Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3711/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Pereszteg Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Az alábbi hrsz-ú ingatlanok: - Pereszteg 493 hrsz. - 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1. - Pereszteg 440/2 hrsz. - Pereszteg 489/2 hrsz. - Pereszteg 640 hrsz. - 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1. - Pereszteg 641/10 hrsz. - 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1. - Pereszteg 641/8 hrsz. - 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1. - Pereszteg 637/1 hrsz. - Pereszteg 637/2 hrsz. - Pereszteg 641/2 hrsz. - 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1. - Pereszteg 639 hrsz. - Pereszteg 489/4 hrsz. - 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1. - Nagycenk 0193/1 hrsz. - Nagycenk 0193/2 hrsz. - Nagycenk 0194 hrsz. - Nagycenk 0199/29 hrsz. - Pereszteg 072 hrsz. - Pereszteg 073 hrsz. - Pereszteg 074/1 hrsz. - Pereszteg 331/4 hrsz. - Pereszteg 256 hrsz. - Pereszteg 331/5 hrsz. - Pereszteg 332 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIAT Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21785
Postai cím: Gyár utca 2
Város: Nagycenk
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9485
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csorba János
Telefon: 0699360012
E-mail: jegyzo@nagycenk.hu
Fax: 0699360012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagycenk.hu
 
Hivatalos név: Pereszteg Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ady Endre u. 1.
Város: Pereszteg
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9484
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Sellei Tamás
Telefon:
E-mail: polgarmester@pereszteg.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között című, TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között című, TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111000-8
További tárgyak:45233162-2
45221100-3
45247110-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Az alábbi hrsz-ú ingatlanok:
- Pereszteg 493 hrsz.
- 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Pereszteg 440/2 hrsz.
- Pereszteg 489/2 hrsz.
- Pereszteg 640 hrsz.
- 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Pereszteg 641/10 hrsz.
- 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Pereszteg 641/8 hrsz.
- 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Pereszteg 637/1 hrsz.
- Pereszteg 637/2 hrsz.
- Pereszteg 641/2 hrsz.
- 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Pereszteg 639 hrsz.
- Pereszteg 489/4 hrsz.
- 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Nagycenk 0193/1 hrsz.
- Nagycenk 0193/2 hrsz.
- Nagycenk 0194 hrsz.
- Nagycenk 0199/29 hrsz.
- Pereszteg 072 hrsz.
- Pereszteg 073 hrsz.
- Pereszteg 074/1 hrsz.
- Pereszteg 331/4 hrsz.
- Pereszteg 256 hrsz.
- Pereszteg 331/5 hrsz.
- Pereszteg 332 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagycenk külterületén a 0193/1 és 0193/2 hrsz-ú, a Vízálló dűlőt átszelő út nem rendelkezik
szilárd burkolattal, főleg csapadékos időben nehezen járható. Az út elhelyezkedése és nyomvonala
kiváló lehetőséget biztosít a Pereszteg felé irányuló kerékpáros forgalom elvezetésére. Az
útburkolat vízszintes vonalvezetését meghatározza az út ingatlanhatár vonala, valamint a meglévő
földút vonalvezetése, az árok pozíciója. Az út burkolatának szélessége 3,00 m. Az út oldalesése
egyoldali 2 % jobbra. A burkolat mellett mindkét oldalon 0,50 m széles padka került betervezésre.
A 0+140,00 km szelvénytől meglevő árok húzódik az út mellett. Az árkot nélkülöző szakaszokon
szabvány trapéz árok került betervezésre a víz elvezetésére. Amennyiben az altalaj teherbírási
vizsgálatából eredő E2 érték nem éri el a 45 N/mm2 értéket, az esetben a tervezett pályaszerkezet
alá geotextília terítését, esetleg georács alkalmazását, ahol átázott, ingoványos, ott szükséges
esetben a talajcsere javasolt. A tervezett út mentén egyenes szakaszokban kb. 200 méterenként,
illetve ahol a rendelkezésre álló ingatlanszélesség lehetővé teszi, 10 m hosszúságban kitérők
kerültek betervezésre. A kitérőkben a burkolatszélesség 5,50 m.
Tervezett burkolatszerkezet(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=95 %-os tömörítését követően)
- 20 cm homokos kavics talajjavító réteg Trg=90 %-ra tömörítve
- 20 cm Ckt beton alapréteg
- 6 cm AC-16 aszfalt kötőréteg
- 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
A fejlesztéssel érintett másik terület a Fő utca Nagycenk településhatár és a 8629 sz. országos
közút közötti, önkormányzati kezelésben levő szakasza, valamint a 8629 sz. közút 1+788,00 km -
3+311 km szelvények közötti szakasza. Az épített gyalog- és kerékpárút vízszintes vonalvezetése
lehetőség szerint követi a úttengely vonalvezetését. A 2+415,00 km - 2+530 km szelvények
között a bal oldali meglevő kiemelt szegélyt átépítése és pótlása tervezett. A gyalog- és kerékpárút
szélessége 2,75 m és mindkét oldalon kerti szegély határolja. Oldalesése 2 % a közút felé. A
szükséges út szélesítés mértéke a pályaszerkezeti rétegek gépi bedolgozása miatt nem lehet kisebb
0,75 m-nél, ezért a meglevő burkolatot a szükséges mértékben vissza kell bontani.
Burkolatszerkezet
a szélesítésben:
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=90 %-os tömörítését követően)
- 20 cm homokos kavics talajjavító réteg Trg=90 %-ra tömörítve
- 20 cm Ckt-4 beton alap
- 7 cm AC-22/F aszfalt kötőréteg
- 6 cm AC-16/F aszfalt kopóréteg
a tervezett gyalog- és kerékpárúton
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=90 %-os tömörítését követően)
- 15 cm homokos kavics ágyazat,
- 15 cm Ckt alapbeton,
- 3,5 cm AC-11 aszfalt kötőréteg,
- 2,5 cm AC-8 aszfalt kopóréteg
A tervezett járda burkolatszerkezete:
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=90 %-os tömörítését követően)
- 15 cm homokos kavics talajjavító réteg Trg=90 %-ra tömörítve
- 10 cm C8 beton alap
- 3 cm osztályozott kavics ágyazat
- 6 cm vastag beton térkő burkolat
A Fő utca 1+788,00 km - 2+461,00 km szelvények közötti szakaszán, valamint a 2+890,00 -
3+310,00 km szelvények közötti szakaszán az útterület rendelkezésre álló szélességi méretei
lehetőséget adnak nyitott kerékpársáv felfestésére. A 2+319 km szelvénybe kijelölt gyalogos
átkelőhely került betervezésre. Az átkelőhely jelzésére a „Gyalogosátkelőhely” jelzőtáblák kerültek
betervezésre mindkét irányból. A tervezett út a közút 2+615,80 km - 2+631,20 km szelvénye
között tervezett hídon keresztezi az Ikva-patakot. A híd korlátjához csatlakozóan a 2+595,00 km
szelvénytől kerékpáros védőkorlátot terveztünk a burkolat mindkét oldalára a tervezett töltés
magassága miatt. A nyitott kerékpársávra vonatkozó jelzőtáblákat el kell helyezni. A csatlakozó
irányok elsőbbségadás táblái alá a keresztező kerékpáros forgalom jelzésére vonatkozó kiegészítő
táblákat ki kell tenni. A tervezési szakaszon a nyitott kerékpársávot fehér színű szaggatott
vonallal, 1,50 m vonal, 1,50 m szünet kiosztással, 0,12 m szélességben kell felfesteni. A nyitott
kerékpársáv piktogramja fehér színű, torzítatlan elrendezésű.A kerékpárút a jelenlegi közút észak-nyugati oldalával párhuzamosan kerül kialakításra, így a
kerékpárosok patak feletti átvezetésére önálló, kétirányú kerékpáros forgalmú hidat tervezünk,
mely a két falurész közötti szórványos gyalogos forgalom átvezetését is biztosítja. A kerékpáros
híd a 8629. sz. Pereszteg bekötő út 2+603 km. szelvényében lévő Ikva patak híd észak-nyugati
oldalán helyezkedik el. A kerékpáros híd szélét a meglévő közúti híd szegélyének külső síkjától
5,15 és 4,08 m-re terveztük, így a hídtengely a szegélyszéltől 7,00 és 5,93m-re kerül. A kerékpáros
híd tengelyétől 5,08 és 6,14 m között változó távolsággal a híd befolyási oldalán Ø200-as
gázvezeték húzódik.
A műszaki leírásokat és közbeszerzési eljárás pontos mennyiségét részletesen a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00016

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8217 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIAT Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temető u. 20.
Város: Pereszteg
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9484
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 199291339
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111000-8
További tárgyak:45233162-2
45221100-3
45247110-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Az alábbi hrsz-ú ingatlanok:
- Pereszteg 493 hrsz. - 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Pereszteg 440/2 hrsz.
- Pereszteg 489/2 hrsz.
- Pereszteg 640 hrsz. - 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Pereszteg 641/10 hrsz.- 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Pereszteg 641/8 hrsz.- 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Pereszteg 637/1 hrsz.
- Pereszteg 637/2 hrsz.
- Pereszteg 641/2 hrsz. - 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Pereszteg 639 hrsz.
- Pereszteg 489/4 hrsz. - 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1.
- Nagycenk 0193/1 hrsz.
- Nagycenk 0193/2 hrsz.
- Nagycenk 0194 hrsz.
- Nagycenk 0199/29 hrsz.
- Pereszteg 072 hrsz.
- Pereszteg 073 hrsz.
- Pereszteg 074/1 hrsz.
- Pereszteg 331/4 hrsz.
- Pereszteg 256 hrsz.
- Pereszteg 331/5 hrsz.
- Pereszteg 332 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagycenk külterületén a 0193/1 és 0193/2 hrsz-ú, a Vízálló dűlőt átszelő út nem rendelkezik
szilárd burkolattal, főleg csapadékos időben nehezen járható. Az út elhelyezkedése és nyomvonala
kiváló lehetőséget biztosít a Pereszteg felé irányuló kerékpáros forgalom elvezetésére. Az
útburkolat vízszintes vonalvezetését meghatározza az út ingatlanhatár vonala, valamint a meglévő
földút vonalvezetése, az árok pozíciója. Az út burkolatának szélessége 3,00 m. Az út oldalesése
egyoldali 2 % jobbra. A burkolat mellett mindkét oldalon 0,50 m széles padka került betervezésre.
A 0+140,00 km szelvénytől meglevő árok húzódik az út mellett. Az árkot nélkülöző szakaszokon
szabvány trapéz árok került betervezésre a víz elvezetésére. Amennyiben az altalaj teherbírási
vizsgálatából eredő E2 érték nem éri el a 45 N/mm2 értéket, az esetben a tervezett pályaszerkezet
alá geotextília terítését, esetleg georács alkalmazását, ahol átázott, ingoványos, ott szükséges
esetben a talajcsere javasolt. A tervezett út mentén egyenes szakaszokban kb. 200 méterenként,
illetve ahol a rendelkezésre álló ingatlanszélesség lehetővé teszi, 10 m hosszúságban kitérők
kerültek betervezésre. A kitérőkben a burkolatszélesség 5,50 m.
Tervezett burkolatszerkezet
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=95 %-os tömörítését követően)
- 20 cm homokos kavics talajjavító réteg Trg=90 %-ra tömörítve
- 20 cm Ckt beton alapréteg
- 6 cm AC-16 aszfalt kötőréteg
- 4 cm AC-11 aszfalt kopóréteg
A fejlesztéssel érintett másik terület a Fő utca Nagycenk településhatár és a 8629 sz. országos
közút közötti, önkormányzati kezelésben levő szakasza, valamint a 8629 sz. közút 1+788,00 km -
3+311 km szelvények közötti szakasza. Az épített gyalog- és kerékpárút vízszintes vonalvezetése
lehetőség szerint követi a úttengely vonalvezetését. A 2+415,00 km - 2+530 km szelvények
között a bal oldali meglevő kiemelt szegélyt átépítése és pótlása tervezett. A gyalog- és kerékpárút
szélessége 2,75 m és mindkét oldalon kerti szegély határolja. Oldalesése 2 % a közút felé. A
szükséges út szélesítés mértéke a pályaszerkezeti rétegek gépi bedolgozása miatt nem lehet kisebb
0,75 m-nél, ezért a meglevő burkolatot a szükséges mértékben vissza kell bontani.
Burkolatszerkezet
a szélesítésben:
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=90 %-os tömörítését követően)
- 20 cm homokos kavics talajjavító réteg Trg=90 %-ra tömörítve
- 20 cm Ckt-4 beton alap
- 7 cm AC-22/F aszfalt kötőréteg
- 6 cm AC-16/F aszfalt kopóréteg
a tervezett gyalog- és kerékpárúton
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=90 %-os tömörítését követően)
- 15 cm homokos kavics ágyazat,
- 15 cm Ckt alapbeton,
- 3,5 cm AC-11 aszfalt kötőréteg,
- 2,5 cm AC-8 aszfalt kopóréteg
A tervezett járda burkolatszerkezete:
(a tükör alatti 0,50 m vtg talajréteg Trg=90 %-os tömörítését követően)
- 15 cm homokos kavics talajjavító réteg Trg=90 %-ra tömörítve
- 10 cm C8 beton alap
- 3 cm osztályozott kavics ágyazat
- 6 cm vastag beton térkő burkolat
A Fő utca 1+788,00 km - 2+461,00 km szelvények közötti szakaszán, valamint a 2+890,00 -
3+310,00 km szelvények közötti szakaszán az útterület rendelkezésre álló szélességi méretei
lehetőséget adnak nyitott kerékpársáv felfestésére. A 2+319 km szelvénybe kijelölt gyalogos
átkelőhely került betervezésre. Az átkelőhely jelzésére a „Gyalogosátkelőhely” jelzőtáblák kerültek
betervezésre mindkét irányból. A tervezett út a közút 2+615,80 km - 2+631,20 km szelvénye
között tervezett hídon keresztezi az Ikva-patakot. A híd korlátjához csatlakozóan a 2+595,00 km
szelvénytől kerékpáros védőkorlátot terveztünk a burkolat mindkét oldalára a tervezett töltés
magassága miatt. A nyitott kerékpársávra vonatkozó jelzőtáblákat el kell helyezni. A csatlakozó
irányok elsőbbségadás táblái alá a keresztező kerékpáros forgalom jelzésére vonatkozó kiegészítő
táblákat ki kell tenni. A tervezési szakaszon a nyitott kerékpársávot fehér színű szaggatott
vonallal, 1,50 m vonal, 1,50 m szünet kiosztással, 0,12 m szélességben kell felfesteni. A nyitott
kerékpársáv piktogramja fehér színű, torzítatlan elrendezésű.
A kerékpárút a jelenlegi közút észak-nyugati oldalával párhuzamosan kerül kialakításra, így a
kerékpárosok patak feletti átvezetésére önálló, kétirányú kerékpáros forgalmú hidat tervezünk,
mely a két falurész közötti szórványos gyalogos forgalom átvezetését is biztosítja. A kerékpáros
híd a 8629. sz. Pereszteg bekötő út 2+603 km. szelvényében lévő Ikva patak híd észak-nyugati
oldalán helyezkedik el. A kerékpáros híd szélét a meglévő közúti híd szegélyének külső síkjától
5,15 és 4,08 m-re terveztük, így a hídtengely a szegélyszéltől 7,00 és 5,93m-re kerül. A kerékpáros
híd tengelyétől 5,08 és 6,14 m között változó távolsággal a híd befolyási oldalán Ø200-as
gázvezeték húzódik.
A műszaki leírásokat és közbeszerzési eljárás pontos mennyiségét részletesen a közbeszerzési
dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 199291339
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIAT Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Temető u. 20.
Város: Pereszteg
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9484
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 2 pontban módosul:
1. fizetési ütemezések pontosítása (jogalap: Kbt. 141. § (6))
2. részszámlázási lehetőségek pontosítása (jogalap: Kbt. 141. § (6))
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződésben foglalt fizetési feltételek módosulnak annak érdekében, hogy a kifizetés teljesíthető legyen.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 199291339 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 199291339 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítással az eredeti vállalkozói díj nem került módosításra.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben