Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3471/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapesti Corvinus Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Corvinus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58756641
Postai cím: Fővám Tér 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paták Helga
Telefon: +36 14827154
E-mail: helga.patak@uni-corvinus.hu
Fax: +36 14827051
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-corvinus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Czuczor utcai kollégium generálkivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000962272018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés – a Budapesti Corvinus Egyetem Czuczor utca 3. sz. alatti kollégiumának generálkivitelezésére
TOVÁBBI INFO FOLYT.:
ee) AT-nek az ajánlatba pénzügyi ütemtervet kell becsatolni.
ff) AT köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által a Dokumentációban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra
gg) A szerződés megkötésének feltétele a Műszaki leírás elvárásainak megfelelő:Kivitelezési kockázatkezelési terv,
Műszaki ütemterv, Létszámterv,Helyszíni térbeli organizációs terv és organizációs leírás elkészítése.
AT=Ajánlattevő
AK=Ajánlatkérő
Kr=Kormányrendelet

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 023461 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 247 - 566905
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő e-mail
A következő helyett:
helga.patak@uni-corvinus.hu
Helyesen:
kozbeszerzes@uni-corvinus.hu
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eljárást megindító felhívással egyidejűleg módosulnak a közbeszerzési dokumentumok is.
Ajánlati dokumentáció: 22.oldal 5 pont
Anyagkimutatások.pdf
Kiviteli kiírás árazatlan .xls (árazatlan költségvetés)
3. Munkalap: Zsaluzás és állványozás
8. Munkalap: helyszíni beton és vasbeton
9. Munkalap: Előregyártott épületszerkezet
21. Munkalap: Szigetelés
32. Munkalap: Szignalizáció
54. Munkalap: Gázellátás
58. Munkalap Kiegészítés
Nyilatkozatminták
Pénzügyi ütemezés (nyilatkozat)
Tárgyi Korrigendum a 2019/S033-073468 Korrigendumban rögzített ajánlattételi határidőt, 2019. március 8. 10: 00 óra, valamint a bontás dátumát, 2019. március 8. 12:00 óra, módosítja. A 2019/S033-073468 Korrigendum helyesbítése hardver technikai hiba miatt nem jutott el a Hirdetménykezelésre és az EKR rendszerben lévő, megfelelő dátummal rögzített Korrigendum már nem szerkeszthető, nem hozzáférhető, ezért volt szükség, megfelelve a Kbt. 55. § (1) bekezdésének, egy újabb helyesbítő hirdetmény elindítására. Az EKR határidőkre vonatkozó, automatikusan kitöltött mezőit Ajánlatkérőnek nem áll módjában megváltoztatni, ez okozza az eltérést a módosítandó 2019/S033-073468 Korrigendum és jelen Korrigendumban található dátumok esetében.
Az eljárás 2.1.4) "Rövid meghatározás" rovatban feltüntetett "További info folyt", valamint az azt követő szöveg az EKR rendszer technikai hiányossága miatt szerepel a Korrigendumban.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ