Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/72
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.12.
Iktatószám:3632/2019
CPV Kód:34352200-1
Ajánlatkérő:Univerzál Beszerző Kft.
Teljesítés helye:HU331, HU333, HU232, HU311, HU323, HU222, HU221, HU213, HU322, HU312, HU211, HU212, HU12, HU231, HU223, HU313, HU321, HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Continental Hungaria Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Univerzál Beszerző Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24320
Postai cím: Üllői út 131
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kocsis Krisztina
Telefon: +36 345 22398
E-mail: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 345 22399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.univerzalbeszerzo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Az Univerzál Beszerző Kft. részére új gumiabroncsok szállítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34351100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vegyesméretű gumiabroncsok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34352200-1
További tárgyak:34352000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU333, HU232, HU311, HU323, HU222, HU221, HU213, HU322, HU312, HU211, HU212, HU12, HU231, HU223, HU313, HU321, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Karakterkorlát miatt a VI.3. pontban található.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A műszaki leírásban részletesen meghatározott új vegyes méretű gumiabroncsok
bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele nettó 123 941 034,- Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés
teljesítése során 30 %-kal nőhet.
A beszerezni kívánt új vegyesmére tű gumiabroncsok becsült éves darabszáma 2 449 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel
került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés
keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok ta rtalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 107 - 244759

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vegyesméretű gumiabroncsok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Continental Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Távíró köz 2-4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 1040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 246127272 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1. rész
A nyertes ajánlattevő neve: Continental Hungaria Kft. (2040 Budaörs, Távíró köz 2-4.) adószáma:10505506-2-44.
Érvénytelen ajánlatot tevő: Kiss Gumi Kft. (2234 Maglód, Gábor Áron u. 2., 12346495-2-13).

A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szombathely,
Győr, Veszprém, Szolnok, Eger, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor, Pécs, Zalaegerszeg, Salgótarján, Debrecen, Szekszárd,
Kazincbarcika, Balatonszéplak, Vác, Balassagyarmat, Törökszentmiklós, Tiszabezdéd
A szerződés módosítás időpontja:2018.12.06.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34352200-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34352200-1
További tárgyak:34352000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331, HU333, HU232, HU311, HU323, HU222, HU221, HU213, HU322, HU312, HU211, HU212, HU12, HU231, HU223, HU313, HU321, HU233 A teljesítés fő helyszíne: Karakterkorlát miatt a VII.1.4. pontban.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A műszaki leírásban részletesen meghatározott új vegyes méretű gumiabroncsok
bizományosi készletre történő szállítása és adásvétele nettó 123 941 034,- Ft/ év keretösszeg erejéig, amely a szerződés
teljesítése során 30 %-kal nőhet.
A beszerezni kívánt új vegyesmére tű gumiabroncsok becsült éves darabszáma 2 449 db/év. A mennyiség tájékoztató jelleggel
került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés
keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
A teljesítés fő helyszínei: Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szombathely, Győr, Veszprém, Szolnok, Eger, Székesfehérvár, Tatabánya, Fót, Monor, Pécs, Zalaegerszeg, Salgótarján, Debrecen, Szekszárd, Kazincbarcika, Balatonszéplak, Vác, Balassagyarmat, Törökszentmiklós, Tiszabezdéd.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 246 127 272
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Continental Hungaria Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Távíró köz 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a KSZ/24/2018. számú adás-vételi keretszerződés 1. számú mellékletét a közbeszerzésekről szóló 2015. CLXIII. törvény 141. § (2) bekezdése b) pontja alapján módosítják és a mellékletben szereplő termékekkel, egységárakkal egészítik ki.

Felek rögzítik, hogy jelen módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti Szerződés értékének 10%-át.
Felek megállapítják, hogy a KSZ/24/2018. számú adás-vételi keretszerződés alapján Eladó Vevő kihelyezett raktáraiban bizományosi raktárt létesített, és a havi felhasználási jelentést követően az 5. pont szerint számolnak el egymással.
Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. CLXIII. törvény 141. § (6) bekezdése figyelembevételével a szerződéses fizetési feltételeket módosítják.
Felek 3 telephellyel bővítik a szerződésben szereplő címeket.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. CLXIII. törvény 141. § (6) bekezdése figyelembevételével módosítják.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 246 127 272 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 246 127 272 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben