. 384 db piezo kristály (384 -nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 480 vagy annál nagyobb érték esetén maximális pontszámot kap; egyenes arányosítás) 10
Alszempont – UH készülék: Érintőképernyős kezelhetőség (Igen/nem) 10
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00083
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazta.

II.2.1)
Elnevezés: Terápiás és technológiai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
További tárgyak:33190000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére terápiás és technológiai orvosi eszközök, egészségügyi bútorzat beszerzése adás-vételi szerződés, illetve az EFOP-2.2.19-17-2017-00083 azonosító számú projekt keretében.
Eladó feladata az eszközök szállítása, szükség szerint a telepítés, üzembe helyezés, az eszközök kezelésének betanítása, valamint a jótállási időtartam alatti javítási feladatok ellátása. Ajánlatkérő eszközönként 2 óra időtartamban írja elő a betanítást, eszközönként 2 fő részére.
Az alábbi eszközöket kell szállítani, a következő menyiségben:
Sorszám (Specifikáció szerint) / Termék megnevezés / db szám
5. orvosi táska sürgősségi 2
6. orvosi táska készenléti 1
7. ülő kocsi 2
10. Asztali autokláv 20 literes 1
12. Nőgyógyászati vizsgálószék 1
13. vizsgáló ágy 10
14. öltözőszekrény 40
16. betegfellépő/lépcső 10
17. fém műszerszekrény 4
21. Várótermi szék 4-es 30
22. Zárható gyógyszer szekrény beépített kábítószer trezorral 1
23. Vérvételi szék 1
25. Gyógyszerosztókocsi 1
26. Ágyazó kocsi 2
27. Motoros szívó 1
28. Könnyűszerkezetű LED-es plafonra szerelhető, hidegfényforrású műtőlámpa 1
29. Ambuláns műtétek vérzéscsillapításához elektromos coagulátor, csipesz, kés,/lándzsa 1
30. Kézsebészeti ollók, 2
31. Kézműtőasztal, kézsérülések, kézműtétek végzéséhez 1
32. Gurulólábas emelt szék, állítható szék 1
33. Nagyító szemüveg kézsérülések ellátásához /fényforrással/ 1
34. Elektromos gipszvágó/könnyü gipszhez 1
35. Hordágy, gurulós 2
41. Polcos gardrób szekrények 3 m széles, 2.5 m magas 6
42. Polcrendszer1 m széles, 2.2 m magas 20
43. Mobilszívó 1
45. Lézer készülék, sebészeti 1
49. Lélegeztető ballon felnőtt és gyermek 1
50. Laryngoscop /teljes lapoc sorozattal/ 1
52. Vizsgálólámpa 1
53. Műtőzsámoly kétlépcsős 1
54. Műtőasztal 1
55. Mobil műtőlámpa 1
57. Ledobó állvány 1
58. Operátori szék /karos, állítható/ 1
59. Műszerasztal fix 4
62. UV lámpa sterilitáshoz germicid 3
63. Fül-orr-gégészeti Idegentest fogó 1
65. Infuziós pumpa + állvány 1
67. Fénymásoló nagyteljesítményű f/f 3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai, minőségi szempontok (alszempontok alább) 175
2 Nőgyógyászati vizsgálószék: Trendelenburg-döntés: min. -12º (Igen/nem)  10
3 Nőgyógyászati vizsgálószék: Terhelhetősége kg-ban, legalább 150 kg, előny a több (150-nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 200 vagy nagyobb esetén maximális pontszámot kapja; egyenes arányo 5
4 Vizsgálóágy: Magasságállítás felső értéke cm-ben, min 70 cm: előny a több (Ha 70 cm-nél kisebb, az ajánlat érvénytelen, 95 cm vagy annál nagyobb a maximális pontszámot kapja; egyenes arányosítás) 10
5 Zárható gyógyszerszekrény beépített kábítószer trezorral: Fém méregszekrény digitális biztonsági zárral (Igen/nem)  10
6 Könnyűszerkezetes LED-es plafonra szerelhető hidegfényű műtőlámpa: Fényerősség lux-ban, min. 120000 lux (120000-nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 160000 vagy annál nagyobb érték maximáli 10
7 Könnyűszerkezetes LED-es plafonra szerelhető hidegfényű műtőlámpa: Min. 800 K tartományban változtatható (átkapcsolható) színhőmérséklet (800-nál kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 1000 vagy  10
8 Könnyűszerkezetes LED-es plafonra szerelhető hidegfényű műtőlámpa: Endoszkópiás derengőfény funkció (Igen/nem)  10
9 Ambuláns műtétek vérzéscsillapításához elektromos koagulátor Bipoláris „Auto-Coag-Start” funkció: (Igen/nem)  10
10 Gurulólábas emelt szék: A magasság lábbal állítható gázrugó segítségével (Igen/nem)  10
11 Gurulólábas emelt szék: Központi fék (Igen/nem)  5
12 Nagyító szemüveg: Fényerősség luxban, min. 75000 lux (75000-nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 100000 vagy annál nagyobb érték esetén maximális pontszámot kapja; egyenes arányosítás)  5
13 Nagyító szemüveg: Működési idő teljesen feltöltött akkumulátorral órában, min. 4 óra (4-nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 6,5 vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot kap; egyenes a 5
14 Hordágy, gurulós: Terhelhetőség kg-ban, min. 150 kg, (150-nél kisebb érték estén az ajánlat érvénytelen, 230 vagy nagyobb érték esetén maximális pontszámot kap; egyenes arányosítás)  10
15 Lézer készülék, sebészeti: Impulzus hossz legkisebb értéke mp-ben, min. 0,1 mp (0,1-nél nagyobb alsó érték esetén az ajánlat érvénytelen, 0,01 vagy annál kisebb érték maximális pontszámot kap; fordíto 10
16 Vizsgálólámpa: Megvilágítás erőssége 0,5 m-ről luxban, min. 40000 lux (40000-nél kisebb esetén érvénytelen az ajánlat, 50000 vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot kap egyenes arányosítás)  10
17 Műtőasztal: 0-pozicióba visszatérés (Igen/nem)  10
18 Műtőasztal: Terhelhetőség kg-ban, legalább 150 kg (150-nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 200 vagy annál nagyobb érték esetén maximális pontszámot kap; egyenes arányosítás) 10
19 Mobil műtőlámpa: Fényerősség luxban, min. 120000 lux (120000-nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 160000 vagy annál nagyobb érték maximális pontszámot kap; egyenes arányosítás)  10
20 Mobil műtőlámpa: Min. 800 K tartományban változtatható (átkapcsolható) színhőmérséklet (800-nál kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 1000 vagy nagyobb érték maximális pontszámot kap; egyenes ar 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 263
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: OPCIÓK NINCSENEK, a jelen pontban terjedelmi korlátozás miatt alább a 2. részajánlathoz tartozóan a szakmai, minőségi szempont további alszempontjanak és az azokhoz tartozó súlyszámoknak (alszempont mögötti szám) a felsorolása található:
Alszempont – Infúziós pumpa + állvány: Feltöltött akkuval min. 5 óra működési idő, óra (5-nél kisebb érték esetén az ajánlat érvénytelen, 8 vagy annál nagyobb érték esetén maximális pontszámot kap; egyenes arányosítás) 5
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00083
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazta.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 194 - 438300
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Diagnosztikai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42097864
Postai cím: Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: artmed@artmed.hu
Telefon: +36 14380698
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13150330
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57881600
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60429900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Terápiás és technológiai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42097864
Postai cím: Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: artmed@artmed.hu
Telefon: +36 14380698
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13150330
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 41513695
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39190200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1138 Budapest, Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303. Asz: 12223466-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)