Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0341/2019
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola
Teljesítés helye:5310 Kisújszállás, Vásár utca 24. NUTS kód: HU322. Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56977172
Postai cím: Széchenyi Utca 4.
Város: Kisújszállás
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kui Gábor
Telefon: +36 205492413
E-mail: drkuigabor@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Református óvoda építése
Hivatkozási szám: EKR000766692018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Kisújszállás, Vásár utca 24. szám alatti egykori iskolaépület 3 csoportos óvodává történő átalakítása és részben új épületrész építése a kivitelezési feladat. A csoportonként 25-25 gyermek és a kiszolgáló személyzet részére kerül kialakításra az épületet, úgy hogy az a jelenlegi óvodai nevelési követelményeknek megfeleljen. A csoportokhoz tartozó öltözőkön és WC blokkokon túl tornaszobát és melegítőkonyhát is szükséges kialakítani új építéssel.
Az épületet akadálymentes szempontok, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint szükséges átalakítani.
Külső térben az OTÉK szerinti parkoló és akadálymentes parkoló kialakítása, valamint a külső részen fedett közlekedő és fedett játszóhely is kialakításra fog kerülni
Homlokzati hőszigetelés:
A teljes homlokzati felületen 10 cm vastagságban EPS hőszigetelés kiépítése szükséges.
Zárófödém (padlás) szigetelés:
Az épület zárófödémét le kell hőszigetelni. A hőszigeteléshez lépésálló hőszigetelő kőzetgyapot lemezt kell beépíteni 25 cm vastagságban. A poros tapasztott födémre faforgácslap aljzatot kell fektetni és a hőszigetelő lemezek közé 1 rtg. Párazáró fóliát kell leteríteni. A padlástérben hosszirányban végigfutó szervízjárdát kell kiépíteni 1,5 cm vtg. OSB háncslemezből, amelyet 1 tábla szélességben kell végigfuttatni a padlástér teljes hosszán.
Teljes nyílászárócsere:
Minden, homlokzati nyílászárót szükséges lecserélni a felújítás során. Az összes új nyílászáró 5 kamrás műanyag tokkal és szárnnyal, valamint 4:-16-4-16-:4AG mm, 2xLOW-E BEVONAT, HÁROMRÉTEGŰ hőszigetelt üvegezéssel kerül beépítésre. A szükséges mennyiségű rovarháló felszerelése is szükséges, helyiségenként minimum 1 ablak esetében.
Tető, héjazat:
A meglévő épületrészek tetőhéjazata az eredeti állapotban marad. Egyéb teendők a műszaki leírásban és a terveken.
Homlokzatképzés:
A homlokzati elemek vakolása és festése a tervek szerint.
Új épületrészek, új építések:
- új épületrész építése: csoportokhoz tartozó öltözők és wc blokkok, tornaszoba és melegítőkonyha,
- járda, terasz, játszóhely
- akadálymentesítési fejezetben leírt módosítások
- parkolók (4 db + 1 akadálymentes),
- kerékpártárolók
Egyéb kiegészítő gépészeti és egyéb munkálatok, használatbavételi engedély beszerzése és hozzá kapcsolódó kiegészítő munkák.
A műszaki tartalom pontos leírása a közbeszerzési dokumentumban, valamint a mellékelt tervekben, műszaki leírásokban és árazatlan költségvetésekben található. Az árazatlan költségvetések a tervfejezetekben találhatóak meg, nem külön dokumentumban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 135584700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Református óvoda építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5310 Kisújszállás, Vásár utca 24. NUTS kód: HU322. Jász-Nagykun-Szolnok Megye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége: 3 csoportos, belső területileg: 580,91 m2, összesen 681,69 m2 –es óvoda épület felújítása, átalakítása, átépítése.
A Kisújszállás, Vásár utca 24. szám alatti egykori iskolaépület 3 csoportos óvodává történő átalakítása és részben új épületrész építése a kivitelezési feladat. A csoportonként 25-25 gyermek és a kiszolgáló személyzet részére kerül kialakításra az épületet, úgy hogy az a jelenlegi óvodai nevelési követelményeknek megfeleljen. A csoportokhoz tartozó öltözőkön és WC blokkokon túl tornaszobát és melegítőkonyhát is szükséges kialakítani új építéssel.
Az épületet akadálymentes szempontok, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint szükséges átalakítani.
Külső térben az OTÉK szerinti parkoló és akadálymentes parkoló kialakítása, valamint a külső részen fedett közlekedő és fedett játszóhely is kialakításra fog kerülni
Homlokzati hőszigetelés:
A teljes homlokzati felületen 10 cm vastagságban EPS hőszigetelés kiépítése szükséges.
Zárófödém (padlás) szigetelés:
Az épület zárófödémét le kell hőszigetelni. A hőszigeteléshez lépésálló hőszigetelő kőzetgyapot lemezt kell beépíteni 25 cm vastagságban. A poros tapasztott födémre faforgácslap aljzatot kell fektetni és a hőszigetelő lemezek közé 1 rtg. Párazáró fóliát kell leteríteni. A padlástérben hosszirányban végigfutó szervízjárdát kell kiépíteni 1,5 cm vtg. OSB háncslemezből, amelyet 1 tábla szélességben kell végigfuttatni a padlástér teljes hosszán.
Teljes nyílászárócsere:
Minden, homlokzati nyílászárót szükséges lecserélni a felújítás során. Az összes új nyílászáró 5 kamrás műanyag tokkal és szárnnyal, valamint 4:-16-4-16-:4AG mm, 2xLOW-E BEVONAT, HÁROMRÉTEGŰ hőszigetelt üvegezéssel kerül beépítésre. A szükséges mennyiségű rovarháló felszerelése is szükséges, helyiségenként minimum 1 ablak esetében.
Tető, héjazat:
A meglévő épületrészek tetőhéjazata az eredeti állapotban marad. Egyéb teendők a műszaki leírásban és a terveken.
Homlokzatképzés:
A homlokzati elemek vakolása és festése a tervek szerint.
Új épületrészek, új építések:
- új épületrész építése: csoportokhoz tartozó öltözők és wc blokkok, tornaszoba és melegítőkonyha,
- járda, terasz, játszóhely
- akadálymentesítési fejezetben leírt módosítások
- parkolók (4 db + 1 akadálymentes),
- kerékpártárolók
Egyéb kiegészítő gépészeti és egyéb munkálatok, használatbavételi engedély beszerzése és hozzá kapcsolódó kiegészítő munkák.
A műszaki tartalom pontos leírása a közbeszerzési dokumentumban, valamint a mellékelt tervekben, műszaki leírásokban és árazatlan költségvetésekben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Bevont felelős műszaki vezető többlettapasztalata (db, maximum 5 db.) 2
2 Többlet jótállás vállalása (0-maximum 24 hónapig, hónapban megadva) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Kivitelezés ára (nettó Ft.) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A sikeres műszaki átadás-átvétel és a használatba vételi eljárás megindításának legkésőbbi dátuma: 2019. május 31. A használatbavételi eljárás lebonyolítása a nyertes ajánlattevő feladata, annak minden költségével együtt. A használatba vételi eljárásnak 2019. augusztus 15-ig kell befejeződni. A végszámla a használtba vételi eljárás jogerős befejezését követően állítható ki.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Református óvoda építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70003680
Postai cím: Liszt Ferenc Út 13/a
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
E-mail: szilasikft@gmail.com
Telefon: +36 309789725
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56480502
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271727216
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 135584700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri, épületgépészeti munka, gyenge és erősáramú munka, szakipari munka, útépítés, építésvezető, felelős műszaki vezető, közmű és vízépítés, hulladékszállítás, alépítmény, konyhatechnológiai munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70003680
Postai cím: Liszt Ferenc Út 13/a
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11271727216

Hivatalos név: Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52622294
Postai cím: Kossuth Lajos Út 74.
Város: Kisújszállás
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13122186216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges