Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3741/2019
CPV Kód:31122000-7
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Császár Gábor
Telefon: +36 307858821
E-mail: csaszar.gabor@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Önjáró áramfejlesztő egységek szállítása
Hivatkozási szám: EKR000945932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31122000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tehergépjárművek szállítása ráépített áramfejlesztővel, forgalomba helyezve.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 0390 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 022 - 048868
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/28 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 2
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
34100000-8
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 2
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
34100000-8
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 2
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Fő CPV-kód(ok)
A következő helyett:
34100000-8
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Előzetes igazolás: Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell az α) szakasz kitöltésével, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: M/1) Vonatkozó szabványoknak, szabvány családoknak valamint jogszabályoknak való megfelelés Igazolás előzetes módja: RJ az EEKD-ban nyilatkozzon, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti termékek megfelelnek a szabványoknak. 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (VHR 321.) 21.§ (1) bek. i), M/2) Részvételre jelentkező a VHR 321. 21. § (1) bekezdés a) és (1a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciák ismertetését részenként. A ref.-át aVHR.22.§(1),(2) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell: szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), a szállítás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), teljesítés ideje (év, hó, nap), valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. M/3) A megajánlásra kerülő termék összeszerelő üzemére vonatkozó környezetközpontú irányítási rendszerére vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított, érvényes ISO 9001 tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolási módja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és a 3.§ alapján. (EEKD)
Helyesen:
Előzetes igazolás: Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell az α) szakasz kitöltésével, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Utólagos igazolás: A Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell benyújtani: M/1) Vonatkozó szabványoknak, szabvány családoknak valamint jogszabályoknak való megfelelés Igazolás előzetes módja: RJ az EEKD-ban nyilatkozzon, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti termékek megfelelnek a szabványoknak. 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (VHR 321.) 21.§ (1) bek. i),
M/2) A megajánlásra kerülő termék összeszerelő üzemére vonatkozó környezetközpontú irányítási rendszerére vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított, érvényes ISO 9001 tanúsítvány, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány. Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolási módja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése és a 3.§ alapján. (EEKD)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M/1) a VHR321. 21. § (1) bekezdés i) pontja és a VHR 307. 4. § (4) bekezdés alapján részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben a megajánlott termék nem felel meg a következő (vagy ezekkel egyenértékű) szabványoknak: ISO 8528 szabványsorozat vonatkozó lapjai MSZ EN 60034 szabványsorozat vonatkozó lapjai MSZ EN 60947-8 szabványsorozat vonatkozó lapjai MSZ EN ISO 1680 szabványsorozat vonatkozó lapjai jogszabályoknak: 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 140/2001. (VIII. 8.) Korm. Rendelet 75/2005. (IX. 29.) GKM-KVVM együttes rendelet M/2) a VHR 321. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 év legjelentősebb szállításai nem érik el az alábbiakat: 1.rész: 1 db tehergépjármű ráépített min. 800 kVA PRP teljesítményű áramfejlesztővel, 2.rész: 1 db tehergépjármű ráépített min. 500 kVA PRP teljesítményű áramfejlesztővel, 3.rész: 1 db tehergépjármű ráépített min. 357 kVA PRP teljesítményű áramfejlesztővel. M/3) az Ajánlatkérő által beszerezni kívánt termékek összeszerelési folyamatára vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított, érvényes ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
Helyesen:
M/1) a VHR321. 21. § (1) bekezdés i) pontja és a VHR 307. 4. § (4) bekezdés alapján részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben a megajánlott termék nem felel meg a következő (vagy ezekkel egyenértékű) szabványoknak: ISO 8528 szabványsorozat vonatkozó lapjai MSZ EN 60034 szabványsorozat vonatkozó lapjai MSZ EN 60947-8 szabványsorozat vonatkozó lapjai MSZ EN ISO 1680 szabványsorozat vonatkozó lapjai jogszabályoknak: 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet 140/2001. (VIII. 8.) Korm. Rendelet 75/2005. (IX. 29.) GKM-KVVM együttes rendelet
M/2) az Ajánlatkérő által beszerezni kívánt termékek összeszerelési folyamatára vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított, érvényes ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési dokumentumot készít, amely korlátlanul, díjmentesen elérhető a https://ekr.gov.hu felületen - az érdeklődés jelzését követően. Amennyiben egy regisztrált felhasználó a megjelent részvételi felhívás alapján a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat meg szeretné tekinteni, azt az „Érdeklődés jelzése” funkció indításával teheti meg az EKR publikus felületén történő bejelentkezést követően.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő felhívja az érdeklődők figyelmét arra, hogy a részvételi jelentkezéseket a jelen részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően elektronikus úton, az EKR-ben kell benyújtani. A részvételi jelentkezésben ajánlatot tenni nem lehet!(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584982018) Részvételi határidő: 2019.03.04., 10:00 óra.
4. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja, helye: 2019.03.04. 12:00 óra; A 424/2017. (XII. 19.) Korm . rendelet 15. § (5) bekezdése alapján, az elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés(ek)ről a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a részvételi jelentkezésben szerepelnek - a részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.
5. A részvételi szakasz eredményéről Ajánlatkérő, az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően az EKR felületén keresztül tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, majd a Kbt. 83.§ (3) bekezdése alapján - a részvételi szakasz eredményének közlésétől számított 5 munkanapon belül az ajánlattételi felhívást megküldi.
6. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
7. Tárgyalásos eljárás jogcíme: a 307/2015 (X.30.) Korm.rendelet 2.§ (2) bek. alapján. Ajánlatkérő a tárgyalások során nem kíván élni az ajánlattevők létszámának csökkentésével.
8. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 75. § (2) e)-ben foglaltakkal.
9. FAKSZ: Dr. Balázs Eszter 00654
10. A részvételi jelentkezésnek a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen részvételre jelentkező feltünteti a részvételre jelentkező nevét, címét ( székhelyét, lakóhelyét).
11. A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezésében megjelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
12. Az értékelés módszere a teljes költség számításánál a legalacsonyabb teljes költség 100 pont, utána fordított arányosítással 1 – 100 pont között.
Az értékelés módszere a műszaki szempontoknál:
A legkisebb fordulókör átmérő 100 pont, minden, a legkisebb fordulókör átmérőnél minimum 30%-kal nagyobb ajánlat 1 pont, a kettő között fordított arányosítással 1 – 100 pont között. Ha az önjáró áramfejlesztő egység megfelel az EU Stage V vagy az US EPA Tier 4 Final áramfejlesztő motor emissziós szintnek, 100 pont. Ha egyiknek sem felel meg 1 pont a pontkiosztás módszerével.
Helyesen:
1. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési dokumentumot készít, amely korlátlanul, díjmentesen elérhető a https://ekr.gov.hu felületen - az érdeklődés jelzését követően. Amennyiben egy regisztrált felhasználó a megjelent részvételi felhívás alapján a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat meg szeretné tekinteni, azt az „Érdeklődés jelzése” funkció indításával teheti meg az EKR publikus felületén történő bejelentkezést követően.
2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. Ajánlatkérő felhívja az érdeklődők figyelmét arra, hogy a részvételi jelentkezéseket a jelen részvételi felhívásban és a részvételi dokumentációban foglaltaknak megfelelően elektronikus úton, az EKR-ben kell benyújtani. A részvételi jelentkezésben ajánlatot tenni nem lehet!(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584982018) Részvételi határidő: 2019.03.25., 10:00 óra.
4. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja, helye: 2019.03.25. 12:00 óra; A 424/2017. (XII. 19.) Korm . rendelet 15. § (5) bekezdése alapján, az elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés(ek)ről a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok a részvételi jelentkezésben szerepelnek - a részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.
5. A részvételi szakasz eredményéről Ajánlatkérő, az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően az EKR felületén keresztül tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, majd a Kbt. 83.§ (3) bekezdése alapján - a részvételi szakasz eredményének közlésétől számított 5 munkanapon belül az ajánlattételi felhívást megküldi.
6. A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
7. Tárgyalásos eljárás jogcíme: a 307/2015 (X.30.) Korm.rendelet 2.§ (2) bek. alapján. Ajánlatkérő a tárgyalások során nem kíván élni az ajánlattevők létszámának csökkentésével.
8. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 75. § (2) e)-ben foglaltakkal.
9. FAKSZ: Dr. Balázs Eszter 00654
10. A részvételi jelentkezésnek a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen részvételre jelentkező feltünteti a részvételre jelentkező nevét, címét ( székhelyét, lakóhelyét).
11. A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint részvételre jelentkező köteles részvételi jelentkezésében megjelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
12. Az értékelés módszere a teljes költség számításánál a legalacsonyabb teljes költség 100 pont, utána fordított arányosítással 1 – 100 pont között.
Az értékelés módszere a műszaki szempontoknál:
A legkisebb fordulókör átmérő 100 pont, minden, a legkisebb fordulókör átmérőnél minimum 30%-kal nagyobb ajánlat 1 pont, a kettő között fordított arányosítással 1 – 100 pont között. Ha az önjáró áramfejlesztő egység megfelel az EU Stage V vagy az US EPA Tier 4 Final áramfejlesztő motor emissziós szintnek, 100 pont. Ha egyiknek sem felel meg 1 pont a pontkiosztás módszerével.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Korrigendumban módosításra került feltételek, dokumentumok:
Referencia elvárás: törlésre került
Részvételi jelentkezés határideje: 2019.03.25.
Szerződéstervezet_Önjáró áramfejlesztő egységek beszerzése
I. sz. melléklet Önjáró áramfejlesztő egységek műszaki leírás
RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM_Önjáró áramfejlesztő
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ