Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0371/2019
CPV Kód:45215222-9
Ajánlatkérő:BTG Budaörsi Települési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:2040 Budaörs, Szabadság út 134.;Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, 2040 Budaörs, Hársfa utca 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KERITMED-B Korlátolt Felelősségű Társaság;KERITMED-B Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BTG Budaörsi Települési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10158977
Postai cím: Dózsa György Utca 21
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halag Mónika
Telefon: +36 23420151
E-mail: halag.monika@btg.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.btg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.btg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Épület felújítás és fenntartás
Hivatkozási szám: EKR000980922018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215222-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Budaörs Polgármesteri Hivatal 2040 Budaörs, Szabadság út 134. címen lévő épület műszaki állapotának folyamatos fenntartása, javítása, karbantartása és a tervezett épület felújítási, kivitelezési munkák elvégzése.
2. rész: Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand műszaki állapotának folyamatos fenntartása, műszaki berendezések javítása, karbantartása.Tervezett épület felújítási, kivitelezési munkák elvégzése.


II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299990000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Budaörs Polgármesteri Hivatal épülete
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215222-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.) Budaörs Polgármesteri Hivatal 2040 Budaörs, Szabadság út 134. címen lévő épület műszaki állapotának folyamatos fenntartása, javítása, karbantartása.
Épületgépészeti, világítási, biztonsági és egyéb rendszereinek folyamatos karbantartása, javítása.
Épületüzemeltetési feladatok ellátása, folyamatos készenléti szolgálat biztosításával.
2.) Tervezett épület felújítási, kivitelezési munkák elvégzése a mellékkelt költségvetés szerint:
1. Fan-coil (155 db) reviziója, bekötőcsöveinek valamint a ventillátor motorjainak cseréje
2.Az épület teljes légtechnikai rendszerének tisztítása, szűrőinek cseréje valamint szerelőnyílások beépítése
3. Az épület teljes padlófűtésének átvizsgálása, kb. 15%-nak cseréje (cca. 250 nm) és a hozzátartozó járólapok visszajavítása, fugázása.
4. Az épület teljes tisztasági festése (cca 21.700 nm)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetterhelés csökkentése érdekében tett vállalás: a kibontásra kerülő építőanyagok legalább 80%-ának elszállítása 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik. (igen/nem) 15
2 Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata, épület felújítás és karbantartás területén szerzett szakmai irányítási tapasztalat (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati nettó ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az Ár kritérium részletezése:
Tervezett felújítási munkák nettó költség összesen (Ft) súlyszám: 20
Fenntartási egységárgyűjtemény mindösszesen nettó ár (Ft) súlyszám: 40
Rezsióradíj mutató szám (szakmánként meghatározott rezsióradíjak összege) (Ft) súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, 2040 Budaörs, Hársfa utca 6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.) Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (http://www.bvuss.hu) műszaki állapotának folyamatos fenntartása, műszaki berendezések javítása, karbantartása.

2.) Tervezett épület felújítási, kivitelezési munkák elvégzése a mellékkelt költségvetés szerint:
1. A sportcsarnok területén a mennyezeti világítási rendszer (cca. 14 méter magasban) teljes cseréje és a hozzátartozó érintésvédelmi és elektromos biztonsági hálózat méréseinek elvégzése alpin technikával.
2. A sportcsarnok és a külső strand területén az aljzatburkolat fugáinak teljes cseréje (cca. 1550 nm-en)
3. Az épület teljes vízhálózatának cseréje és korszerűsítése
4. Az épület teljes tisztasági festése (cca. 18.000 nm-en)
3) Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand folyamatos üzemeltetésének (0-24-ben) biztosítása, fenntartása
- A napi hibák elhárítása, javítása;
- Telefon és adathálózat üzemeltetése;
- Diesel motoros aggregát üzemeltetése;
- Szünetmentes hálózat üzemeltetése;
- Erősáramú hálózat folyamatosa üzemeltetése;
- Légtechnikai vezetékek folyamatos üzemeltetése;
- Viessmann gázkazánok üzemeltetése;
- Gázvezeték hálózat üzemeltetése;
- Aqua controll;
- Folyadékhűtők üzemeltetése folyamatosan;
- Hűtési vezeték;
- Víz-csatorna vezeték üzemeltetése;
- Víz-csatorna berendezési tárgyak üzemeltetése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetterhelés csökkentése érdekében tett vállalás: a kibontásra kerülő építőanyagok legalább 80%-ának elszállítása 50 km-nél rövidebb közúti szállítással történik. (igen/nem) 15
2 Teljesítésbe bevont szakember többlet szakmai tapasztalata, épület felújítás és karbantartás területén szerzett szakmai irányítási tapasztalat (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati nettó ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az Ár kritérium részletezése:
Tervezett felújítási munkák nettó költség összesen (Ft) súlyszám: 20
Fenntartási egységárgyűjtemény mindösszesen nettó ár (Ft) súlyszám: 40
Rezsióradíj mutató szám (szakmánként meghatározott rezsióradíjak összege) (Ft) súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budaörs Polgármesteri Hivatal épülete
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERITMED-B Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99846444
Postai cím: Nefelejcs Utca 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: keritmed@gmail.com
Telefon: +36 204276184
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25829471213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 150000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KERITMED-B Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99846444
Postai cím: Nefelejcs Utca 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25829471213

Hivatalos név: Nouvelle Lune Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39074256
Postai cím: Ébner György Köz 4
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26162735213

Hivatalos név: Tramontana-Klíma Klímatechnikai és Sporthajózási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47898354
Postai cím: Tárkony Utca 72
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12658181241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERITMED-B Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99846444
Postai cím: Nefelejcs Utca 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: keritmed@gmail.com
Telefon: +36 204276184
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25829471213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 149990000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 149990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KERITMED-B Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99846444
Postai cím: Nefelejcs Utca 1.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25829471213

Hivatalos név: Nouvelle Lune Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39074256
Postai cím: Ébner György Köz 4
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26162735213

Hivatalos név: Tramontana-Klíma Klímatechnikai és Sporthajózási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47898354
Postai cím: Tárkony Utca 72
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1029
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12658181241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges