Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/47
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.07.
Iktatószám:3441/2019
CPV Kód:39294100-0
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Budapest, valamint a Megrendelő által meghatározott vidéki teljesítési helyek. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megrendelt tevékenységeket az Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen, illetve saját telephelyén/telephelyein saját eszközeivel látja el az Ajánlatkérővel történt egyeztetés után. B típusú tájékoztató táblák esetében az eseti megrendelőben megjelölt budapesti vagy vidék i helyszín. C és D típusú tájékoztató táblák esetében az eseti megrendelőben megjelölve Ajánlatkérő budapesti te lephelye vagy székhelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IJ. Kommuniká ciós Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.aeek.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódóan reklámtárgyak és tájékoztató táblák előkészítése, gyártása, beszerzése, valamint leszállítása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:39294100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tájékoztató táblák előkészítése, gyártása, valamint leszállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30192170-3
További tárgyak:35261000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, valamint a Megrendelő által meghatározott vidéki teljesítési helyek.
Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megrendelt tevékenységeket az Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen, illetve saját
telephelyén/telephelyein saját eszközeivel látja el az Ajánlatkérővel történt egyeztetés után.
B típusú tájékoztató táblák esetében az eseti megrendelőben megjelölt budapesti vagy vidék i helyszín.
C és D típusú tájékoztató táblák esetében az eseti megrendelőben megjelölve Ajánlatkérő budapesti te lephelye vagy székhelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
B tábla tartószerkezettel vagy egyéb tartófelületre rögzítve: max. 79, min. 64 db
C tábla: max. 217 db, min. 190 db
D tábla: max. 81 db, min. 64 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002, EFOP-2.2.0-16-2016-00003, EFOP-2.2.0-16-2016-00004, EFOP-2.2.0-16-2016-00005, EFOP-2.2.0-16-2016-00007, EFOP-2.2.0-16-2016-00008, EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-4.2.2-16-2017-00001, EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-1.9.6-16-2017- 00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13752 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Keretmegállapodás az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódóan tájékoztató táblák előkészítése, gyártása, valamint leszállítása tárgyában.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IJ. Kommuniká ciós Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bercsényi u tca 21. B. ép. 601.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9701100
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30192170-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:35261000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, valamint a Megrendelő által meghatározott vidéki
teljesítési helyek.
Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megrendelt tevékenységeket az Ajánlatkérő által megjelölt
helyszínen, illetve saját telephelyén/telephelyein saját eszközeivel látja el az Ajánlatkérővel
történt egyeztetés után.
B típusú tájékoztató táblák esetében az eseti megrendelőben megjelölt budapesti vagy vidéki
helyszín.
C és D típusú tájékoztató táblák esetében az eseti megrendelőben megjelölve Ajánlatkérő
budapesti telephelye vagy székhelye.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
B tábla tartószerkezettel vagy egyéb tartófelületre rögzítve: max. 97, min. 64 db
C tábla: max. 218 db, min. 190 db
D tábla: max. 97 db, min. 64 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10107900
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IJ. Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1117 Budapest, Bercsényi utca 21. B. ép. 601.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésben részes projektek köre egy projekttel kibővül: EFOP-2.2.0-16-2016-00001 „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése”
A szerződés teljesítése folyamán a szerződés tárgyát képező szolgáltatásban a közbeszerzési dokumentációban feltüntetett maximális mennyiségi szinttől való eltérési igény lépett fel.
A szerződésmódosítás kizárólag a keretösszeg kismértékű növekedését (4,19 %) érinti, a szerződésnek sem a jellegét, sem a tartalmát nem változtatja meg, az értéknövekedés a közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlat alapján kalkulált összeg szerint került meghatározásra.
Keretösszeget a Felek nettó 406.800 Ft + ÁFA, azaz négyszázhatezer-nyolcszáz forint összeggel megemelik, így a módosított keretösszeg 10.107.900,- Ft + ÁFA-ra, azaz Tízmillió-százhétezer-kilencszáz forint plusz általános forgalmi adó összegre változik.
A keretösszeg változása mellett jelen szerződésmódosítással módosul a megrendelésre kerülő tájékoztató táblák darabszáma.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésben részes projektek köre egy projekttel kibővült: EFOP-2.2.0-16-2016-00001 „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése”
A szerződés teljesítése folyamán a szerződés tárgyát képező szolgáltatásban a közbeszerzési dokumentációban feltüntetett maximális mennyiségi szinttől való eltérési igény lépett fel.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 9701100 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10107900 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben