Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3639/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Miskolc közigazgatási területe, változó helyszíneken
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Tibor
Telefon: +36 46512700
E-mail: varga.tibor@miskolcholding.hu
Fax: +36 46516451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolcholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Avas észak, csapadékvíz tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000156022018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Avas észak, csapadékvíz tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc közigazgatási területe, változó helyszíneken
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az engedélyező hatóság által jóváhagyott vízjogi létesítési engedély, - annak kérelméhez beadott létesítési terv és dokumentáció – alapján a „TOP.6-3.3-16 Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése” kiviteli terveinek és normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése, és az elfogadásra kerülő kiviteli terv alapján a vízelvezető rendszer kiépítése.
Tervezési feladat:
A „TOP-6.3.3-15-MI1-2016-00001 MISKOLC AVAS-ÉSZAK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE” tárgyú Vízjogi létesítési engedélyezési terv alapján, 7300 m csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódó kivitelei tervek elkészítése az alábbi példányszámban, jelen dokumentáció mellékletét képező Feladatleírás alapján:
- 6 db nyomtatott példány
- 2 db adathordózóra írt elektronikus példány pdf. és szerkeszthető (dwg/dxf, doc xls) formátumban
- Ajánlattevő feladata az árazatlan költségvetés, illetve a tervező által beárazott költségvetés elkészítése
Ajánlattevő feladata a normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése is.
Az ajánlati árnak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel magában kell foglalnia az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is.
Kivitelezési feladat:
Avas területére eső csapadékvizek területileg két jól elkülöníthető részre bonthatók. Az egyik az Avas magasabban fekvő zónájában elhelyezkedő Avas tető és környéke, mely egy utakkal átszőtt extenzív közpark. A másik része az Avas alacsonyabban fekvő, hegyoldalban elhelyezkedő, nagyrészt pincékhez épült borházakkal és az azokat ellátó közutakkal beépített terület.
Elképzelések szerint a hegytetőről érkező csapadékvizeket a lehető leggyorsabban juttassuk le a domblábi környezetbe, indokolt, hogy kijelöljenek néhány olyan lehetséges nyomvonalat, ahol a leggyorsabb vízlevezetés lehetősége adott. Megfelelő energiatörő akadályok, surrantók, sodráscsökkentő zsompok (vízládák), fenékküszöbök közbeiktatása szükséges.
Az engedélyezési tervben – a geodéziai mérések és hiteles forrásból megszerzett adatok felhasználásával, az elkészített terepszintvonalas térkép alapján – lehatároltuk a tervezési terület öblözeteit és az egyes öblözetekhez tartozó vízgyűjtő területeket.
Összesen öt öblözetet különítettünk el a hozzájuk tartozó részvízgyűjtőkkel a városi csapadékcsatorna hálózathoz való csatlakoztatási lehetőségeket figyelembe véve.
A kivitelezés során hozzávetőlegesen: 990 m övárok (földárok), 4300 m nyílt vízelvezető vápa / surrantó / padkafolyóka és 2100 m zárt csatorna kiépítésére, valamint 150 m hordalékfogó és energiatörő elem, továbbá 26 db hordalékfogó és energiatörő műtárgy 16 db akna beépítésére van szükség.
A kivitelezés során a felbontott jelenlegi burkolókövek 50%-át szükséges visszaépíteni, melynek teljesülését Ajánlatkérő műszaki ellenőre vizsgálja
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 405
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.3-16-MI1-2017-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21556 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Avas észak, csapadékvíz tervezés és kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52460957
Postai cím: Tompa Mihály Út 2/A
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: fedrid@fedrid.hu
Telefon: +36 48341205
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 48341205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 498119604
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc közigazgatási területe, változó helyszíneken
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az engedélyező hatóság által jóváhagyott vízjogi létesítési engedély, - annak kérelméhez beadott létesítési terv és dokumentáció – alapján a „TOP.6-3.3-16 Avas északi oldal csapadékvíz elvezetés fejlesztése” kiviteli terveinek és normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése, és az elfogadásra kerülő kiviteli terv alapján a vízelvezető rendszer kiépítése.
Tervezési feladat:
A „TOP-6.3.3-15-MI1-2016-00001 MISKOLC AVAS-ÉSZAK CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE” tárgyú Vízjogi létesítési engedélyezési terv alapján, 7300 m csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódó kivitelei tervek elkészítése az alábbi példányszámban, jelen dokumentáció mellékletét képező Feladatleírás alapján:
- 6 db nyomtatott példány
- 2 db adathordózóra írt elektronikus példány pdf. és szerkeszthető (dwg/dxf, doc xls) formátumban
- Ajánlattevő feladata az árazatlan költségvetés, illetve a tervező által beárazott költségvetés elkészítése
Ajánlattevő feladata a normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés elkészítése is.
Az ajánlati árnak a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel magában kell foglalnia az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is.
Kivitelezési feladat:
Avas területére eső csapadékvizek területileg két jól elkülöníthető részre bonthatók. Az egyik az Avas magasabban fekvő zónájában elhelyezkedő Avas tető és környéke, mely egy utakkal átszőtt extenzív közpark. A másik része az Avas alacsonyabban fekvő, hegyoldalban elhelyezkedő, nagyrészt pincékhez épült borházakkal és az azokat ellátó közutakkal beépített terület.
Elképzelések szerint a hegytetőről érkező csapadékvizeket a lehető leggyorsabban juttassuk le a domblábi környezetbe, indokolt, hogy kijelöljenek néhány olyan lehetséges nyomvonalat, ahol a leggyorsabb vízlevezetés lehetősége adott. Megfelelő energiatörő akadályok, surrantók, sodráscsökkentő zsompok (vízládák), fenékküszöbök közbeiktatása szükséges.
Az engedélyezési tervben – a geodéziai mérések és hiteles forrásból megszerzett adatok felhasználásával, az elkészített terepszintvonalas térkép alapján – lehatároltuk a tervezési terület öblözeteit és az egyes öblözetekhez tartozó vízgyűjtő területeket.
Összesen öt öblözetet különítettünk el a hozzájuk tartozó részvízgyűjtőkkel a városi csapadékcsatorna hálózathoz való csatlakoztatási lehetőségeket figyelembe véve.
A kivitelezés során hozzávetőlegesen: 990 m övárok (földárok), 4300 m nyílt vízelvezető vápa / surrantó / padkafolyóka és 2100 m zárt csatorna kiépítésére, valamint 150 m hordalékfogó és energiatörő elem, továbbá 26 db hordalékfogó és energiatörő műtárgy 16 db akna beépítésére van szükség.
A kivitelezés során a felbontott jelenlegi burkolókövek 50%-át szükséges visszaépíteni, melynek teljesülését Ajánlatkérő műszaki ellenőre vizsgálja
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 405
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 498119604
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52460957
Postai cím: Tompa Mihály Út 2/A
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: fedrid@fedrid.hu
Telefon: +36 48341205
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 48341205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 117. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „Avas észak, csapadékvíz tervezés és kivitelezés" elnevezéssel, melynek nyertese a Vállalkozó lett, melynek eredményeként a Felek egymással 2018. november 13. napján tervezési és kivitelezési szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötöttek.
2. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 4.1. pontja akként szabályoz, hogy a Tervező a szerződés tárgyát képező kiviteli terveket ellenőrzés céljából a szerződés hatálybalépésétől számított 45 napon belül, de legkésőbb 2018. november 15. napjáig köteles a Megrendelő részére átadni. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4.1. pontját közös megegyezéssel - egyik félnek sem felróható okból – módosítják, tekintettel arra, hogy a nevezett tervezési részfeladat az ily módon előírt határidőn belül nem valósítható meg szerződésszerűen.
3. Felek a fentiek alapján az alapszerződésük vonatkozó pontját akként módosítják, hogy a tervezési feladatok ellátására vonatkozó, dátum szerint meghatározott határidőt hatályon kívül helyezik. Ennek megfelelően az alapszerződés 4.1. pontja helyébe az alábbi 4.1. pont lép:
„Szerződő felek jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől számított 405 naptári napban határozzák meg, az alábbiakra figyelemmel: Vállalkozó a kiviteli terveket ellenőrzés céljából a szerződés hatályba lépésétől számított 45 napon belül köteles a Megrendelő részére átadni a következők szerint: Vállalkozó a kiviteli tervek leszállítása előtt papír alapon 2 példányban a teljes tervdokumentációt köteles Megrendelő részére ellenőrzés céljából átadni. Megrendelő az átvétel napjától számított legkésőbb 10 munkanapon belül – amelyet a Megrendelő a megfelelő döntéshozatal érdekében meghosszabbíthat – a szolgáltatott terveket megvizsgálja. Amennyiben Megrendelőnek kifogása nincsen, Vállalkozó a tervdokumentációt 6 példány papír alapú és 2 példány digitális adathordozó (CD vagy DVD) pdf. és szerkeszthető (dwg/CAD) formátumban Megrendelő részére 5 napon belül köteles átadni. Amennyiben Megrendelő az átadott tervekkel kapcsolatban kifogással él, azt ugyanezen időtartamon belül Vállalkozóval közli. Vállalkozó köteles a terveket 5 munkanapon belül hiány – és hibamentessé tenni. Megrendelő a kijavított és/vagy kiegészített munkarészek szolgáltatását az átvételtől számított legkésőbb 10 munkanapon belül megvizsgálja, és annak megfelelősége esetén teljesítésigazolást és a tervek elkészültét igazoló átvételt állít ki. A Megrendelő részéről a tervek ellenőrzésére fordított napok száma nem számít bele a Tervezői teljesítési határidőbe.”
4. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 5. Felek megállapítják, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (6) bekezdésében foglaltaknak, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételek nem kerülnek meghatározásra, továbbá, hogy:a.olyan feltételeket a tárgyi módosítás nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, hiszen a 45 napos biztosított határidő változatlan marad azzal, hogy a szerződés aláírásának elhúzódása valamennyi ajánlattevőre azonos – fenti hatással – járt volna, továbbá b.a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, hiszen sem az ellátandó feladat, sem az azért járó ellenérték nem változik, továbbá c.a módosítás a szerződés tárgyát új elemre egyáltalán nem terjeszti ki.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 498119604 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 498119604 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben