Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/47
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.07.
Iktatószám:3504/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cabinworld-Sthal Kft;Lég-Tech-Szer Épületgépészeti Betéti Társaság
Teljesítés helye:Szolnok, Tószegi út 47., hrsz. 19098
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85557651
Postai cím: Tószegi út 47.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somogyi Edit
Telefon: +36 56527110
E-mail: esomogyi@mchale.net
Fax: +36 56527117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mchale.net/hungarian/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu
 
Hivatalos név: Cabinworld-Sthal Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43824063
Postai cím: Tószegi út 47
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5002
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kaldenekker Ferenc
Telefon: +36 56500100
E-mail: fkaldenekker@yahoo.com
Fax: +36 56500100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mchale.net/hungarian/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.hu

Hivatalos név: Lég-Tech-Szer Épületgépészeti Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16484933
Postai cím: Vércse Út 19.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Miklós
Telefon: +36 56522125
E-mail: tothmiklos@ltszkft.hu
Fax: +36 56527117
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mchale.net/hungarian/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csarnok építése a McHale és partnerei részére
Hivatkozási szám: EKR000684592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csarnokbővítés a McHale Hungária Kft. részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Szolnok, Tószegi út 47., hrsz. 19098
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Üzemcsarnok bővítés építési, kivitelezési és szerelési feladatok ellátása és infrastruktúra fejlesztés a McHale Hungária Kft. és partnerei részére a GINOP-1.3.3-16-2017-00002 projekt keretében
A beruházás keretében a McHale Hungária Kft. – Szolnok, Tószegi út 47., hrsz. 19098 alatti meglévő csarnok új bruttó 665 m2 csarnokrésszel történő bővítése képezi a nyertes ajánlattevő feladatát. A bővítmény vasbeton vázszerkezetű, teherhordó trapézlemez fedésű, lapostetős, szendvicspanel falszerkezetű épület.
Ingatlanra vonatkozó adatok és előírások:
Hrsz: 19098
Övezeti besorolás: Ge 211855
Területe: 83 748,00 m2
Beépítés módja: szabadon álló telepszerű
Maximális beépítési százalék: 40 % (33 499,20 m2)
Meglévő beépítési százalék: 34,91 % (29 233,35 m2)
Tervezett beépítési százalék: 35,69 % (29 898,36 m2)
Minimális zöldfelület: 40,00 % (33 499,20 m2)
Tervezett zöldfelület: 40,20 % (33 666,70 m2)
Legnagyobb épületmagasság: 10,50 m
Tervezett épületmagasság: 6,47m
Részletes feltételeket a közbeszerzési műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.3.3-16-2017-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22044 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Csarnokbővítés a McHale Hungária Kft. részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: maranello@maranello.hu
Telefon: +36 56210237
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56521028
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 102871575
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Szolnok, Tószegi út 47., hrsz. 19098
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Üzemcsarnok bővítés építési, kivitelezési és szerelési feladatok ellátása és infrastruktúra fejlesztés a McHale Hungária Kft. és partnerei részére a GINOP-1.3.3-16-2017-00002 projekt keretében
A beruházás keretében a McHale Hungária Kft. – Szolnok, Tószegi út 47., hrsz. 19098 alatti meglévő csarnok új bruttó 665 m2 csarnokrésszel történő bővítése képezi a nyertes ajánlattevő feladatát. A bővítmény vasbeton vázszerkezetű, teherhordó trapézlemez fedésű, lapostetős, szendvicspanel falszerkezetű épület.
Ingatlanra vonatkozó adatok és előírások:
Hrsz: 19098
Övezeti besorolás: Ge 211855
Területe: 83 748,00 m2
Beépítés módja: szabadon álló telepszerű
Maximális beépítési százalék: 40 % (33 499,20 m2)
Meglévő beépítési százalék: 34,91 % (29 233,35 m2)
Tervezett beépítési százalék: 35,69 % (29 898,36 m2)
Minimális zöldfelület: 40,00 % (33 499,20 m2)
Tervezett zöldfelület: 40,20 % (33 666,70 m2)
Legnagyobb épületmagasság: 10,50 m
Tervezett épületmagasság: 6,47m
Részletes feltételeket a közbeszerzési műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 102871575
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43986132
Postai cím: Panel Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: maranello@maranello.hu
Telefon: +36 56210237
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56521028
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés költségvetési mellékletében a Gázszerelési kiviteli munkák fejezet, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése c. részben az 5. sorszámú 82-005-1.2.1.2 tételszámú egység megnevezése változott. Vagyis 4 db „Kübler Vesta sötéten sugárzó AR 22 HB típusú, 20,24 kW helyiség hőmérséklet szabályozóval” tétel helyett a „SOLARHP 23L típusú sötéten sugárzó 20,24 kW helyiség hőmérséklet szabályozóval” kerül beépítésre.
Megrendelő kérésére a műszaki ellenőr egyetértésére és támogatása mellett ezen tétel cseréje vált szükségessé. A módosított termék az eredetivel műszakival egyenértékű. A módosítás indoka, hogy a telephely működő 15.000 m2 összterületű gyártó csarnok együttesében szintén SOLAR típusú feketén sugárzó készülékek biztosítják a fűtést. Így az újonnan beszerelésre kerülő sugárzók üzembentartása, karbantartása meglevő partner szolgáltatóval célszerűen és hatékonyabban megvalósítható.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződő felek megállapítják, hogy jelen szerződésmódosítás nem minősül lényeges szerződésmódosításnak, a „szerződésmódosítás”-sal a „Szerződés” értéke nem változik, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 102871575 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 102871575 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben