Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3596/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Észak-Alföldi régió, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyék;Észak-Alföldi Régió(Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyék)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43847925
Postai cím: Kassai Út 26.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.innoregio.eu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.innoregio.eu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000204002019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000204002019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: nonprofit kft.
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-5.1.9-17-2017-00004 fiatal vállalkozók
Hivatkozási szám: EKR000204002019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: 1. részajánlat: Ajánlattevő feladata az Észak-Alföldi Régióban (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Jász-Nagykun-Szolnok megyék) olyan jelöltek képzése, akik előzetesen regisztráltak, hogy részt vesznek a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 pályázat keretein belül megvalósítani kívánt projektben és az előzetes kompetencia-felmérésen. Feladatok: - Képzés (2105 fő részére, 8-15 fős csoportban 3 megyében a célcsoport igényeihez illeszkedő helyszínen a vállalkozóvá válás segítő kompetenciafejlesztő képzés ellátása 18 órában, min 2 modul megvalósítása: A vállalkozó mint menedzser (1) és az Üzleti tervezés (2) szakterületen. Ajánlattevő feladata, hogy a képzéseket a jelöltek igényeinek megfelelően, akár párhuzamosan is meg kell tudni valósítania. Felkészültnek kell lennie olyan esetre is, hogy akár egy időben ugyanazokat a tantárgyakat ugyanabban az időben legalább 6 helyszínen egyszerre szükséges leoktatni. - A nyertes pályázó biztosítja a képzések alatt a 2105 fő hallgató részére az ellátást.
2. részajánlat: (üzleti tanácsadás)
Ajánlattevő feladata az Észak-Alföldi Régióban (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Jász-Nagykun-Szolnok megyék) olyan jelöltek részére történő üzleti terv írási tanácsadás nyújtása, akik előzetesen elvégezték a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 pályázat keretein belül megvalósítani kívánt projektben nyújtott három képzést és igénybe kívánják venni az alábbi szolgáltatást. A vállalkozó feladata a segítségnyújtás és tanácsadás résztvevők számára a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 pályázat keretében egységes, a konzorciumok által közösen kialakított és az IH által jóváhagyott sablon alapján üzleti tervük kidolgozásához valamint a program keretein felül bevonható pénzügyi eszközök, lehetséges források felkutatása, az induló vállalkozás önfoglalkoztatása és önfenntartása érdekében. A tanácsadás a vállalkozójelöltek 50%-os igénybevétellel tervezve 1052 fő részvételével minimum 2 alkalommal 3 órás tanácsadás keretében.
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: képzések megvalósítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:85312320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322,HU323
A teljesítés helye: Észak-Alföldi régió, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Jász-Nagykun-Szolnok megyék
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 1. részajánlat: Ajánlattevő feladata az Észak-Alföldi Régióban (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Jász-Nagykun-Szolnok megyék) olyan jelöltek képzése, akik előzetesen regisztráltak, hogy részt vesznek a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 pályázat keretein belül megvalósítani kívánt projektben és az előzetes kompetencia-felmérésen. Feladatok: - Képzés (2105 fő részére, 8-15 fős csoportban 3 megyében a célcsoport igényeihez illeszkedő helyszínen a vállalkozóvá válás segítő kompetenciafejlesztő képzés ellátása 18 órában, min 2 modul megvalósítása: A vállalkozó mint menedzser (1) és az Üzleti tervezés (2) szakterületen. Ajánlattevő feladata, hogy a képzéseket a jelöltek igényeinek megfelelően, akár párhuzamosan is meg kell tudni valósítania. Felkészültnek kell lennie olyan esetre is, hogy akár egy időben ugyanazokat a tantárgyakat ugyanabban az időben legalább 6 helyszínen egyszerre szükséges leoktatni. - A nyertes pályázó biztosítja a képzések alatt a 2105 fő hallgató részére az ellátást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésben résztvevő (a felhívás III.1.3) pont M.2.) pontjában feltüntetett szakemberek) többlet tapasztalata (hó) (min.36 hó- max. 60 hó) (a teljesítésben résztvevő szakemberekre vonatkozóan)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés meghosszabbítható. Amennyiben a pályázat teljesítési időtartama változik, azzal együtt
jelen eljárás teljesítési határideje is meghosszabbodik egy alkalommal maximum 3 hónappal.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00004
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: üzleti tervírási tanácsadás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
További tárgyak:85312320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322,HU323
A teljesítés helye: Észak-Alföldi Régió(Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Jász-Nagykun-Szolnok megyék)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlattevő feladata az Észak-Alföldi Régióban (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Jász-Nagykun-Szolnok megyék) olyan jelöltek részére történő üzleti terv írási tanácsadás nyújtása, akik előzetesen elvégezték a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 pályázat keretein belül megvalósítani kívánt projektben nyújtott három képzést és igénybe kívánják venni az alábbi szolgáltatást. A vállalkozó feladata a segítségnyújtás és tanácsadás résztvevők számára a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 pályázat keretében egységes, a konzorciumok által közösen kialakított és az IH által jóváhagyott sablon alapján üzleti tervük kidolgozásához valamint a program keretein felül bevonható pénzügyi eszközök, lehetséges források felkutatása, az induló vállalkozás önfoglalkoztatása és önfenntartása érdekében. A tanácsadás a vállalkozójelöltek 50%-os igénybevétellel tervezve 1052 fő részvételével minimum 2 alkalommal 3 órás tanácsadás keretében.Nyertes ajánlattevő feladata a munkaerő piacra való belépés koordinációja is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A telj.ben résztv. (a felhívás III.1.3) pont M.1.) pontjában felt. szakember) nagyvállalati üzleti tervezői többlet tap.a (hó)(min. 36 hó - max. 96 hó)(a telj.ben résztv. szakemberekre vonatkozóan 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés meghosszabbítható. Amennyiben a pályázat teljesítési időtartama változik, azzal együtt
jelen eljárás teljesítési határideje is meghosszabbodik meghosszabbodik egy alkalommal maximum 3 hónappal.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00004
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1., Kizáró okok: Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerint.
VI.3.4. "További információk" pont folytatása:
23) A 2. részajánlat esetén ajánlatevő köteles csatolni az ajánlatához minimum 10 db pénzintézeti kapcsolatairól szóló igazolást vagy mint közreműködő, vagy mint együttműködő partner.
24) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a III.1.3. pont szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (M1. és M2) és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
25) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének a) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód:A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. §, 8-16. § és a 17. § (1)-(2) bek.szerint. (Karakterkorlát miatt további inf. a közbesz. dokumentumokban.)
:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK nem ír elő pénzügyi-gazdasági alk. feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): AK nem ír elő pénzügyi-gazdasági alk. feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét részajánlat tekintetében: M2 alkalmasság esetében: szakember megnevezése, végzettséget igazoló okirat, szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat. Egyenértékű végzettség elfogadható. Párhuzamos időtartamú tapasztalatokat AK kizárólag egyszer veszi figyelembe. Amennyiben AT egy pozícióra több szakembert mutat be alkalmasság körében, abban az esetben AK a legtöbb tapasztalattal rendelkező szakember tapasztalatát veszi figyelembe az értékelés során.
Az alk. feltételek igazolásának további részletes szabályait a közbesz. dok. tartalmazzák.
M1.) alkalmasság esetében: Ajánlattevő a referenciát több szerződésből is teljesítheti.
A referenciára vonatkozó feltételnek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerinti alkalmassági feltételnek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont tekintetében a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak az irányadók. Az M1 alkalmasság igazolása tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejezési időpontja (év, hó, nap) és helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a vonatkozó szolgáltatás megnevezése, tárgya, mennyisége (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik:
1. részajánlat: M1. a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legalább 1300 fő munkaerő piacra való belépésének koordinációja tárgyú referenciával.
1. részajánlat: M2: - legalább 2 fő 36 hónap oktatási tapasztalattal, továbbá felsőfokú gazdasági végzettséggel rendelkező szakemberrel; folyt. a VI.3.4) pontban
2. részajánlat: M1.: - legalább 2 fő felsőfokú közgazdasági végzettséggel rendelkező szakemberrel, melyből 1 fő 36 hónap nagyvállalati üzleti tervezői tapasztalattal és 24 hónap üzleti tervezői oktatási tapasztalattal rendelkezzen.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mellékkötelezettségek: meghiúsulási kötbér (20 %), késedelmi kötbér (5 %), hibás teljesítési kötbér (20 %), max. kötbérmérték (20%) elérése esetén elállás ill. felmondás. Kötbéralap: késedelemmel érintett feladat.
AK ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt mindkét részajánlat tekintetében előír. Az ajánlati biztosíték összege 1. részajánlatra 2 millió Ft, 2. részajánlatra 1 millió Ft, amelyet a Kbt. 54. §-a szerint az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A befizetés helye: Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10700141-47127100-50000005
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő részajánlatonként negyedévente 1 alkalommal teljesítés igazolás alapján jogosult számlázásra.
Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései alapján teljesíti a kifizetést. A vállalkozási díj kifizetése a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 sz. projekt európai uniós projektből történik utófinanszírozással. támogatási intenzitás: 100 %. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. További jogszabályok: Ptk. 6:155.§ (1)-(3) bek.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/03/18 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. (EKRr.) 15. §-ának (2) bek.alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan –azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 Pontkiosztás módszertan: fordított arányosítás: „ajánlati ár” egyenes arányosítás „szakemberek többlettapasztalata”.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész-2 000 000 Ft, 2. rész-1 000 000 Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10700141-47127100-50000005
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
VI.3.4 )
További információk: 1., Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási címpéldányát, v. aláírás-mintáját.
4)Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
5) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
6) AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
7) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában.
8) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
9) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) - (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát - ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
13) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési
szempontja alapján kerülnek elbírálásra a dokumentációban foglaltak szerint. Az értékelés
során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 Pontkiosztás módszertan: fordított arányosítás: „ajánlati ár” egyenes arányosítás „szakemberek többlettapasztalata”.
14) 1. részajánlat tekintetében: Megyénként min. egy db 8-15 fő oktatására alkalmas képzési hely, kiszolgáló helyiségekkel
megjelölése a nyertes ajánlattevő részéről a szerződés teljesítéséhez. Bérlemény esetén szándéknyilatkozat csatolandó a szerződéskötést megelőzően. Az ajánlattevőnek erről nyilatkoznia kell ajánlatában.
15) 1. részajánlat esetén: Ajánlattevő rendelkezzen a műszaki leírás szerinti szakmai tartalomnak megfelelő képzési programmal vagy igazolja, hogy a képzési programot engedélyeztetésre benyújtotta a 2013. évi LXXVII tv.-nek megfelelően. Az igazolás az ajánlathoz csatolandó. Szerződéskötési feltétel az engedélyezett képzési program megléte.
16) 1. részajánlat esetén: Ajánlattevő rendelkezzen a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII tv.szerinti képzési tevékenységgel, mely illeszkedik a műszaki leírás szerinti tartalomhoz. Határozat csatolandó. 17) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
18)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 30 nap
19)Ajánlatkérő alternatív ajánlatot nem fogad el.
20) FAKSZ: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa (lajstromszám: 00090), Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.
21) Jelen eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján fenntartott. Ajánlatkérő a 2017. évi értékesítés nettó árbevételét vizsgálja.
22) Az 1. részajánlat esetében szerződéskötési feltétel a munkaerő közvetítési jogosultság megléte.
Karakterkorlát miatti folytatás a III.1.1. "Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság" pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges