Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/47
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.07.
Iktatószám:3771/2019
CPV Kód:37500000-3
Ajánlatkérő:HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.;7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.;7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.;7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.;7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.;7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98217353
Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baksai Endre Tamás
Telefon: +36 72480100
E-mail: jegyzo@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.harkany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000181482019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000181482019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP és TOP pályázatokhoz eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000181482019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37500000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Harkány Város Önkormányzatának EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bútorok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
I. rész: Bútor
EFOP-4.1.7-16-2017-00038
Mobil térelválasztó 1
Tároló szekrénysor 1
Tanulóasztal (összecsukható) 30
Tárgyalószék 60
"L" alakú kanapé 2
Dohányzóasztal 2
Beépített tároló szekrény 1
Hostess asztal 1
EFOP-1.2.11-16-2017-00035
konyha 340cm 1
konyha 400cm 1
konyha 280cm 1
konyha 180cm 2
étkező garnitúra 5
íróasztal 5
kanapé, kinyitható 5
fotel 8
kisasztal 5
ágykeret 180*200 3
ágyrács 12
matrac 12
ágykeret 90*200 6
szekrény 8
polc 5
előszoba - cipőtartó 5
állólámpa nappali 5
éjjeliszekrény kislámpa 9
éjjeliszekrény 9
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
bútor szett 2
Bögretartó polc 13 darabos 4
Öltözőszekrény 6
Öltözőszekrény 6
Szőnyeg 2
Bölcsődei fektető 15
Fektető tároló 2
Bölcsődei ágy matraccal 2
Bölcsődei ágy matraccal 4
Flex L Biztonsági rács, Fehér 2
Állítható magasságú gyermekülőke 16
Gyermekasztal, kétféle magassági méretre szerelhető 4
Fényvédő függöny roló, reluxa 2
függöny karnis 2
függöny karika 2
függöny 2
szőnyeg 4
nyitott játéktároló polc 2
nyitott sarok polc 2
Ovi/bölcsi térelválasztó 6
nyitott polc 2
2 ajtós kis szekrény 2
2 ajtós magas szekrény 2
gondozónői asztal 2
forgószék 2
irodai szék 4
kétajtós négypolcos szekrény 2
Pelenkázó asztal 4
Fali gyógyszerszekrény 2
Öltözőszekrény 6 rekeszes záras 3
Cipőspolc 6 rekeszes 3
Kék öltözőpad íves 2
Esernyőtartós fém állófogas 2
Irodai forgószék 1

A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási időtartam (0-24hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.7-16-2017-00038 EFOP-1.2.11-16-2017-00035 TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
II. rész: Informatika eszközök
EFOP-1.8.2-17-2017-00015
Notebook PC 5
Irodai alkalmazáscsomag 5
Monokróm (fekete-fehér) hálózatos multifunkciós nyomtató 5
Tablet PC 2
Érintőképernyős mobiltelefon készülék 5
EFOP-4.1.7-16-2017-00038
3D 1920 x 1080 projektor 1
állítható univerzális projektor állvány 1
Háromlábú mobil vetítővászon 1
1 db beépített hangtechnika Vezeték-nélküli Kézi mikrofon adó, UHF diversity vevő és tartozékai 3
Aktív, digitális hangfal 2
Hangfal állvány szett, hordtáskával 1
Keverőpult, 24 csatorna, 18 mono/ 6 sztereo, DFX 24bit effekt, USB 1
1280 x 800 projektor 3
állítható univerzális projektor állvány 3
Színes, multifunkciós készülék: (másoló, nyomtató, szkenner, fax) A/4 3
beépített vetítővászon 3
beszédfordító szótárgép szkennerrel, billentyűzettel, GPS-el, Telefonnal 1
Notebook PC (fix) 4
Kompakt hordozható hangosítórendszer, aktív hangfalakkal 1
Hangfal állvány szett, hordtáskával 1
Notebook PC (hálózati telepítéssel ) 1
EFOP-1.2.11-16-2017-00035
Notebook PC 5
Notebook PC 2
Telefon 2
Multifunkciós lézernyomtató 1
EFOP-1.5.3-16-2017-00049
Wifi Router/biztonságos átjáró 2
Wifi Router/Access Point 6
48 portos POE képes menedzselhető switch 2
Kültéri /CAT5e/CAT6 FTP UTP kábel 305 méter 3
FTP csatlakozó kábelhez, földelővezetékkel 300
EFOP-3.7.3-16-2017-00233
hangosító berendezés (12'-os aktív hangfal) hordozható 2
Keverőpult, 10 csatorna, 6 mono/ 2 sztereo 1
Kézi mikrofon, adóval, UHF non-diversity vevővel 2
1db Hangfal állvány szett, hordtáskával 1
3.5 Jack dugó - 2x RCA dugó audio kábel 10m 2
3.5 Jack dugó - 2x RCA dugó audio kábel 3m 2
Asztali számítógép konfiguráció ("All in One PC") 3
Notebook PC 15
Interaktív tábla 2
Projektor 2
Hálózati lézernyomtató 2
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
Dect telefon (vezetékes, hodozható) 1
Laptop 1
Óvodai 70" interaktív tábla gurulós, projektortartós állvánnyal 1
Ultraközeli projektor 1
Fali rugós szerkezet magasság állításához (szárnyak nélküli táblához) magyar termék 1
100db-os nedves képernyő tisztító kendő 1
Vaktoll interaktív táblákhoz 1
Notebook PC 4
Vezeték-nélküli egér,USB-s nano vevővel 4
Hangszóró (aktív hangfal 2.0) 40W 4
A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási időtartam (0-24hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00015 EFOP-4.1.7-16-2017-00038 EFOP-1.2.11-16-2017-00035 EFOP-1.5.3-16-2017-00049 EFOP-3.7.3-16-2017-00233 TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Orvosi eszközök
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
III. rész: Orvosi eszközök
EFOP-1.8.2-17-2017-00015
Pulsoxymeter 5
Testzsír mérő 5
Vérnyomásmérő 5
Vércukor, koleszterin húgysavmérő készülék 5
Audiometer 5
Hordozható spirométer 5
EC12RM NET EKG 2
EFOP-1.5.3-16-2017-00049
vércukor/koleszterinmérő készülék 1
vérnyomásmérő 1
emlő mulage 1
here mulage 1
dohányos tüdő 1
A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási időtartam (0-24hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.2-17-2017-00015 EFOP-1.5.3-16-2017-00049
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Háztartási gépek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39700000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
IV. rész: háztartási gépek
EFOP-1.2.11-16-2017-00035
Mikrohullámú sütő 5
mosógép 5
felülfagyasztós kombinált hűtőszekrény 5
Páraelszívó 5
légkeveréses sütő 5
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
Alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény 1
hűtőszekrény 1
légkeverés sütő 1
gáztűzhely 1
Páraelszívó 1
mosógép 1
gőzölős vasaló 1
kombinált hűtő 1
porzsákos porszívó 1
A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási időtartam (0-24hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00035 TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Játék és sportszerek
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
V. rész: Játék és sporteszközök
EFOP-1.5.3-16-2017-00049
Kültéri pingpongasztal 4
EFOP-3.7.3-16-2017-00233
Sakk készlet 20
Kültéri ping-pong asztal 5
Tatami szőnyeg 40
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
Közepes hajó 1
Kéttornyú Vár 1
Fészekhinta 1
Kétüléses lengőhinta 1 db baba és 1 db laphintával 1
Rugós játék - lovacska 1
Rugós játék - autó 1
Rugós játék - csirke 1
Négyüléses rugós lóhere 2
Négyüléses duplarugós billenő játék 1
Kötélgúla 1
Babaház 1
Ütéscsillapító felület 60 m2 1
Rotikom erőd 1
Rotikom lyukas oldalelemek 30
Kis házikó 1
Piknik asztal 2
Ütéscsillapító felület (50*50*2 cm) 80
Fa mozdony 1
Bölcsis kéttornyú vár alagúttal 1
Bölcsis csúszdatorony 1
Homokozó takaró 1
Fa homokozó 1
Párakapu szett 1
Árnyékoló napvitorla 2
kismotor 2
kisgyermek pedálos tricikli 2
kismotor széles kerékkel 2
pedál nélküli futóbicikli 2
karikadobáló - ágas bogas dobójáték 1
óriás szivacs dobókocka 2
bébi modul elem alap szőnyeg 2
bébi modul elem kis púp 2
bébi modul elem hordó 1
kis átkelő bébi modul készlet 1
bébimászóka 1
Ritmuskészlet tokban 1
Billenős teherautó 4
Folyamatkártyák "Hogyan Készül" 2
Foglalkozások kirakó 2
Képsorozatok 10
Színes zörgő építőkockák 2
Méhsejt több funkciós tapintós-tiprókás játék 1
Keljfeljancsi 6
Búgocsiga 6
Taktilis felfedező 2
Fogantyús kirakó 10
Az első barátaim "család" 2
rongybaba 2
Európai puha testű baba fiú 2
Európai puhatestű lány hajas baba 2
Játék autószállító tréler 2
kétoldalas játszószőnyeg járművekkel 2
jármű szett vödörben 1
Lány babaruha 4
mimika labda 6db 2
22cm pöttyös labda 10
Színes fa építőkocka szett 2
Elefántos, egyensúlyfejlesztő fajáték 2
Piramis építőjáték 2
Óriás tüske építőjáték készlet 2
Szivárványos építőkocka 2
Bábkészlet táskában 1
Mágneses bábszínház 1
Homokozó készlet 24 db 2
Kirakó (PUZZLE) 10
Szövetből készült könyv 4
Minivilág könyvek apró felfedezőknek 10
5 funkciós óriás fejlesztő fa kocka 1
Dominó 4
Építőjáték (kalandok a farmon) 2
Építőjáték (nagy építkezés) 2
Építőjáték (dzsungel) 2
5 funkciós óriás fejlesztő fa kocka 2
Nagy bábkészlet 2
Egy kis egyensúlyozás - Társasjáték 6
Tologatós játékok 10
Kreatív figurák 4
Montessori torony fából 2
Képes kockatorony 2
Kukac csörgő 2
Bujócskacső - játék alagút 1
Játék tűzhely 2
Játék étkészlet 2
Szeletelhető játék gyümölcsök fából 6
Doktor táska 2
Mega habszivacs kockák 2
Óriás fa hatású építőkocka 2
A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási időtartam (0-24hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00049 EFOP-3.7.3-16-2017-00233 TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vegyestermékkörű aprócikkek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18100000-0
További tárgyak:39220000-0
39510000-0
44410000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7815 Harkány, PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP és TOP pályázatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. Az eszközöknek újaknak kell lenniük.
VI. rész: Vegyestermékkörű aprócikkek
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
Hőmérő 2
Billenős szemetes 2
Hempergő babzsák 2
Korai fejlesztő szőnyeg 2
Kuckó szimpla négyzet pihenő szőnyeg hengerpárnával 2
Padló párna 2
Tálaló kocsi 2
Fonott kosár, ovális 8
Kosár füles ovális 4
Felhőcske törölköző és pohártartó 5
Pohár a pohártartó polchoz 15
Textil fésűtartó 1
falitükör mosdóba 6
Billenős beltéri szelekív szemetes/Pelenkás badella 2
Pedálos fedeles szemetes duo 2
Egészalakos tükör 2
Analóg személymérleg 2
Gyermek fellépő 2
fali kihúzható ruhaszárító állvány 2
Szennyesruhatartó 2
Magasságmérő 2
Műanyag pedálos szemetes 2
Parafatábla 2
fogkefe 15
fésű 15
lázmérő 4
testtel nem érintkező infrás lázmérő 1
Műanyag folyékony szappan adagoló 6
bébi körömvágó olló 2
Frotír törölköző 30
Felnőtt törölköző 2
Felnőtt törölköző 8
viaszos vászon asztalterítő 10
Takaró nagy 30
Takaró kicsi 30
Kétrészes fehér gyermek nyári ágynemű garnitúra 30
Kétrészes fehér gyermek téli ágynemű garnitúra 15
steppelt lepedő bölcsődei fektetőhöz 15
Textil Pelenka 75
18,5 cm porcelán mély adagtál hófehér 20
21 cm lapos adagtál hófehér 20
19cm porcelán csemegetányér 20
Hőálló üvegpohár törhetetlen üvegből 1,6dl 4
1l polikarbonát kancsó 6
2dl műanyag bögre 20
Gyermek kanál normál 30
Teás kanál normál 30
Poroltó készülék 1
szennyesruhatartó 2
gyerek falióra 2
Összecsukható vasalóállvány 1
gurítható 4 szintes ruhaszárító állvány 2
felmosó szett 2
cirokseprű 1
Szemétlapát 1
50 m csavarodásmentes tömlő 1
lombseprű 1
Öntözőkanna 1
Tömlőkocsi 1
Etetőelőke 40x45 15
óvodai mosogató 2
edényszett 1
porcelán tál 6
Dolgozói munkaruha 4
EFOP-1.2.11-16-2017-00035
Étkészlet (18 db-os) 5
Üvegpohár 30
Kávéskészlet 30
Bögre 30
Evőeszközkészlet (24 db) 5
szervírozótál 10
edénykészlet 7 db 5
3 db-os konyhai készlet 5
Szemetes 5
vágódeszka 5
késkészlet 5


A beszerzendő eszközök pontos paramétereit a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött, árazatlan költségvetés tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kötelező jótálláson felül vállalt jótállási időtartam (0-24hó)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00035 TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján jár el. Igazolási módok: A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint: A.1) Előzetes igazolás: Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdései és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján. Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Az Ajánlattevő – amennyiben társaság – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiánya kapcsán meg kell neveznie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát vagy tulajdonosait a tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatásával. Az igazolások keltezésére a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alkalmazandó. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges. [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és 69.§ (11) bekezdés; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés]
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmasságot nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmasságot nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás Az ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával igazolhatják. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya (1. rész: bútorbeszerzés 2. rész: informatikai eszközök beszerzése 3. rész: orvosi eszközök beszerzése 4. rész: háztartási gépek beszerzése 5. rész: sportszerek és játékok beszerzése 6. rész: vegyestermékkörű aprócikkek beszerzése) szerinti referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolással vagy -nyilatkozattal, amely(ek)nek tartalmaznia (tartalmazniuk) kell az alábbiakat:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• a szállítás tárgyát és mennyiségét,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat vesz figyelembe. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra. Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7) bekezdésben foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő részére, korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolások esetében a 424/2017. ( XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha: M.1./ az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik legalább
1. ajánlati rész esetében: legalább 3 különböző fajtájú bármelyik eszközből 1-1 db bútor szállítására
2. ajánlati rész esetében: legalább 3 különböző fajtájú bármelyik eszközből 1-1 db informatikai eszköz szállítására
3. ajánlati rész esetében: legalább 3 különböző fajtájú bármelyik eszközből 1-1 db orvosi eszköz szállítására
4. ajánlati rész esetében: legalább 1 darab mosógép és/vagy hűtőszekrény és/vagy páraelszívó és/vagy háztartási elektronikai eszköz szállítására
5. ajánlati rész esetében: legalább 1 darab ping-pong asztal és/vagy gyermek építőjáték szállítására
6. ajánlati rész esetében: legalább 10 darab törölköző és/vagy 2 darab dolgozói munkaruha és/vagy 2 darab étkészlet és/vagy 1 darab óvodai mosogató szállítására
vonatkozó referenciával.
Az Ajánlatkérő az M.1./ pontban meghatározott előírás kapcsán vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb (az ajánlati felhívás feladását megelőző) hat éven belül megkezdett szállításokat (és kapcsolódó szolgáltatásokat) veszi figyelembe. Az M.1./ pontban meghatározott feltételnek Ajánlattevő(k) több referenciával is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész esetében:
Szerződést bizt. mellékköt.:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér (KB):0,5%/nap,max. 10,0%
Meghiúsulási KB:20,0%
Jótállás: Kötelező 12 hónap
Fizetési feltételek:
AK az ajánlati ár 20%nak megfelelő előleget fizet.
Nyertes AT pályázatonkénti bontásban történő végszámla (VSZ) benyújtására jogosult.
Nyertes AT az elvégzett munkákról VSZt AK által aláírt teljesítésigazolás (TI) alapján nyújthat be.VSZ esetén a TI kiadásának feltétele valamennyi termék szerz. szerinti üzembe helyezésének megtörténte és az átadás átvételi eljárás lezárása.
TI-hoz a termék KDban részletezett dok-ai és tartozékai AKnek történő átadása szükséges.
Az áru ellenértékét AK az igazolt teljesítést követően,számla ellenében a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek alapján,Ft-ban(HUF) teljesíti átutalással.
Telj elismerése Kbt.135§(1)bek.
Fizetési hat.idő a számla AK általi kézhezvételének napját követő 30 nap.
A szerződés,számlázás,kifizetések pénzneme forint (HUF)
Részletesen lásd KD.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a alapján biztosított.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1 A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát vagy vagy a 2006. évi V. tv 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintáját. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3. Ajánlattevő (AT) a Kbt. 65. § (7), a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése, illetve a 134. § (5) bekezdése alapján a dokumentációban megadott minta szerint nyilatkozni köteles.
4. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § -ban foglalt rendelkezések irányadók. A közös ajánlattétel vonatkozásában továbbá a 424/2017. (XII.19.) Kr. 13. § (2)-(3) bekezdése irányadó. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
6. ATknek nyilatkozniuk kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről.
8. ATnek (adott esetben) be kell nyújtania a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, melynek tartalmaznia kell a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot is.
8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő (AK) kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
9. AK a gazdasági és pénzügyi, továbbá a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Azon alkalmassági követelmények (III.1.2. és III.1.3. pont), amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak III.1.3) M.1/ pont.
11. AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
12. III.2.2. rovathoz:
EFOP-1.8.2-17-2017-00015 esetében a támogatás intenzitása 100,00000%, a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
EFOP-4.1.7-16-2017-00038 esetében a támogatás intenzitása 100,00000%, a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
EFOP-1.2.11-16-2017-00035 esetében a támogatás intenzitása 100,00000%, a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
EFOP-1.5.3-16-2017-00049 esetében a támogatás intenzitása 100,00000%, a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00008 esetében a támogatás intenzitása 100,00000%, a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
EFOP-3.7.3-16-2017-00233 esetében a támogatás intenzitása 100,00000%, a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00021 esetében a támogatás intenzitása 100,00000%, a finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Továbbiakat a karakterkorlátra való tekintettel lásd a felhívás VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.3) További információk folytatása a karakterkorlátra való tekintettel:
13. AK jelen felhívás IV.2.6. pontjában megadott 1 hónap ajánlati kötöttség alatt 30 napot ért a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján.
14. Üzleti titok: Az EKR 11. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
15. AK az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. AK az ajánlatok elbírálása során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
17. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a műszaki leírás excel formátumú dokumentációját szakmai ajánlatnak tekinti, melyben meg kell határozni jelen felhívás 1-6 részeiben a II.2.4.) pontjában megajánlott termékek:
- gyártóját,
- konkrét típusát,
- műszaki paramétereit.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlatban szakmai ajánlat nem kerül benyújtásra, vagy amennyiben a szakmai ajánlat konkrét termék nem kerül nevesítésre, hanem csupán az Ajánlatkérő által előírt műszaki tartalom kerül megismétlésre, úgy azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő nem nyújtott be szakmai ajánlatot, melyre figyelemmel ezen esetekben Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
A szakmai ajánlattal kapcsolatos esetleges hiánypótlás és felvilágosítás kérés vonatkozásában a Kbt. 71. § (8) bekezdésében írt rendelkezések az irányadók.
18. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont.
Értékelés módszere: 1. Ár résszempont: fordított arányosítás, 2. Minőségi kritérium értékelési résszempont: egyenes arányosítás.
19. Feltételes eljárás valamennyi rész tekintetében: A Kbt.53.§(6)bek alapján feltételes.AK számára jelen elj. finanszírozása már biztosított. Ha a legkedvezőbb AT által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre álló fedezetet meghaladja és az nem biztosítható támogatásból,ill. AK által önerőből, AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. További támogatásra irányuló igény benyújtása esetén AK a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételeként is kiköti.
20. FAKSZ: Dr. Turi Ákos lajstromszáma: 00416
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMAZNAK
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák