Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.14.
Iktatószám:348/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:városfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24112
Postai cím: Erzsébet tér 20.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rodekné Hederics Erika
Telefon: +36 309567768
E-mail: hederics.erika@nagykanizsa.hu
Fax: +36 93510078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nagykanizsa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: városfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés mélyépítési munkák megvalósítására.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés mélyépítési munkák megvalósítására.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 498172000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés mélyépítési munkák megvalósítására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
További tárgyak:45233142-6
45233253-7
45231300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. projektelem: Nagykanizsa, Alkotmány utcában (az általános iskola közelében) létesítendő gyalogos átkelőhely
Nagykanizsa, Alkotmány utcában gyalogos átkelőhely létesítése az alábbi főbb mennyiségekkel:
Vízvezeték kiváltása: 10 fm
Fejtett föld elszállítás: 46,1 m3
Munkaárok földkiemelése: 60 m3
Földvisszatöltés: 46,8 m3
Talajjavító réteg készítése: 10,8 m3
Kiemelt szegély készítése: 17 m
AC 8 kopó: 0,96 m3
Közúti táblák: 6 db
Útburkolati jelek készítése (gépi):6 m2
Útburkolati jelek készítése (kézi): 25 m2
Lámpatest felszerelése, bekötése: 2db
Kábel 4x25 mm2: 78 fm
Kábel 3x2,5 mm2: 22 fm

2. projektelem: Nagykanizsa, Alkotmány utcában felújítandó járda és vízelvezető árok
Nagykanizsa, Alkotmány utcában járda és vízelvezető árok felújítása az 5+259,05 szelvénytől az 5+465,25 szelvényig az alábbi főbb mennyiségekkel:
Kisközép nyomású gázvezeték kiváltása: 16 fm
Vízvezeték házi bekötés kiváltása: 16 fm
Fejtett föld elszállítása: 90,155 m3
Munkaárok földkiemelése: 212,54 m3
Földvisszatöltés: 102,135m3 + 87,84 m3
Talajjavító réteg készítése: 61,795 m3
Útalap-réteg M-22 készítése: 18 m3
Kerti szegély készítés: 321 m
AC 8 kopó: 15,6 m3

3. projektelem: Nagykanizsa, Balatoni úti 4 db gyalogátkelőhely megvilágításának korszerűsítése
Nagykanizsa, Balatoni úti 4 db gyalogátkelőhely megvilágításának korszerűsítése az alábbi főbb mennyiségekkel:
Meglévő oszlop bontása:1 db
Munkaárok földkiemelése: 5,4 m3
Talajjavító réteg készítése: 2,2 m3
Stabilizált réteg készítése: 0,25 m3
AC 11 kopó: 0,1 m3
Fényforrás: 8 db
Lámpatest felszerelése: 8 db
Kábel fektetése 7x2,5 mm2: 39 m
Talpas acéloszlop elhelyezése: 3 db
4. projektelem: Nagykanizsa, Ráckerti gyalogjárda (Árvácska sétány) felújítása
Nagykanizsa, Ráckerti gyalogjárda felújítása az alábbi főbb mennyiségekkel:
Fejtett föld elszállítása: 77,8 m3
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen: 104,2 m3
Talajjavító réteg készítése: 144,1 m3 + 1,1 m3
Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása: 8 + 2 m
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése: 10 m
Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése: 99,6 m3
Klasszikus útszegély készítés: 853,5 m
Hengerelt aszfalt AC8 kopóréteg készítése: 30,5 m3

5. projektelem: Nagykanizsa, Ipari Park, Vámház utca melletti járda
Nagykanizsa, Ipari Park, Vámház utca melletti járda építése az alábbi főbb mennyiségekkel:
Fejtett föld elszállítása: 893,22 m3
Munkaárok földkiemelése: 625 m3
Földvisszatöltés: 138 m3 + 416 m3
Talajjavító réteg készítése: 60 m3 + 199,2 m3
Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen: 822,22 m3
Körszelvényű, tokos betoncső beépítése: 49,5 m
Akna vagy akna jellegű műtárgy építése: 5 m3
Klasszikus útszegély készítése: 90 m
Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése: 1364 m
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése: 40 m3
Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése: 9 db
Útburkolati jelek készítése (kézi): 8,6 m2
Köz és térvilágítás; Vasbeton oszlop elhelyezése: 1 db

6. projektelem: Nagykanizsa, Babóchay utca út-, járda felújítási munkák
Nagykanizsa, Babóchay utcában út-, járdafelújítás 0+000 szelvénytől a 0+433,70 km szelvényig az alábbi főbb mennyiségekkel:
Földkitermelés: 450 m3
Földelszállítás: 450,62 m3
Törmelékelszállítás: 1683,5 m3
Földvisszatöltés: 8 m3
Munkaárok földkiemelése: 9 m3
Talajjavító réteg: 566,62 m3
Ckt: 566 m3
Kerti szegély: 825 fm
Térkő burkolat járdára: 1010 m2
AC11 kötő: 83 m3
AC11 kopó: 72,5 m3
7. projektelem: Nagykanizsa, Bajcsai utca járda felújítási munkák
Nagykanizsa, Bajcsai utcában járdafelújítás 0+000 szelvénytől a 0+933,50 km szelvényig az alábbi főbb mennyiségekkel:
Fejtett föld elszállítása: 403,6 m3
Földkitermelés: 403,6 m3
Talajjavító réteg készítése: 228,64 m3
Árokburkoló elem: 262 m
Ckt: 215 m3
Kiemelt szegély készítés: 321 m
Beton folyókaelem: 354 m
AC 11 kopó: 54 + 6,5 m3
(...)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.1. pontnak megfelelő szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) 6
2 M/2.2. pontnak megfelelő szakember mélyépítési munkák területén szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) 6
3 M/2.3 pontnak megfelelő szakember mélyépítési munkákhoz kapcsolódó minőségbiztosítási vagy minőségügyi szakmai tapasztalata (hónap) 6
4 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az igen válasz technikai adat, ajánlatkérő nem biztosított opciót.
Kizárólag a felhívás egyéb pontjaiban a karakterkorlátozás miatt nem szerepeltethető szöveg elhelyezése érdekében került sor erre.
A II.2.4) pont folytatása:
8. projektelem: Nagykanizsa, Kisfaludy - Csengery utca csomópontban gyalogátkelő kialakítási munkák
Nagykanizsa, Kisfaludy - Csengery utca csomópontban gyalogos átkelőhely létesítése az alábbi főbb mennyiségekkel:
110 mm KMPVC védőcső: 40 m
Munkaárok földkiemelése: 28 m3
Talajjavító réteg készítése: 5 m3
Ckt.: 4 m3
Beton burkolatalap: 5 m3
AC11 kopó: 1 m3
Jelzőtáblák felszerelése: 6 db
Útburkolati jelek festése melegplasztik gépi: 3 m2
Útburkolati jelek festése melegplasztik kézi: 16 m2
3x2,5 MBCu kábel: 10 m
Lámpatest felszerelése: 2 db
4x25 NNY-J 0,6/1 kV kábel: 50 m
Új acéloszlop: 1 db

9. projektelem: Nagykanizsa, Pivári utca út és járda felújítási, viziközmű rekonstrukciós munkák
Nagykanizsa, Pivári utcában út és járdafelújítás, vízvezeték csere 0+013,27 szelvénytől a 0+590,58 km szelvényig (a Vár u. és a Tőzike u között) az alábbi főbb mennyiségekkel:
Fejtett föld elszállítása: 444,7 m3
Talajcsere: 179 m3
Munkaárok földkiemelés: 3618 m3
Talajjavító réteg: 1326 m3
KPE nyomócső szerelése: 611,5 m + 594,5 m
Szórt útalap: 120 m3
Kiemelt szegély 304 m
AC22 kötő: 41,7 m3
AC11 kopó: 183,7 m3
10. projektelem: Nagykanizsa, Sugár utca út és járda felújítási, viziközmű rekonstrukciós munkák
Nagykanizsa, Sugár utcában út és járdafelújítás, vízvezeték csere 0+375 szelvénytől a 0+511,93 km szelvényig (a Király u. és a Rákóczi u. között) az alábbi főbb mennyiségekkel:
Fejtett föld elszállítása: 107,975 m3
Talajcsere: 3,5 m3
Munkaárok földkiemelés: 368,55 m3
Talajjavító réteg: 104,225 m3
KPE nyomócső szerelése: 140 m + 139 m
Ckt: 78,781 m3
Kiemelt szegély 278,9 m
Járdaburkolat 6 cm térkőből: 389.3 m2
Járdaburkolat 8 cm térkőből: 63 m2
AC22 kötő: 1,36 m3
AC11 kopó: 80,276 m3
Útburkolati jel melegplasztik, kézi: 23,295 m2
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Az ajánlattevő által elvégzendő kivitelezési munkákat és a kapcsolódó részletes feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 142 - 291489
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés mélyépítési munkák megvalósítására.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 498174000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 498172000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő:
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3., adószám: 13748429-2-20)
Ajánlatkérő jelen hirdetményt a Kbt. 37. § (4) bekezdésében meghatározott lehetőséggel élve teszi közzé.
Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárást folytatott le.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)