Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/47
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.07.
Iktatószám:3770/2019
CPV Kód:45210000-2;45261400-8;45350000-5
Ajánlatkérő:Pirtó Község Önkormányzata
Teljesítés helye:6440 Pirtó, Dózsa György utca 18. (hrsz: 69/3)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PÜSPÖKI ÉPÍTOIPARI Korlátolt Felelosségu Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pirtó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17616290
Postai cím: Dózsa György Utca 19
Város: Pirtó
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6414
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: polyak.csaba@kozber.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közösségi tér kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000839192018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45261400-8
45350000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közösségi tér kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45261400-8
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6440 Pirtó, Dózsa György utca 18. (hrsz: 69/3)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alapozás: 29,43 m3 Helyszíni betonozási munkák : 35,5 m3 Körüreges födémpalló: 158,76 m2 Falazás: 120,41 m2 Ácsszerkezet:
143,06 m2 Tetőfedés: 140,28 m2 Falak és padló talajnedvesség elleni szigetelése 115m2 Új ajtók, asztalos szerkezetek készítése :25
db Burkolat fal, csempe: 186,2 m2 Festés 2 rétegben : 510 m2 Homlokzati szigetelés: 129,77 m2 Bádogos szerkezet Eresz, lefolyó: 83
fm Kábelek, vezetékek szerelése, védőcsőbe húzva: 1542 fm Világítási és egyéb erőátviteli szerelvények 57 db Lámpatest elhelyezés:
35 db Belső kamera : 3 db Akadálymentes mosdó kialakítása: 1 db Fűtési rendszerradiátor: 4 db Tűzjelző rendszer kiépítése: 1 db.
További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1774927036

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22666 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: - Rész száma: Elnevezés: Közösségi tér kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PÜSPÖKI ÉPÍTOIPARI Korlátolt Felelosségu Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42093813
Postai cím: Tompa Utca 4
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: info@puspoki.hu
Telefon: +36 302338338
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27800377
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45261400-8
45350000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45261400-8
45350000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6440 Pirtó, Dózsa György utca 18. (hrsz: 69/3)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Alapozás: 29,43 m3 Helyszíni betonozási munkák : 35,5 m3 Körüreges födémpalló: 158,76 m2 Falazás: 120,41 m2 Ácsszerkezet:
143,06 m2 Tetőfedés: 140,28 m2 Falak és padló talajnedvesség elleni szigetelése 115m2 Új ajtók, asztalos szerkezetek készítése :25
db Burkolat fal, csempe: 186,2 m2 Festés 2 rétegben : 510 m2 Homlokzati szigetelés: 129,77 m2 Bádogos szerkezet Eresz, lefolyó: 83
fm Kábelek, vezetékek szerelése, védőcsőbe húzva: 1542 fm Világítási és egyéb erőátviteli szerelvények 57 db Lámpatest elhelyezés:
35 db Belső kamera : 3 db Akadálymentes mosdó kialakítása: 1 db Fűtési rendszerradiátor: 4 db Tűzjelző rendszer kiépítése: 1 db.
További részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 27800377
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PÜSPÖKI ÉPÍTOIPARI Korlátolt Felelosségu Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42093813
Postai cím: Tompa Utca 4
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: info@puspoki.hu
Telefon: +36 302338338
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Kivitelezési szerződés eredeti tartalma
A kivitelezési szerződés mellékletét képező árazott költségvetés “Fa- és műanyag szerkezet elhely” munkanem 2-9. sorszámú tételei tekintetében fa nyílászárókat tartalmazott.
A Kivitelezési szerződés módosított tartalma
A kivitelezési szerződés mellékletét képező árazott költségvetés “Fa- és műanyag szerkezet elhely” munkanem 2-9. sorszámú tételei tekintetében a fa nyílászárók műanyagra módosultak.
A kivitelezési szerződés módosításának indoka
Felek a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 28. § (1) – (2) bekezdése alapján a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés “Fa- és műanyag szerkezet elhely” munkanem 2-9. sorszámú tételei vonatkozásában műszakilag egyenértékű tételek beépítésében állapodtak meg.
A Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás és annak tartalma megfelel a Kbt. 141. §-ában meghatározott szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseknek. A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 27800377 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 27800377 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A hirdetmény VI.2.2) A módosítás okai pontjában foglaltak irrelenvánsak a szerződésmódosítás vonatkozásában, ezért nem kerültek kitöltésre.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben