Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0369/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:6722 Szeged, Szentháromság u. 2., hrsz.: 3506 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 101., Boldogasszony sgt. 1., 3-5. hrsz.: 3507/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62545073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SZTE Gyak. Gimnázium és Ált. Iskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000142302018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
SZTE Gyak. Gimnázium és Ált. Iskola felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2., hrsz.: 3506
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 101., Boldogasszony sgt. 1., 3-5. hrsz.: 3507/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
- Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése – 20m
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe – 10 db
- Építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel – 50 m3
- Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre – 3,5 m2
- Keskeny vakolat, káva javítása, nyílászáró beépítését követően – 1692 m
- Felületképzés – cca. 100 m2
- Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu – 524,79 m2
- Fa kültéri nyílászárók, műemléki előírásoknak megfelelő, hőszigetelő kialakítású 1+2 rétegű befelé nyíló kapcsolt gerébtokos egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 143,71 m2
- Fa kültéri nyílászárók, műemléki előírásoknak megfelelő, hőszigetelő kialakítású 1 rétegű befelé nyíló, gerébtokos egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 75,04 m2
- Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelő kialakítású 1 rétegű befelé nyíló, egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 449,75 m2
- Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu – 59,53 m2
- Hőhídmentes alumínium ablak – 77 db
- Hőhídmentes alumínium ajtó – 2 db
- Épületek közötti átjárhatóságot biztosító acélszerkezetű lépcső gyártása és beépítése – 1 db
- Tűzgátló ajtó – 1 db
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés
- Gépészeti munkák
- Vizes blokkok átalakítása – 8 db.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az árazatlan költségvetések vizes csoportjai közül kizárólag az alábbi jelölésűek képezik a beszerzés tárgyát: R3, R5, R7, R8, R9, R11, R13, R14!
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00310

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14099 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SZTE Gyak. Gimnázium és Ált. Iskola felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86621472
Postai cím: Szent László utca 6/b.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
E-mail: tcomplexing@gmail.com
Telefon: +36 703176346
Internetcím(ek): (URL) -
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94487738
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 6722 Szeged, Szentháromság u. 2., hrsz.: 3506
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 101., Boldogasszony sgt. 1., 3-5. hrsz.: 3507/1
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb munkanemek és mennyiségek (tájékoztató jelleggel):
- Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése – 20m
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe – 10 db
- Építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel – 50 m3
- Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre – 3,5 m2
- Keskeny vakolat, káva javítása, nyílászáró beépítését követően – 1692 m
- Felületképzés – cca. 100 m2
- Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu – 524,79 m2
- Fa kültéri nyílászárók, műemléki előírásoknak megfelelő, hőszigetelő kialakítású 1+2 rétegű befelé nyíló kapcsolt gerébtokos egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 143,71 m2
- Fa kültéri nyílászárók, műemléki előírásoknak megfelelő, hőszigetelő kialakítású 1 rétegű befelé nyíló, gerébtokos egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 75,04 m2
- Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelő kialakítású 1 rétegű befelé nyíló, egyedi ablak gyártása és elhelyezése – 449,75 m2
- Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu – 59,53 m2
- Hőhídmentes alumínium ablak – 77 db
- Hőhídmentes alumínium ajtó – 2 db
- Épületek közötti átjárhatóságot biztosító acélszerkezetű lépcső gyártása és beépítése – 1 db
- Tűzgátló ajtó – 1 db
- Elektromos energiaellátás, villanyszerelés
- Gépészeti munkák
- Vizes blokkok átalakítása – 8 db.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az árazatlan költségvetések vizes csoportjai közül kizárólag az alábbi jelölésűek képezik a beszerzés tárgyát: R3, R5, R7, R8, R9, R11, R13, R14!
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89988322
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Complex ING Szolgáltató és Tanácsadó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86621472
Postai cím: Mátyás Tér 23
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: tcomplexing@gmail.com
Telefon: +36 703176346
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3./ Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a Szerződés 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. Hatályba lépés, megvalósítási ütemezés, teljesítési rész- és véghatáridők:
„5.3. A jelen szerződés tárgyát képező Feladatok teljes körű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) határideje: 2019. március 31.
Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a Szerződés 8.1., 8.10. és 8.11. pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra:
„8.1. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt 89.988.322,- Ft + ÁFA, azaz Nyolcvankilencmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-háromszázhuszonkettő forint + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg (a továbbiakban: vállalkozói díj), a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján
8.10. Felek a jelen szerződés megkötésekor előre nem látható és a Feladatok körében, különösen az annak részét képező kiviteli tervekben vagy műszaki specifikációban, illetve a költségvetési (fő)összesítőkben nem szereplő, de a szerződés tárgyának teljesítéséhez, a Projektingatlan rendeltetésszerű és biztonságos használatához műszakilag szükséges munkák (a továbbiakban együttesen: pótmunka) ellenértékének fedezetéül a vállalkozói díj 5%-ának (öt százalékának) megfelelő mértékű, 4.499.416,- Ft + ÁFA, azaz Négymillió-négyszázkilencvenkilencezer-négyszáztizenhat forint + ÁFA összegű tartalékkeretet képeznek. Jelen alpont alkalmazásában pótmunkának minősülnek továbbá a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti munkák is, feltéve, hogy megfelelnek a jelen alpont első mondatában rögzített feltételeknek. A tartalékkeret kizárólag a jelen alpont szerint pótmunkaként definiált munkákra használható fel. Pótmunka elrendelésére kizárólag Megrendelő jogosult, írásban. A pótmunka elszámolása tételesen történik, a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a Kivitelező ajánlatában megadott egységárak figyelembe vételével. Az ajánlatban rögzített egységárak a jelen szerződés hatálya alatt nem módosulhatnak, azokra a vállalkozói díj rögzített jellegére vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak. Amennyiben a felmerülő pótmunka olyan, előre nem látható elemet is tartalmaz, mely vonatkozásában a Kivitelező nyertes ajánlatában egységár nem szerepel, úgy a pótmunka tételes elszámolása a Kivitelező által készített, a Megrendelő és a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által írásban jóváhagyott egységár elemzés alapján történik. Kivitelező a jóváhagyott és igazoltan elvégzett pótmunka ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 4./ Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel.
A szerződés módosítást követően az érintett ingatlan teherjárművel való megközelíthetősége továbbra is korlátozott, a városi közterületi fejlesztések csúszása okán. Ebből adódóan a munkavégzés akadályoztatva van az építőanyag beszállítás és törmelék elszállítás tekintetében, illetve nem, vagy nem a tervezett módon tud megtörténni.
Az Intézményben folyó oktatási tevékenységhez szükséges belső téri hőmérséklet biztosítása tovább nehezíti a nyílászárók cseréjéhez kapcsolódó kivitelezési munkákat. A legyártott nyílászárók beépítése csak tanítási időn kívül és hétvégén végezhető el.
A téliesre fordult időjárás miatt az időbeli csúszás azt is jelenti, hogy egyes munkarészek nem kivitelezhetők.
VII.1) pontban folytatódik
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 94487738 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 89988322 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ajánlatkérő nem tudott eleget tenni a Kbt. 37. § (5) bekezdésében foglalt határidőnek, annak okán, hogy a 20066/2018 iktatószámú Szerződés módosítása hirdetmény 2019.01.06-án került közzétételre, így ezen időpontig az EKR sajátosságai miatt nem volt lehetséges újabb "Szerződésmódosítás hirdetmény feladása" eljárási cselekmény indítása. Ezen hiányosság határidőben jelzésre került a Hirdetménykezelési és Statisztikai Főosztály valamint a NEKSZT Kft. felé.
VI.2. pont: 6./ Felek rögzítik, hogy a szerződés aláírópéldányának összeállítása során – mivel a közbeszerzési eljárás során a felolvasólapon a tartalékkerettel növelt vállalkozási díjat kellett megjelölni – adminisztratív hiba miatt a már a tartalékkerettel növelt összeget tüntették fel a 8.1. pont szerinti ellenszolgáltatásként, továbbá ezen – a tartalékkeretet már tartalmazó – összeget tekintették a 8.10. pontban a tartalékkeret számítása alapjául szolgáló összegnek, továbbá a 8.11. pontban a részszámlák összegét is ennek alapján kalkulálták.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben