Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0373/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:5744 Kevermes, Jókai utca 3. (HRSZ: 835)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38655803
Postai cím: Jókai Utca 1.
Város: Kevermes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5744
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lantos Zoltán
Telefon: +36 68434001
E-mail: kevermes.polgi@globonet.hu
Fax: +36 68434001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kevermes.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kevermes.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális épület felújítása Kevermesen
Hivatkozási szám: EKR000528012018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szociális épület felújítása Kevermesen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5744 Kevermes, Jókai utca 3. (HRSZ: 835)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb feladatok: Födémek és tartószerkezetek külső oldali hőszigetelése, korszerűtlen nyílászárók cseréje, akadálymentes bejárat, mosdó-zuhanyzó kialakítása. A homlokzati falak 16cm külső oldali polisztirol hőszigetelést, 14cm xps vagy egyéb lábazati hőszigetelést kapnak. A padlásfödémre párafékező fóliaterítés és 25cm szálas födém hőszigetelés kerül. Az első épületrészben és a hátsó épületrész szomszéd felőli homlokzatán új műanyag szerkezetű nyílászárók (öt kamrás, három réteg üvegezéssel, nemesgáz töltéssel) kerülnek beépítésre a meglévő nyílások külső falsíkjára. A hátsó épületrész udvari részén, ahol jelenleg a nagy felületű nullparapetes, fémszerkezetű nyílászárók vannak, szintén az előbb említett új műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, külső falsíkra, de a meglévő nyílások szűkítésével, 90-es parapet fal kialakításával. A nyílásszűkítés 30-as Porotherm kerámia falazóelemmel történik a jelenlegi beton lábazatra építve, a kiugró részek sarkánál beton sarokpillérrel az acél tartópillér körül. Kívül felületkezelt fémlemez párkány, míg belül műanyag könyöklő kerül beépítésre az ablakokhoz. A hátsó épületrész fa födémein lévő belső műanyag burkolat elbontásra kerül és egységes gipszkarton álmennyezet tervezett. A közlekedőben ahol jelenleg csak lambéria borítás van a tetőszerkezetre kialakítva, szintén fa szerkezetű födém készül gipszkarton alsó borítással, felül pedig az említett 25cm szálas hőszigeteléssel fedve. Az udvari épület jelenlegi beugró bejárati szituációja, a külső homlokzati síkra kerül, az előtte lévő lépcső és beton burkolatok szintén bontásra kerülnek, melyek helyett az akadálymentes bejárati kialakítás érdekében új kiselemes térkő burkolat és épület körüli járda készül, amely már 2,5% lejtéssel a bejárat felé emelkedve belső padlószinttel megegyező magasságra érkezik. A belső falkávák javítása, gipszkarton burkolás kialakítása és könyöklő beépítése után a nyílászárócserével érintett falfelületek, álmennyezetek szükség szerint csiszolás, glettelés után, belső diszperziós festést kapnak 2 rétegben. A belső térben a jelenlegi női és férfi mosdó-zuhanyzó (49. és 50. számú helyiség) akadálymentesítés keretein belül átépítésre kerül, új kerámia padló és falburkolatok kialakításával, új akadálymentes előírásoknak megfelelő szaniterekkel és zuhanyzóval, valamint ajtóval. A homlokzati szigetelés miatt az ereszek és lefolyó csatornáinak, valamint a rossz állapotban lévő széldeszkák és bádogozásuk, ereszdeszkázatok és deszka oromfalak cseréje is tervezett. A hőszigetelés és homlokzatvakolás befejezése után a világítótestek, kamerák, antennák és egyéb más szerkezetek a hőszigetelés síkjából kiemelve visszaszerelésre kerülnek. Az első épülethez csatlakozó deszkakerítés átalakítása is szükséges a homlokzatra kerülő 16cm hőszigetelés vastagsága miatt, mivel az jelenleg a sarkokhoz csatlakozik A padláson a hőszigetelés síkja felett egy az épületeken végigfutó fa vázszerkezetű és osb lap borítású padlástéri szerviz járda készül 1 m szélességben, hogy a padlás bármely részének későbbi megközelítését lehetővé tegye, könnyítse. Összes alapterület: 655,39 m2
A felújítás az épület alapozását talajvíz/talajnedvesség elleni vízszigetelését nem érinti. Utólagos vízszigetelés nem készül! Az épületnek energetikailag legalább DD vagy ennél jobb minőségi osztályba sorolt és akadálymentesen megközelíthető, használható legyen. A beruházás a 312/2012.(XI.8.) Korm. r. 1. sz. mell. 1. és 2. pontja szerint nem minősül építési engedély köteles tevékenységnek. A felújítással kapcsolatos részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Kiviteli Tervdokumentáció tartalmazza.
Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00058

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21327 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szociális épület felújítása Kevermesen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23433166
Postai cím: Színyei Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: szokess@freemail.hu
Telefon: +36 304974453
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44976103
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5744 Kevermes, Jókai utca 3. (HRSZ: 835)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb feladatok: Födémek és tartószerkezetek külső oldali hőszigetelése, korszerűtlen nyílászárók cseréje, akadálymentes bejárat, mosdó-zuhanyzó kialakítása. A homlokzati falak 16cm külső oldali polisztirol hőszigetelést, 14cm xps vagy egyéb lábazati hőszigetelést kapnak. A padlásfödémre párafékező fóliaterítés és 25cm szálas födém hőszigetelés kerül. Az első épületrészben és a hátsó épületrész szomszéd felőli homlokzatán új műanyag szerkezetű nyílászárók (öt kamrás, három réteg üvegezéssel, nemesgáz töltéssel) kerülnek beépítésre a meglévő nyílások külső falsíkjára. A hátsó épületrész udvari részén, ahol jelenleg a nagy felületű nullparapetes, fémszerkezetű nyílászárók vannak, szintén az előbb említett új műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, külső falsíkra, de a meglévő nyílások szűkítésével, 90-es parapet fal kialakításával. A nyílásszűkítés 30-as Porotherm kerámia falazóelemmel történik a jelenlegi beton lábazatra építve, a kiugró részek sarkánál beton sarokpillérrel az acél tartópillér körül. Kívül felületkezelt fémlemez párkány, míg belül műanyag könyöklő kerül beépítésre az ablakokhoz. A hátsó épületrész fa födémein lévő belső műanyag burkolat elbontásra kerül és egységes gipszkarton álmennyezet tervezett. A közlekedőben ahol jelenleg csak lambéria borítás van a tetőszerkezetre kialakítva, szintén fa szerkezetű födém készül gipszkarton alsó borítással, felül pedig az említett 25cm szálas hőszigeteléssel fedve. Az udvari épület jelenlegi beugró bejárati szituációja, a külső homlokzati síkra kerül, az előtte lévő lépcső és beton burkolatok szintén bontásra kerülnek, melyek helyett az akadálymentes bejárati kialakítás érdekében új kiselemes térkő burkolat és épület körüli járda készül, amely már 2,5% lejtéssel a bejárat felé emelkedve belső padlószinttel megegyező magasságra érkezik. A belső falkávák javítása, gipszkarton burkolás kialakítása és könyöklő beépítése után a nyílászárócserével érintett falfelületek, álmennyezetek szükség szerint csiszolás, glettelés után, belső diszperziós festést kapnak 2 rétegben. A belső térben a jelenlegi női és férfi mosdó-zuhanyzó (49. és 50. számú helyiség) akadálymentesítés keretein belül átépítésre kerül, új kerámia padló és falburkolatok kialakításával, új akadálymentes előírásoknak megfelelő szaniterekkel és zuhanyzóval, valamint ajtóval. A homlokzati szigetelés miatt az ereszek és lefolyó csatornáinak, valamint a rossz állapotban lévő széldeszkák és bádogozásuk, ereszdeszkázatok és deszka oromfalak cseréje is tervezett. A hőszigetelés és homlokzatvakolás befejezése után a világítótestek, kamerák, antennák és egyéb más szerkezetek a hőszigetelés síkjából kiemelve visszaszerelésre kerülnek. Az első épülethez csatlakozó deszkakerítés átalakítása is szükséges a homlokzatra kerülő 16cm hőszigetelés vastagsága miatt, mivel az jelenleg a sarkokhoz csatlakozik A padláson a hőszigetelés síkja felett egy az épületeken végigfutó fa vázszerkezetű és osb lap borítású padlástéri szerviz járda készül 1 m szélességben, hogy a padlás bármely részének későbbi megközelítését lehetővé tegye, könnyítse. Összes alapterület: 655,39 m2
A felújítás az épület alapozását talajvíz/talajnedvesség elleni vízszigetelését nem érinti. Utólagos vízszigetelés nem készül! Az épületnek energetikailag legalább DD vagy ennél jobb minőségi osztályba sorolt és akadálymentesen megközelíthető, használható legyen. A beruházás a 312/2012.(XI.8.) Korm. r. 1. sz. mell. 1. és 2. pontja szerint nem minősül építési engedély köteles tevékenységnek. A felújítással kapcsolatos részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Kiviteli Tervdokumentáció tartalmazza.
Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44976103
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szonita Hungary Kereskedelmi És Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23433166
Postai cím: Színyei Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 1063
Ország: Magyarország
E-mail: szokess@freemail.hu
Telefon: +36 304974453
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás szerinti Elmaradó Tételekkel összefüggésben a szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja: a Kbt. 141. § (2) bekezdés c) pont, miszerint a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. (Az ellenérték növekedésére nem kerül sor.)
Indokolás:
Felek az Alapszerződés szerinti Építési Munkák megkezdését követően szembesültek azzal a körülménnyel, hogy a kivitelezéssel érintett épületben a fűtéscsövek – alap műszaki tartalom szerinti - kiemelése a fűtési rendszer teljes mértékű leállítása, kikapcsolása nélkül nem valósítható meg, azaz a fűtést le kellene állítani.
A téli időszakban a fűtés kikapcsolásának következtében a kivitelezéssel érintett szociális épületben élő idős, és többnyire mozgásképtelen személyek életvitelszerű bentlakása és szakszerű ápolása nem megoldható, másik épületbe történő átszállítása pedig – az Elmaradó Tételek ellenértékéhez képest - aránytalan terhet jelentene mind a szerződő felekre, mind pedig bent lakó emberekre.
A fentiekre tekintettel a Megrendelő az Elmaradó Tételekként meghatározott gépészeti feladatokat nem kívánja megrendelni.
A szerződésmódosítás szerinti Pótmunka Tételekkel összefüggésben a szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogalapja: a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pont, miszerint az eredeti szerződő féltől további építési munkák beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, és a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt, és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. (Az ellenérték növekedésére nem kerül sor.)
Indokolás:
A Megrendelő az Elmaradó Tételek helyett olyan kivitelezési munkákat kíván megrendelni, amelyek az eredeti szerződésben nem vagy nem a Pótmunka Tételekben megjelölt mennyiségben szerepeltek. A Pótmunka Tételek megvalósításával összefüggésben a Vállalkozó személyének megváltozása sem műszaki szempontból, sem pedig gazdasági szempontból nem megvalósítható.
Műszaki szempontból a Vállalkozó személyének megváltozása azért nem megvalósítható, mert a Pótmunka Tételek szerinti kivitelezési munkák (pl. felület (elő)készítés, hőszigetelés, vakolás) kizárólag olyan típusú munkák, amelyeket a Vállalkozó az Alapszerződés szerint amúgy is teljesít, így a Pótmunka Tételek megrendelésével az amúgy is elvégzendő munkák mennyisége változik.
Gazdasági szempontból pedig ha a Megrendelő ezen Pótmunka Tételek kivitelezésére a Vállalkozón kívüli harmadik személlyel kötne szerződést, úgy az egyébként egymásra épülő, egymáshoz szorosan kapcsolódó kivitelezési munkafolyamatok (pl. hőszigetelés – vakolás) koordinálása, a munkaterületen történő felvonulás, a munkaterület organizációja olyan időigényt jelentene, amely a Megrendelő számára jelentős hátránnyal járna, figyelemmel a befejezési határidőhöz fűződő kiemelt megrendelői érdekre, továbbá egy új szerződés megkötése (beleértve az esetleges kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítését és lefolytatását, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételét is) olyan többletköltséget generálna, amely a Megrendelő számára jelentős és a Pótmunka Tételek ellenértékéhez képest aránytalan hátrányt jelentene.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Ha a Megrendelő a szerződésmódosítás szerinti Pótmunka Tételek kivitelezésére a Vállalkozón kívüli harmadik személlyel kötne szerződést, úgy az egyébként egymásra épülő, egymáshoz szorosan kapcsolódó kivitelezési munkafolyamatok (pl. hőszigetelés – vakolás) koordinálása, a munkaterületen történő felvonulás, a munkaterület organizációja olyan időigényt jelentene, amely a Megrendelő számára jelentős hátránnyal járna, figyelemmel a befejezési határidőhöz fűződő kiemelt megrendelői érdekre, továbbá egy új szerződés megkötése (beleértve az esetleges kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítését és lefolytatását, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételét is) olyan többletköltséget generálna, amely a Megrendelő számára jelentős és a Pótmunka Tételek ellenértékéhez képest aránytalan hátrányt jelentene.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44976103 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 44976103 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás szerinti Elmaradó Tételek ellenértéke (nettó 1.268.852,- Ft) és a Pótmunka Tételek ellenértéke megegyezik, így a szerződéses ár (vállalkozói díj) az Elmaradó Tételek összegével csökkent, ugyanakkor a szerződés szerint a ténylegesen kifizetendő ellenérték - a Pótmunka Tételek ellenértékének kifizetésére/elszámolására tekintettel - nem változik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben