Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/47
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.07.
Iktatószám:3591/2019
CPV Kód:39162110-9
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:HU231;HU231;HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás és egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Biróné Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás és egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi szimulációs eszközök beszerzése (EFOP)
Hivatkozási szám: EKR000113612018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Orvosi szimulációs eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem EFOP-4.2.1-16-2017-00008 jelű pályázatán belül az ÁOK MediSkill központ bővítésére adásvételi szerződés keretében három részben:
1. rész: trauma szimulátor,
2. rész: endoszkópos szimulátor,
3. rész: laporoszkópos szimulátor.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 76719790 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: trauma szimulátor
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem ÁOK MediSkill Labor (7624, Pécs, Szigeti u. 12.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db trauma szimulátor beszerzése. Ajánlattevő kizárólag az előírásoknak mindenben megfelelő, új (soha nem használt, nem demo, nem gyárilag felújított) termékre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől Ajánlatkérő számára kedvezőbb jellemzőkkel bíró termék megajánlhat, mely ajánlatot Ajánlatkérő egyenértékűként elfogad.
Elvárt főbb termékjellemzők:
- teljes testalakos felnőtt trauma páciens szimulátor, mely vezeték nélkül (wireless) kapcsolódik a vezérlőegységéhez;
- tartalmazzon szimulátor irányító instruktori munkaállomást (tabletet);
- a rendszer interaktív oktatást lehetővé tevő, a hallgatói aktivitásra valódi fiziológiai, illetve patofiziológiai reakcióknak megfelelően reagálni képes szoftverrel rendelkezzen;
- a rendszer tartalmazza a vezeték nélküli használathoz szükséges akkumulátort és töltőt;
- tartalmazzon a vérzés szimulálására használatos művér tartályt, mely kapacitása legalább 400 ml;
- kültéri használatra alkalmas, különlegesen strapabíró kialakítású;
- széles hőmérséklettartományban használható: min 5°C - min 40 °C;
- tartalmazzon kétoldali tű-dekompressziós eljáráshoz szükséges tartályokat;
- tartalmazzon crycothyrotomias eljáráshoz szükséges szalagot és bőrt;
- tartalmazzon min.10 db interaktív oktatást lehetővé tevő előre szerkesztett szcenáriót;
- tartalmazzon 4 interaktív oktatást lehetővé tevő szcenárió fejlesztői licenszt;
- szoftver nyelve angol vagy magyar;
- legyen lehetőség az előre programozott szcenáriótól való eltérésre a szcenárió futása közben;
- szimuláció vezérlés során legyen lehetőség gyors előretekerésre, pillanat-megállításra;
- a rendszer adjon visszajelzést a hallgató szimulátoron történt beavatkozásairól;
- a rendszer legyen alkalmas legalább 6 órás hálózat nélküli üzemmódra.
A megajánlott termék adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 sz. határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A szerződésszerű teljesítés részét képezi a termék Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A megajánlott szimulátor akkumulátora működés közben (a szimulátor kikapcsolása nélkül) cserélhető legyen (igen/nem) 10
2 2. A megajánlott szimulátor tömege (kg, legkedvezőbb 70, legkedvezőtlenebb 120 kg) 1
3 3. A megajánlott termék esetén választható legyen, hogy két egészséges, vagy egy egészséges és egy amputált lábbal érkezik (igen/nem) 1
4 4. A megajánlott termék alkalmas tű-dekompresszió elvégzésére mindkét oldalon, mely sikeres elvégzése esetén oktatói beavatkozás nélkül a betegparaméterek javulását eredményezi (igen/nem) 3
5 5. A megajánlott szimulátoron beállított intrapleuralis (lég)térfogat automatikusan kihat a légzési hangokra (igen/nem) 3
6 6. A szimulátor pislogási sebessége állítható legyen három állapotra (pl. lassú, normál, gyors) (igen/nem) 1
7 7. A megajánlott termék képes neuromuszkuláris blokád imitálására (igen/nem) 1
8 8. A megajánlott termék rendelkezik olyan baroreceptor reflex modellel, mely automatikusan kompenzálja keringés változásait, fenntartva a keringést és perfúziót (igen/nem) 3
9 9.A megajánlott termék rendelkezik olyan farmakológiai rendszer modellel,mely automatikusan kiszámolja több mint 12intravénás gyógyszer farmakokinetikáját és farmakodinámiáját dózisfüggésben(igen/nem) 3
10 10. A megajánlott termék vérzés szimulálása esetén oktatói beavatkozás nélkül reagáljon a vérveszteségre (igen/nem) 3
11 11. A megajánlott termék vérzési pontjainak száma (db, legkedvezőbb 10, legkedvezőtlenebb 6) 3
12 12. A szimulátor alkalmas a nyomópontokra alkalmazott nyomás megfelelő felhelyezésének érzékelésére (igen/nem) 3
13 13. A megajánlott szimulátor az interaktív oktatást lehetővé tevő, előre szerkesztett szcenáriókat tartalmazza (igen/nem) 2
14 14. A megajánlott termék minden végtagja legyen eltávolítható (igen/nem) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 57
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00008
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., az ÁFA tv. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

II.2.1)
Elnevezés: endoszkópos szimulátor
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem ÁOK MediSkill Labor (7624, Pécs, Szigeti u. 12.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db endoszkópos szimulátor beszerzése. Ajánlattevő kizárólag az előírásoknak mindenben megfelelő, új (soha nem használt, nem demo, nem gyárilag felújított) termékre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől Ajánlatkérő számára kedvezőbb jellemzőkkel bíró termék megajánlhat, mely ajánlatot Ajánlatkérő egyenértékűként elfogad.
Elvárt főbb termékjellemzők:
- egy interaktív gasztrointesztinális (gasztroszkóp, colonoszkóp és sigmoidoszkóp) és bronchoszkópos endoszkóp tréner, egy eszközben integrálva;
- magas valósághűséggel képes esetek – (fiziológiás és pathológiás állapotok) valósághű megjelenítésére;
- a szimulátor által megjelenített esetek, scenariók valódi páciens adatokon alapulnak;
- haptikus, force feedback (erő visszacsatolási) rendszerrel rendelkezik, mely biztosítja a felhasználó számára a valós taktilis érzet kialakítását;
- bronchoszkópos és gasztrointesztinális endoszkóp (gasztroszkóp, colonoszkóp és sigmoidoszkóp) segédtananyagai a rendszerben integráltan is megtalálhatóak, illetve további segédtananyagok feltölthetők;
- szoftvere biztosítja az egyszerű kurzus tervezést és tartalomkezelést;
- magassága a felhasználó által szabadon, könnyen állítható;
- az eszközzel demonstrálhatók, szemléltethetők különböző metrikus paramétere;
- egyszerű interfésszel rendelkezik;
- virtuális páciens interakcióba (visszajelez, köhögés) lép a felhasználóval;
- az alap modulok modulok, lehetővé teszik a kezdő felhasználók oktatását;
- a rendszer tartalmazzona gasztrointesztinális modult;
- rendelkezzen bronchoszkóp szimulációs modullal;
- a szoftver tartalmazza a szükséges szakmai anyagokat, tananyagokat, páciensek anamnézisét, demókat, a legfontosabb paramétereket, a beavatkozás előtti és azt követő ismereteket;
- a szoftver összegezze az elvégzett szimuláció legfontosabb adatait, ezt értékelje ki és generáljon reportot;
- elektromos hálózati igénye: 100-240 V, 50/60 Hz.
A megajánlott termék adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 sz. határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A szerződésszerű teljesítés részét képezi a termék Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az oktatóknak lehetősége van htm/html tartalom USB porton keresztül történő feltöltésére, ez a tartalom a szimulátor vezérlő szoftveren belül megjeleníthető (igen/nem) 3
2 2. A haptikus szimulátor hardwarehez ESD modul (endoszkópos submucosalis tumor eltávolítás - speciálisan gyomor tumor esetében) opcionálisan csatlakoztatható (igen/nem) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00008
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek. az ÁFA tv és a 272/2014. (XI. 9.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

II.2.1)
Elnevezés: laporoszkópos szimulátor
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem ÁOK MediSkill Labor (7624, Pécs, Szigeti u. 12.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db laporoszkópos szimulátor beszerzése. jánlattevő kizárólag az előírásoknak mindenben megfelelő, új (soha nem használt, nem demo, nem gyárilag felújított) termékre tehet ajánlatot. Ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott termékjellemzőktől Ajánlatkérő számára kedvezőbb jellemzőkkel bíró termék megajánlhat, mely ajánlatot Ajánlatkérő egyenértékűként elfogad.
Elvárt főbb termékjellemzők:
- laparoszkópos mozdulatok és beavatkozások gyakorlására alkalmas önálló interaktív szimulátor;
- a konzol emelését elektronikus motor vezérli;
- tartalmazza a szimuláció irányító számítógépet és szoftvert;
- tartalmazzon két szimulált elektrosebészethez használható pedált;
- tartalmazza a megjelenítő egységet (min. 24”-os monitor);
- tartalmazzon egy pár gyűrűs kézieszköz markolatot és egy pár laparoszkópos tűfogó markolatot;
- haptikus (erő-visszacsatolásos) visszajelzéssel rendelkezzen;
- a monitor dönthető, forgatható, magassága állítható;
- a termék segítségével gyakorolható a kamerás navigáció;
- a termék segítségével gyakorolható a tárgyak áthelyezése meghatározott helyre;
- a termék segítségével gyakorolható a laparoszkópos vágás;
- a termék segítségével gyakorolható a laparoszkópos klippelés;
- a termék segítségével gyakorolható a laparoszkópos tűvezetés;
- a termék segítségével gyakorolható a laparoszkópos csomózás (intrakorporális);
- a termék segítségével gyakorolható a laparoszkópos adheziolízis (összenövések szétválaszása);
- a termék segítségével gyakorolható a laparoszkópos bélfal varrás;
- a termék segítségével gyakorolható a laparoszkópos varrás és csomózás;
- a termék segítségével gyakorolható a laparoszkópos egyszerű csomós-, horizontális matrac- és tovafutó öltés;
- a termék segítségével gyakorolható a laparoszkópos epehólyag eltávolítás több különböző nehézségi fokokkal;
- a termék opcionálisan bővíthető laparoszkópos appendektómia modullal, több különböző nehézségben;
- a termék segítségével gyakorolható a laparoszkópos megoldása a kétoldali tubaelzáródásnak (min 2 eset), a méhen kívüli terhességnek (min 2 eset) és a salpingo-ophorectomianak (min 2 eset);
- a pisztoly markolat és a tűvezető markolat minimum 6 szabadsági fokkal rendelkezzen;
- lehetőséget biztosít az oktató számára, hogy meghatározza, hogy mely kézbe mely laparoszkópos eszközök legyenek választhatók;
- kamerája 5 szabadsági fokkal, képrögzítő móddal és cserélhető virtuális lencsékkel rendelkezik;
- kameráján legalább háromféle látószögű optika választható;
- pedálok segítségével kétféle energiájú elektrosebészeti beavatkozást tud szimulálni virtuális körülmények között;
- szoftveres kiértékelést ad a beavatkozás fontos lépéseinek megfelelőségéről;
- milliméterre pontosan megadja az egyes eszközökkel megtett utat bal, illetve jobb kézzel;
- másodpercre pontosan megadja a beavatkozás teljes idejét;
- milliméterre pontosan megadja az egyes eszközökkel fölöslegesen megtett utat bal, illetve jobb kézzel;
- pontosan megadja, hogy a szimulációs során milyen komplikációk léptek fel;
- minden szimulált páciens esetén kórtörténetet, valamint pontos előkészítési leírást és műtét utáni teendők listáját tartalmazza.
A megajánlott termék adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 sz. határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”
A szerződésszerű teljesítés részét képezi a termék Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, telepítése és üzembe helyezése, a kezelő személyzet betanítása, valamint a használathoz szükséges dokumentációk (magyar nyelvű kezelési útmutató) átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A megajánlott termék tartalmazza a szimulátor mozgató kocsit, állíthatómagasságú és elforgatható konzollal (igen/nem) 10
2 2. A megajánlott termék tartalmaz fertőtleníthető, vízálló, rozsdamentesacél beépített billentyűzetet és hanyatt egeret (igen/nem) 10
3 3. A szimulátor rendelkezik egy olyan indikátorral, amely piros színűre vált abban az esetben, ha a kifejtett húzóerő már az adott érszakasz szakadásához vezet (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-16-2017-00008
II.2.14) További információ:
Fizetési feltételek: előleg, részteljesítés nem biztosított, kifizetésre a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek. az ÁFA tv. és a 272/2014. (XI. 9.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 164 - 374060
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: trauma szimulátor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86474492
Postai cím: Ugocsa Utca 5., fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@speeding.hu
Telefon: +36 309003160
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12010847
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: endoszkópos szimulátor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86474492
Postai cím: Ugocsa Utca 5., fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@speeding.hu
Telefon: +36 309003160
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12010847
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28619790
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: laporoszkópos szimulátor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86474492
Postai cím: Ugocsa Utca 5., fsz. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@speeding.hu
Telefon: +36 309003160
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12010847
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve : Johnson & Johnson Kft.
Ajánlattevő székhelye : 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14
Ajánlattétellel érintett részek: 2,3
KKV: nem tartozik hatálya alá.
Ajánlattevő neve : Speeding Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő székhelye :1126 Budapest, Ugocsa utca 5. fszt. 8.
Ajánlattétellel érintett részek: 1,2,3
KKV: Középvállalkozás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)