Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3529/2019
CPV Kód:85121100-4
Ajánlatkérő:Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás
Teljesítés helye:Akasztó, Bócsa, Csengőd, Kaskantyú, Kiskőrös, Páhi, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás
Postai cím: Petőfi tér 1.
Város/Község: Kiskőrös
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Domonyi László
Telefon: 78/311-122
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu
Fax: +36 78311766
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Postai cím: Topolya u. 4-8.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Rédei József
Címzett: Rédei József
Telefon: +36 709456838
E-mail: redeij@emergencyservice.hu; info@emergencyservice.hu
Fax: +36 12011237
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kistérségi központi háziorvosi ügyelet ellátása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 25
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Akasztó, Bócsa, Csengőd, Kaskantyú, Kiskőrös, Páhi, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár közigazgatási területe
NUTS-kód HU331
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2007/09/28 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Kistérségi központi háziorvosi ügyelet ellátása Akasztó, lakosságlétszám: 3539 fő, Bócsa, lakosságlétszám: 1854 fő, Csengőd, lakosságlétszám: 2304 fő, Imrehegy, lakosságlétszám: 774 fő, Kaskantyú, lakosságlétszám: 1065 fő, Kiskőrös, lakosságlétszám: 15051 fő, Páhi, lakosságlétszám: 1279 fő, Soltvadkert, lakosságlétszám: 7763 fő, Tabdi, lakosságlétszám: 1220 fő, Tázlár, lakosságlétszám: 1844 fő, Összesen: 36693 fő
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85121100-4
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 5.375.182/hó Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2007/10/01 (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
ajánlati ár10
bérleti díj (bruttó forint/hó)4
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12333 / 2007 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2007/08/17 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15001 / 2007 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2007/11/09 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti (1. sz. szerződésmódosítás KÉ: 4382/2016):
„2. Megbízási díj összege:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat az 1. pont alatti feladatok ellátásáért az
alábbi OEP által finanszírozott összeg illeti meg:
Település Lakosság-szám Az ellátásért kért összeg az OEP finanszírozás százalékában (egy főre
vetítve)
Akasztó 3 539 fő 139,59%
Bócsa 1 854 fő 139,59%
Csengőd 2 304 fő 139,59%
Kaskantyú 1 065 fő 139,59%
Kiskőrös 15 051 fő 139,59%
Páhi 1 279 fő 139,59%
Soltvadkert 7 763 fő 139,59%
Tabdi 1 220 fő 139,59%
Tázlár 1 844 fő 139,59%
A Megbízott, mint Szolgáltató közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral köt finanszírozási szerződést.
Fenti összeg magába foglalja a Megbízott által vállalt ellátás valamennyi költségét. A Megbízott a vállalási összegen felül a szerződés teljesítése során semmilyen többletdíjat nem számíthat fel.
A Megbízó hozzájárul, hogy Megbízott a feladat ellátásához az OEP-pel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön.
Megbízási díj összegét szerződő felek minden szerződési évfordulón felülvizsgálják.”
„3. A szerződés időtartama, a Megbízott által biztosított személyi feltételek:
Az 1. pont alatti feladatok ellátásának időtartama:
A szerződés a megkötéstől számítva határozatlan időre szól, mely időtartama alatt hétköznap délután 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, illetve délután 19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában Akasztó, Bócsa, Csengőd, Kaskantyú, Kiskőrös, Páhi, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár közigazgatási területére kiterjedő központi orvosi ügyelet ellátása kötelező.
Az 1. pont alatti feladatok ellátása során a Megbízott az alábbi személyzetet biztosítja kötelezően (egy napra vonatkoztatva):
Munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig:
- egy fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglalt szakmai képesítési feltételekkel rendelkező szakemberrel
- egy fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12. §-ában foglaltak szerinti szakemberrel
- egy fő, megkülönböztetett jelzéssel ellátott jármű vezetésére engedéllyel rendelkező személlyel
Munkanapokon 19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig:
- egy fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglalt szakmai képesítési feltételekkel rendelkező szakemberrel
- egy fő, megkülönböztetett jelzéssel ellátott jármű vezetésére engedéllyel rendelkező személlyel
Munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, és ünnepnapokon reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig:
- két fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglalt szakmai képesítési feltételekkel rendelkező szakemberrel
- egy fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12. §-ában foglaltak szerinti szakemberrel
- két fő, megkülönböztetett jelzéssel ellátott jármű vezetésére engedéllyel rendelkező személlyel”
Módosított:
2.1. A megbízási szerződés 2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. Megbízási díj összege:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat az 1. pont alatti feladatok ellátásáért az alábbi NEAK (korábban OEP) által finanszírozott összeg illeti meg:
Település - Lakosság-szám - Az ellátásért kért összeg az OEP finanszírozás százalékában (egy főre
vetítve)
Akasztó 3344 fő 144,47 %
Bócsa 1917 fő 144,47 %
Csengőd 2153 fő 144,47 %
Kaskantyú 1000 fő 144,47 %
Kiskőrös 15352 fő 144,47 %
Páhi 1200 fő 144,47 %
Soltvadkert 7525 fő 144,47 %
Tabdi 1076 fő 144,47 %
Tázlár 1742 fő 144,47 %
A 2018. szeptemberi lakosságszámnak megfelelő
A Megbízott, mint Szolgáltató közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral köt finanszírozási szerződést.
Fenti összeg magába foglalja a Megbízott által vállalt ellátás valamennyi költségét. A Megbízott a vállalási összegen felül a szerződés teljesítése során semmilyen többletdíjat nem számíthat fel.
A Megbízó hozzájárul, hogy Megbízott a feladat ellátásához az OEP-pel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön.
Megbízási díj összegét szerződő felek minden az szerződési évfordulón felülvizsgálják.”
2.2. A megbízási szerződés 3. pontjának helyébe alábbi rendelkezés lép:
„3. A szerződés időtartama, a Megbízott által biztosított személyi feltételek:
Az 1. pont alatti feladatok ellátásának időtartama:
A szerződés a megkötéstől számítva határozatlan időre szól, mely időtartama alatt hétköznap délután 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, illetve délután 19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órában Akasztó, Bócsa, Csengőd, Kaskantyú, Kiskőrös, Páhi, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár közigazgatási területére kiterjedő központi orvosi ügyelet ellátása kötelező.
Az 1. pont alatti feladatok ellátása során a Megbízott az alábbi személyzetet biztosítja kötelezően (egy napra vonatkoztatva):
Munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig:
- egy fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglalt szakmai képesítési feltételekkel rendelkező szakemberrel
- egy fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12. §-ában foglaltak szerinti szakemberrel
- egy fő, megkülönböztetett jelzéssel ellátott jármű vezetésére engedéllyel rendelkező személlyel
Munkanapokon 19.00 órától másnap reggel 7.00 óráig:
- egy fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglalt szakmai képesítési feltételekkel rendelkező szakemberrel
- egy fő, megkülönböztetett jelzéssel ellátott jármű vezetésére engedéllyel rendelkező személlyel
Munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, és ünnepnapokon reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig:
- két fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglalt szakmai képesítési feltételekkel rendelkező szakemberrel
- egy fő, a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 12. §-ában foglaltak szerinti szakemberrel
egy fő, megkülönböztetett jelzéssel ellátott jármű vezetésére engedéllyel rendelkező személlyel”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Szolgáltató megkereste Megbízót a megbízási díj emelése érdekében, figyelemmel arra, hogy az elmúlt években a kormányzat által végrehajtott minimálbér emelések, szakdolgozói béremelések és az orvosi díjak emelkedése miatt a szerződéskötéskor előre nem látható és prognosztizálható módon emelkedtek az ágazati bérek. Ez nem volt előre látható sem az ajánlattétel, sem a szerződéskötés, sem a korábbi szerződésmódosítás időpontjában. A szerződésmódosítás következtében a szerződés NEAK (korábban OEP) finanszírozásban meghatározott ellenértéke az eredeti 139,59 % -ról 144,47 %-ra változik, amely 4,88 %-os emelkedés. A szerződésmódosítás a szerződéses jogviszony azon elemeire vonatkozik, amelyek az érték változásával összefüggenek. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem haladja meg a 10 %-ot. A módosítás megfelel a 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak. A Társulási Tanács 2./2019. sz. határozatával döntött a megbízási szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/02/01 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
A hirdetmény III.1.1) pontjában Az eljárás fajtája nem jelölhető meg megfelelő lehetőség hiányában. Az eljárás fajtája: a 2003. évi CXXIX. törvény IV. fej 9. cím szerinti egyszerűsített eljárás, tárgyalásos.
A hirdetmény II.3) pontban a Befejezés határideje nem értelmezhető, mert a szerződés határozatlan idejű.
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Nyertes ajánlattevő a szerződésmódosítással egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2019/03/06 (év/hó/nap)