Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3627/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vasas Sport Club
Teljesítés helye:1139 Budapest, Hajdú u. 43., Hrsz: 26085/1123
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Market Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosítószám: AK18741
Postai cím: Fáy utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
Telefon: +36 13294074
E-mail: m.toth@vasassc.hu
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.vasassc.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kézilabda csarnok felújítása és kiszolgáló fejépület átalakítása, bővítése a Vasas Sport Club részére tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kézilabda csarnok felújítása és kiszolgáló fejépület átalakítása, bővítése a Vasas Sport Club részére tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45220000-5
További tárgyak:45212000-6
45212200-8
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Hajdú u. 43., Hrsz: 26085/1123
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vasas SC Fáy utcai területén meglévő, 1975 körül épült kézilabdacsarnok és fejépület részleges átalakítása, bővítése, teljes felújítása és energetikai korszerűsítése - a tenderterv alapján készített engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésével és módosított építési engedély megszerzésével, kiviteli tervezéssel és kivitelezéssel. A kivitelezést a 2012-ben, a csarnoképülethez csatlakoztatva épült kézilabda edzőcsarnok folyamatos üzemeltetésének biztosítása mellett kell megvalósítani.
Az ajánlatkérő az alábbi feladatok elvégzését várja el az ajánlattevőtől:
a) A módosított építési engedély megszerzése a tenderterv alapján készített engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével
b) A vállalkozó által készített kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
c) Az épület használatbavételi engedélyének megszerzése;
d) Pályahitelesítési engedély megszerzése az alábbi sportágakban:
o kézilabda: MKSZ minősítés NBI mérkőzések,
o röplabda: MRSZ minősítés NBI, Challange Kupa, CEV Kupa versenyek,
o futsal: MLSZ minősítés NBI mérkőzések rendezésére.
A meglévő csarnoképületben az előbbiekben felsorolt versenyek, sportmérkőzések, valamint rendezvények tartására alkalmas, sportparketta burkolatú 1160,5 m2 multifunkciós pálya és a pályaterület növelése érdekében a kétoldali, vasbetonszerkezetű lelátó részbeni visszabontása, valamint az északi oldal 1.emeleti közlekedőről induló új könnyűszerkezetes fix lelátó építése után
összesen 505 fős nézőtér (ebből 2 mozgássérült) kialakítása, új lehajtható lelátó székekkel. A vasbetonszerkezetű lelátók alatti beépített alapterület növelése, öltözőkkel és szertár/raktár funkciójú területekkel.
A csarnokhoz csatlakozó fejépület részleges bontása, új vasbeton szerkezetű hozzáépítésekkel történő bővítése, funkcionális átalakítása. A tervezett fejépületben a csarnokot kiszolgáló funkciók (öltözők, szertár, közönségforgalmi és oktatókabinet területek), valamint a 2.emelet bővítésével sportrehabilitációs centrum kerül elhelyezésre, új lift telepítése, az épület akadálymentesítése, komplett épületgépészeti és elektromos felújítás a gépészeti helyiségek és berendezések tetőszintre telepítésével.
A beruházás mennyiségi jellemzői:
Meglévő beépített terület: 3529,46 m2, tervezett bruttó össz. szintterület: 4640,38 m2, tervezett építménymagasság: 13,25 m.
Tervezett összes beépített terület 4099,05 m2, csarnok: 2321,73 m2, fejépület: 1777,32 m2.
Bontás: bontandó komplett épületrészek 268 m2 beépített terület továbbá értékmegőrző bontás; amelyekben vázkitöltő falak, aljzatok, padozatok vasbetonszerkezetek, tetőrétegrendek bontása 1258 m3; továbbá homlokzat, fal és padlóburkolatok, tetőhéjalások, nyílászárók bontása 2066 m2, valamint épületgépészet és elektromos hálózatok bontása; a bontás során
keletkező építési törmelékből kb. 4,5 tonna azbeszttartalmú építőanyag;
A jelen beruházással érintett épületek (felújított kézilabdacsarnok és átalakított fejépület) együttes maximális befogadóképessége: 1000 fő;
Épületszerkezeti kialakítás:
Csarnoképület: földszinten monolit vasbetonszerkezetű, emelettől acél rácsostartós szerkezetű csarnok
- külső épülethatároló burok elbontása,
- meglévő törtvonalú, rácsostartós acélszerkezet kiegészítése az új függőleges homlokzati síkra
- új szendvicspaneles homlokzatburkolat építése hőhídmentes alumínium nyílászárókkal, acél tartó vázszerkezettel, mélyalapozással
- meglévő vasbeton szerkezetű lelátók visszabontása 1-1 üléssorral
- meglévő lelátó alatti területek beépítése az új homlokzati síkig
- edzőcsarnok felőli végfalon a csarnok 1. emeleti közlekedőszintjéről indulóan tűzfal építése,
- csarnok északi oldal 1.em. közlekedőszintről induló könnyűszerkezetes új lelátó építése
- csarnok tetőhéjalás bontása, motoros hő- és füstelvezető felülvilágító kupolák elhelyezése, új trapézlemez fedésű tető rétegrend kialakítása, acélszerkezetek tűzvédő bevonattal történő ellátása
- belső burkolatok részbeni cseréje (a meglévő műkő és mészkő burkolatok felújítása) sportparketta burkolat bontása, megnövelt pályaterületen új építése, szükség szerint akusztikai és ütközésvédő burkolatok elhelyezése
- víz-csatorna rendszerek teljes felújítása, átépítése, új szellőzőrendszer kiépítése, meglévő gázvezeték hálózat átalakításával gázüzemű csarnokfűtő berendezések cseréje
- teljes erősáramú rendszer felújítása és gyengeáramú rendszer kiépítése
- televíziós közvetítésre alkalmas sportvilágítás és hangosítás
- sportfunkciók ellátásához szükséges teljes sporttechnológiai felszereltség
Fejépület: előregyártott vasbeton vázas, kitöltő falas szerkezetű épület
- épületszerkezetek bontása, válaszfalak és gépészet és elektromos hálózat teljes bontása
- épület kontúr kiegészítése többszintes új épületrészekkel és részbeni szintráépítéssel monolit vasbeton vázas szerkezettel, mélyalapozással
- új hőszigetelt szendvicspaneles homlokzatburkolat építése acél tartószerkezettel, hőhídmentes alumínium nyílászárókkal, mélyalapozással, a tetőszinten részben perforált kivitelben
- teljes tetőhéjalás építése, új csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
- belső gipszkarton szerkezetű válaszfalak építése, a vizes helyiségcsoportok, tűzgátlási és akusztikai előírások szerinti kialakítással.
- teljes belső víz-csatorna, belső gázvezeték hálózat és berendezések cseréje, új kazánház és HMV rendszer kiépítése,
- teljes új elektromos (erős- és gyengeáram) rendszerek kiépítése,
- belső burkolatok: (a meglévő műkő és mészkő burkolatok felújítása, kiegészítése) minden egyéb hideg és melegburkolat cseréje.
Organizáció: organizációs helyszínrajzon jelölt területen Ajánlattevő által felvonulási terület céljára igényelt terület megadása Ajánlattevő feladata. A Vasas üzemeltetés jelű területen az üzemeltetési funkciók folyamatos ellátása érdekében Megrendelő raktár és szaniterkonténereinek fogadására alkalmas terület kialakítása, a konténerek áthelyezése Ajánlattevő feladata és egyben a fejépületben történő helyszíni munkavégzés feltétele.
További információkat a műszaki leírások tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10782 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kézilabda csarnok felújítása és kiszolgáló fejépület átalakítása, bővítése a Vasas Sport Club részére tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/07/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1 199 987 394
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45220000-5
További tárgyak:45212000-6
45212200-8
71220000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Hajdú u. 43., Hrsz: 26085/1123
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vasas SC Fáy utcai területén meglévő, 1975 körül épült kézilabdacsarnok és fejépület részleges átalakítása, bővítése, teljes felújítása és energetikai korszerűsítése - a tenderterv alapján készített engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével és módosított építési engedély megszerzésével, kiviteli tervezéssel és kivitelezéssel. A kivitelezést a 2012-ben, a csarnoképülethez csatlakoztatva épült kézilabda edzőcsarnok folyamatos üzemeltetésének biztosítása mellett kell megvalósítani.
Az ajánlatkérő az alábbi feladatok elvégzését várja el az ajánlattevőtől:
a) A módosított építési engedély megszerzése a tenderterv alapján készített engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével
b) A vállalkozó által készített kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
c) Az épület használatbavételi engedélyének megszerzése;
d) Pályahitelesítési engedély megszerzése az alábbi sportágakban:
o kézilabda: MKSZ minősítés NBI mérkőzések,
o röplabda: MRSZ minősítés NBI, Challange Kupa, CEV Kupa versenyek,
o futsal: MLSZ minősítés NBI mérkőzések rendezésére.
A meglévő csarnoképületben az előbbiekben felsorolt versenyek, sportmérkőzések, valamint rendezvények tartására alkalmas, sportparketta burkolatú 1160,5 m2 multifunkciós pálya és a pályaterület növelése érdekében a kétoldali, vasbetonszerkezetű lelátó részbeni visszabontása, valamint az északi oldal 1.emeleti közlekedőről induló új könnyűszerkezetes fix lelátó építése után
összesen 486 fős nézőtér (ebből 2 mozgássérült) kialakítása, új lehajtható lelátó székekkel. A vasbetonszerkezetű lelátók alatti beépített alapterület növelése, öltözőkkel és szertár/raktár funkciójú területekkel.
A csarnokhoz csatlakozó fejépület részleges bontása, új vasbeton szerkezetű hozzáépítésekkel történő bővítése, funkcionális átalakítása. A tervezett fejépületben a csarnokot kiszolgáló funkciók (öltözők, szertár, közönségforgalmi és oktatókabinet területek), valamint a 2.emelet bővítésével sportrehabilitációs centrum kerül elhelyezésre, új lift telepítése, az épület akadálymentesítése, komplett épületgépészeti és elektromos felújítás a gépészeti helyiségek és berendezések tetőszintre telepítésével.
A beruházás mennyiségi jellemzői:
Meglévő beépített terület: 3529,46 m2, tervezett bruttó össz. szintterület: 4640,38 m2, tervezett építménymagasság: 13,25 m.
Tervezett összes beépített terület 4099,05 m2, csarnok: 2321,73 m2, fejépület: 1777,32 m2.
Bontás: bontandó komplett épületrészek 268 m2 beépített terület továbbá értékmegőrző bontás; amelyekben vázkitöltő falak, aljzatok, padozatok vasbetonszerkezetek, tetőrétegrendek bontása 1258 m3; továbbá homlokzat, fal és padlóburkolatok, tetőhéjalások, nyílászárók bontása 2066 m2, valamint épületgépészet és elektromos hálózatok bontása; a bontás során
keletkező építési törmelékből kb. 4,5 tonna azbeszttartalmú építőanyag;
A jelen beruházással érintett épületek (felújított kézilabdacsarnok és átalakított fejépület) együttes maximális befogadóképessége: 1000 fő;
Épületszerkezeti kialakítás:
Csarnoképület: földszinten monolit vasbetonszerkezetű, emelettől acél rácsostartós szerkezetű csarnok
- külső épülethatároló burok elbontása,
- meglévő törtvonalú, rácsostartós acélszerkezet kiegészítése az új függőleges homlokzati síkra
- új szendvicspaneles homlokzatburkolat építése hőhídmentes alumínium nyílászárókkal, acél tartó vázszerkezettel, síkalapozással
- meglévő vasbeton szerkezetű lelátók visszabontása 1-1 üléssorral
- meglévő lelátó alatti területek beépítése az új homlokzati síkig
- edzőcsarnok felőli végfalon a csarnok 1. emeleti közlekedőszintjéről indulóan tűzfal építése,
- csarnok északi oldal 1.em. közlekedőszintről induló könnyűszerkezetes új lelátó építése
- csarnok tetőhéjalás bontása, motoros hő- és füstelvezető felülvilágító kupolák elhelyezése, új trapézlemez fedésű tető rétegrend kialakítása, acélszerkezetek tűzvédő bevonattal történő ellátása
- belső burkolatok részbeni cseréje (a meglévő műkő és mészkő burkolatok felújítása) sportparketta burkolat bontása, megnövelt pályaterületen új építése, szükség szerint akusztikai és ütközésvédő burkolatok elhelyezése
- víz-csatorna rendszerek teljes felújítása, átépítése, új szellőzőrendszer kiépítése, meglévő gázvezeték hálózat átalakításával gázüzemű csarnokfűtő berendezések cseréje
- csapadékvíz elvezető rendszer cseréje
- teljes erősáramú rendszer felújítása és gyengeáramú rendszer kiépítése
- televíziós közvetítésre alkalmas sportvilágítás és hangosítás
- sportfunkciók ellátásához szükséges teljes sporttechnológiai felszereltség
Fejépület: előregyártott vasbeton vázas, kitöltő falas szerkezetű épület
- épületszerkezetek bontása, válaszfalak és gépészet és elektromos hálózat teljes bontása
- épület kontúr kiegészítése többszintes új épületrészekkel és részbeni szintráépítéssel monolit vasbeton vázas szerkezettel, mélyalapozással
- új hőszigetelt szendvicspaneles homlokzatburkolat építése acél tartószerkezettel, hőhídmentes alumínium nyílászárókkal, mélyalapozással, a tetőszinten részben perforált kivitelben
- teljes tetőhéjalás építése, új csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
- belső gipszkarton szerkezetű válaszfalak építése, a vizes helyiségcsoportok, tűzgátlási és akusztikai előírások szerinti kialakítással.
- teljes belső víz-csatorna, belső gázvezeték hálózat és berendezések cseréje, új kazánház és HMV rendszer kiépítése,
- teljes új elektromos (erős- és gyengeáram) rendszerek kiépítése,
- belső burkolatok: (a meglévő műkő és mészkő burkolatok felújítása, kiegészítése) minden egyéb hideg és melegburkolat cseréje
- belsőépítészeti munkarész tervezés és kivitelezése.
Épületen kívüli új szenny- és csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése, záportározóval.
Organizáció: organizációs helyszínrajzon jelölt területen Ajánlattevő által felvonulási terület céljára igényelt terület megadása Ajánlattevő feladata. A Vasas üzemeltetés jelű területen az üzemeltetési funkciók folyamatos ellátása érdekében Megrendelő raktár és szaniterkonténereinek fogadására alkalmas terület kialakítása, a konténerek áthelyezése Ajánlattevő feladata és egyben a fejépületben történő helyszíni munkavégzés feltétele.
További információkat a műszaki leírások tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 23 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1 600 586 488
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződés 13. pontját az alábbi rendelkezések szerint módosítják:
11. A Tervezés és Kivitelezés vállalkozói díja - a 127. pont szerinti Tartalékkeret nélkül - összesen 1.600.586.488 Ft + ÁFA, azaz összesen egymilliárd-hatszázmillió-ötszáznyolcvanhatezer-négyszáznyolcvannyolc forint + áfa, átalányár amelyből:
a. a Tervezés díja: 34.445.938 Ft + áfa,
b. a Kivitelezés díja: 1.566.140.550 Ft + áfa.
13. Vállalkozó köteles a melléklet szerinti Műszaki és Pénzügyi Ütemterv szerint a Kivitelezés egyes műszaki szakaszait, az alábbi, szerződéskötéstől számított határidőkig teljesíteni (továbbiakban: Műszaki Ütemezés). A (rész)teljesítés sikeresnek és befejezettnek tekinthető, ha a Kivitelezésben foglalt munkálatokat a Műszaki Ütemezés szerinti határidőig Vállalkozó hiánytalanul és hibamentesen elvégezte, és Megrendelő a teljesítést igazolja.
a) I. szakasz 10%-os (tíz százalékos) készültségi fok (Módosított Engedélyterv, módosított építési engedély megszerzése, kiviteli terv és alapozási munkák) határideje 4 (négy) hónap (167. pont szerint kötbérterhes);
b) II. szakasz 30%-os (harminc százalékos) készültségi fok határideje 8 (nyolc) hónap;
c) III. szakasz 60%-os (hatvan százalékos) készültségi fok (komplett épületburok: lapostetők, homlokzat, külső nyílászárók, épületgépészeti és épületvillamossági alapszerelések) határideje 11 (tizenegy) hónap (167. pont szerint kötbérterhes);
d) IV/a. szakasz 70%-os (hetven százalékos) készültségi fok határideje 12 (tizenkettő) hónap;
e) IV/b. szakasz 3. sz. szerződésmódosítás szerinti tartalékkeret nélkül számított teljes Vállalkozói díj szerinti 70%-os (hetven százalékos) készültségi fok határideje 20 (húsz) hónap;
f) V. szakasz használatbavételi eljárás megkezdésére alkalmas állapot (amelyet Felek 90%-os készültségi foknak fogadnak el): 2019. május 15.
g) végteljesítés határideje 2019. június 15. (167. pont szerint kötbérterhes).
Felek a Szerződés 14. pontját az alábbi rendelkezések szerint módosítják:
14. A 0. pontban meghatározott műszaki ütemezés szerinti szakaszok igazolt teljesítése esetén Vállalkozó a műszaki ütemezésben megjelölt százalékos készültségi foknak megfelelő arányos vállalkozói díjra jogosult (továbbiakban: Pénzügy Ütemezés):
a) I. részszámla: 10%-os (tíz százalékos) készültségi fok: 119.998.739,- Ft + áfa
b) II. részszámla: 30%-os (harminc százalékos) készültségi fok: 239.997.479,- Ft + áfa
c) III. részszámla: 60%-os (hatvan százalékos) készültségi fok: 359.996.218,- Ft + áfa
d) IV/a. részszámla: eredeti szerződés szerinti 70%-os (hetven százalékos) készültségi fok: 119.998.739,- Ft + áfa
e) IV/b. részszámla: 3. sz. szerződésmódosítás szerinti tartalékkeret nélkül számított teljes Vállalkozói díj szerinti 70%-os (hetven százalékos) készültségi fok: 280.419.366,- Ft + áfa
f) V. részszámla: 3. sz. szerződésmódosítás szerinti tartalékkeret nélkül számított teljes Vállalkozói díj szerinti 90%-os (kilencven százalékos) készültségi fok: 320.117.298,- Ft + áfa
g) VI. számla, végszámla: 100% (száz százalékos) 160.058.649,- Ft.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási Szerződés módosításának indokolása Kbt. 141.§ (2) szerint:
A Kbt. 141.§ (2) bekezdés szerinti változások miatt a teljes díjnövekedés nettó 176.380.180,- forint, amely a Vállalkozási Szerződés eredeti, tartalékkeret nélkül számított nettó értékéhez (1.199.987.394 Ft) képest - a korábbi és jelen szerződésmódosításokkal (0,- Ft) együtt számítva - 14,70%-os vállalkozói díj emelkedést jelent, amely nem lépi túl a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti 15%-os határt, ezért a Kbt. szerinti ezen feltétel is teljesül.
A Vállalkozási Szerződés módosításának indokolása Kbt. 141.§ (4) b) szerint:
A Módosított Műszaki tartalomban a Kbt. 141.§ (4) b) szerinti megjelölt tételek kivitelezését az eredeti műszaki tartalomhoz kapcsolódó eredmény (multifunkcionális sportcsarnok) befejezését megelőzően, az eredeti műszaki tartalom kivitelezési munkálatokkal szorosan együttműködve, egy kivitelezési folyamategységben lehet elvégezni, és együttesen eredményeznek egy rendeltetésszerű használatra alkalmas multifunkcionális sportcsarnokot.
A Módosított Műszaki tartalomban a Kbt. 141.§ (4) b) szerinti megjelölt tételek beszerzése, kivitelezése esetében a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; továbbá az az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna.
A Kbt. 141.§ (4) b) bekezdés szerinti változások miatt a teljes díjnövekedés nettó 78.935.346,- Ft, amely a Vállalkozási Szerződés eredeti, tartalékkeret nélkül számított nettó értékéhez (1.199.987.394 Ft) képest - a korábbi módosításokkal és jelen szerződésmódosítás Kbt. 141. § (2) szerinti (176.380.180,- Ft), és Kbt. 141. § (4) c) szerinti (145.283.569,- Ft) módosítással együtt számítva - 33,38%-os vállalkozói díj emelkedést jelent, amely nem lépi túl a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti 50%-os határt, ezért a Kbt. szerinti ezen feltétel is teljesül.
A Vállalkozási Szerződés módosításának indokolása Kbt. 141.§ (4) c) szerint:
A Módosított Műszaki tartalomban a Kbt. 141.§ (4) c) szerinti megjelölt tételek kivitelezése szükséges az eredeti műszaki tartalomhoz kapcsolódó eredmény (multifunkcionális sportcsarnok) befejezéséhez. E tételek kivitelezésének szükségessége nem volt előre látható sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő számára, a munkák elvégzését a kivitelezés megkezdése után feltárt körülmények tették szükségessé.
A Kbt. 141.§ (4) c) bekezdés szerinti változások miatt a teljes díjnövekedés nettó 145.283.569,- Ft, amely a Vállalkozási Szerződés eredeti, tartalékkeret nélkül számított nettó értékéhez (1.199.987.394 Ft) képest - a korábbi módosításokkal és jelen szerződésmódosítás Kbt. 141.§ (2) szerinti (176.380.180,- Ft), és Kbt. 141.§ (4) b) szerinti (78.935.346,- Ft) módosítással együtt számítva - 33,38%-os vállalkozói díj emelkedést jelent, amely nem lépi túl a Kbt. 141.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti 50%-os határt, ezért a Kbt. szerinti ezen feltétel is teljesül.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1 199 987 394 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1 600 586 488 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben