Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:363/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dunavecse Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6., hrsz.: 25/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Generál Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunavecse Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15483
Postai cím: Fő út 43.
Város: Dunavecse
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vörös Sándor
Telefon: +36 78437117
E-mail: ph.gazdalkodas@dunavecse.hu
Fax: +36 78437116
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunavecse.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunavecse.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dunavecse Petőfi (1.sz.) iskola, bírósági (2.sz.) iskola, valamint sportcsarnok energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Dunavecse sportcsarnok energetikai korszerűsítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6., hrsz.: 25/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dunavecse sportcsarnok energetikai korszerűsítése
- nyílászárók beépítése: 29 db
- diszperziós festés 2 rtg-ben: 398 m2
- lapostető hőszigetelése: 1405 m2
- homlokzati hőszigetelés: 1184 m2
- lemezes hőcserélő: 1 db
- pellet kazán szerelés: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13020 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 41-18/2018 Rész száma: 3 Elnevezés: Dunavecse sportcsarnok energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: UK
E-mail: general.kalocsa@gmail.hu
Telefon: +36 78462091
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 130214207
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6., hrsz.: 25/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dunavecse sportcsarnok energetikai korszerűsítése
- nyílászárók beépítése: 29 db
- diszperziós festés 2 rtg-ben: 398 m2
- lapostető hőszigetelése: 1405 m2
- homlokzati hőszigetelés: 1184 m2
- lemezes hőcserélő: 1 db
- pellet kazán szerelés: 1 db
- napelem telepítése: 7 kW
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 130214207
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 20.
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6300
Ország: HU
E-mail: general.kalocsa@gmail.hugeneral
Telefon: +36 78462091
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 78462091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítésének határideje: 2019. január 31.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az előre nem látható kivitelezési nehézség minőségi megoldása hosszabb időt vesz igénybe.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 130214207 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 130214207 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben