Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:3484/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szászvár Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. (Hrsz.: 867/9.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gerle Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szászvár Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15833
Postai cím: Május 1 tér 1
Város: Szászvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7349
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 72589000
E-mail: szaszjegyzo@bonet.hu
Fax: +36 72389200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szaszvar.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. (Hrsz.: 867/9.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db orvosi rendelő és szolgálati lakos ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvari rész teljeskörű felújítása. A részletes feladat meghatározás az egyéb közbeszerzési
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-BA1-2016

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6665 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a "TOP-4.1.1-15-BA1-2016. azonosító számon regisztrált egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron projekthez kapcsolódó építési beruházás megvalósítása" tárgyában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gerle Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország:
E-mail: gerlekft@gmail.com
Telefon: +36 72483029
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72483029
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68347529
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. (Hrsz.: 867/9.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db orvosi rendelő és szolgálati lakos ingatlan, valamint a hozzá tartozó udvari rész teljeskörű felújítása. A részletes feladat meghatározás az egyéb közbeszerzési
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 68347529
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gerle Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos utca 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: HU
E-mail: gerlekft@gmail.com
Telefon: +36 72483029
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72483029
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/06/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítások a műszaki tartalom alábbi elemeit érintik: 1. Szolgálati lakás bejárati ajtaja felülvilágítós, tömör stadúros paneles kivitelben készül; 2. Szolgálati lakás bejárati ajtaja felülvilágítós, tömör stadúros paneles kivitelben készülnek; 3. Akm.ajtó felülvilágítós kialakításban, alsó mezőben üveg helyett stadúr betéttel készül; 4. Öltözők ajtói fix felülvilágítós kialakításban készülnek, ajtólap fölül üvegezett, alsó mezőben stadúr betéttel. A betekintés gátlás céljából az ajtólap fölső mezője és a AB-02 jelű ablakok fóliázott, nem átlátszó üveggel készülnek; 5. Garázs és átrium közti ajtó megszüntetése, ajtó áthelyezése a garázs és az M002 Raktár helyiség közötti falba, egy régi befalazott ajtónyílásba. A módosítás költségnövekedést nem eredményezett, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás szükségessége a beruházás megkezdését követően merült fel a felek által a szerződéskötéskor előre nem látható építési műszaki problémák felmerülése miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 68347529 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 68347529 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben