Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/75
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.17.
Iktatószám:3655/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1065 Budapest, Nagymező u. 11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bástya Millenium Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK17841
Postai cím: Nagymező utca 22-24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax: +36 17835312
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.thalia.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.thalia.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Thália Színház rekonstrukció II. Mikroszkópszínpad átépítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Thália Színház rekonstrukció II. Mikroszkópszínpad átépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: A teljesítés helye: 1065 Budapest, Nagymező u. 11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felújítással érintett terület: pince: 553,97 m2 földszint: 111,81 m2
I. félemelet: 109,01 m2
II. félemelet: 570,39 m2 III. fél emelet: 301,48 m2 összesen:1646,66 m2
Továbbá a Mikroszkóp Színpad és a Thália Színház működéséne
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
9567 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bástya Millenium Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Czuráki út 26-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 664 487 501
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Felújítással érintett terület: pince: 553,97 m2
földszint: 111,81 m2
I. félemelet: 109,01 m2
II. félemelet: 570,39 m2 III. fél emelet: 301,48 m2 összesen:1646,66 m2
Továbbá a Mikroszkóp Színpad és a Thália Színház működésének, üzemeltetésének integrálása gépészeti, elektromos és biztonságtechnikai szempontokból összesen kb. 6 000 m2 -en
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/05/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 845 722 155
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bástya Millenium Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cziráki út 26-32.
Város: Budapesst
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1163
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás a befejezési határidőt és a vállalkozói díjat érinti.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során előre nem tervezhető módon több azonnali beavatkozást igénylő statikai bontás, megerősítés vált szükségessé.
Ezen munkálatok jelentős pótmunka költséggel és ezzel párhuzamosan a kivételezés tervezett idejének átütemezésével járt.
Valamint a statikai munkálatokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (költöztetés, állapotvédelem, bontás, építés, gipszkartonozás, elektromos-szerelés, helyreállítás) szintén jelentős pótmunkát és határidő csúszást generáltak.
A fenti munkák felmerülése a Vállalkozó érdekkörén kívül eső olyan okokra vezethetők vissza, mely a Vállalkozónak nem felróhatóak.
A statikai problémák az ajánlatadáskor előre nem voltak láthatóak, tekintettel arra, hogy az üzemelő színházban jelentősebb feltárások, bontások nem voltak elvégezhetőek, és olyan tervek sem álltak az ajánlatkérő rendelkezésére, melyekből ezek előre megállapíthatóak lettek volna.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 664 487 501 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 845 722 155 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben