Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3774/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Teljesítés helye:1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (helyrajzi szám:34199)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ECO-TEC Műsz aki Gazdasági Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: AK23103
Postai cím: Síp utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: 0614135500/202
E-mail: paszternak.tamas@bzsh.hu
Fax: +36 14135500/202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (helyrajzi szám:34199) alatti Zsinagóga épület felújítás (a továbbiakban: Projekt) keretében a műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (helyrajzi szám:34199) alatti Zsinagóga épület felújítás (a továbbiakban: Projekt) keretében a műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (helyrajzi szám:34199)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Ajánlatkérő részére a 1074 Budapest,
Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (helyrajzi szám:34199) alatti Zsinagóga épület felújítás (a továbbiakban: Projekt) keretében
a műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm.
rendeletben előírtak, és az Ajánlati Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint oly módon, hogy az építési beruházás
határidőben, hiba-, és hiánymentes kivitelben valósuljon meg.
Műszaki ellenőr főbb feladatai a Projekt során a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerint:
• a kivitelezés mennyiségi és minőségi szempontból történő folyamatos ellenőrzése,
• hetente legalább egy alkalommal a kivitelezővel közösen kooperációs értekezletet s zervezése,
• a kötelező munkaközi vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
• az e-építési napló rendszeresen ellenőrzése, ellenjegyzése,
• a műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése,
• részvétel a beruházás berendezéseinek üzemi pró báin, próbaüzemein,
• közreműködés a használatbavételi engedély megszerzésében,
• részvétel az éves utó-felülvizsgálati eljárásokon, a kivitelező á ltal vállalt, tervezetten 5 év szavatossági időtartam alatt.
A Projekt során minimálisan szükséges műszaki ellenőrök, valamint az egyéb szakértő száma és jogosultságuk jellege:
1 fő, a műszaki ellenőrök tevékenységét irányító, vezető, magasépítési műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező szakember,
műemléki építési beruházásban való jártassággal, tapasztalattal
1 fő ME-É - magasépítési műszaki ellenőr
1 fő ME-G - épületgépész műszaki ellenőr , műemléki építési beruházásban való jártassággal, tapasztalattal
1 fő ME-V - épületvillamossági műszaki ellenőr, műemléki építési beruházásban való jártassággal, tapaszta lattal
1 fő építőmérnöki, építészmérnöki, vagy azzal egyenértékű végzettségű, műemlékvédelmi szakmérnöki végzettséggel, és a jogosultság birtokában szerzett 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
A műszaki ellenőri tevékenységet irányító vezető szakember heti kettő alkalommal, továbbá a magasépítési műszaki ellenőr hetente legalább egy alkalommal köteles a munkaterületen megjelenni és munkát végezni.
Az épületgépész és az épületvillamossági műszaki ellenőr a gépészeti, illetve az elektromos munkák megkezdése után hetente legalább egy alkalommal köteles a munkaterületen megjelenni és munkát végezni, a műemlékvédelmi szakmérnöki végzettséggel rendelkező szakember munkavégzésére erre irányuló megrendelői igény esetén kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
2604 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Megbízási Szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ECO-TEC Műsz aki Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Királyhágó tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17900000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71631000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1074 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (helyrajzi szám:34199)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Ajánlatkérő részére a 1074 Budapest,
Rumbach Sebestyén u. 11-13. szám (helyrajzi szám:34199) alatti Zsinagóga épület felújítás (a továbbiakban: Projekt) keretében
a műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm.
rendeletben előírtak, és az Ajánlati Dokumentációban részletesen meghatározottak szerint oly módon, hogy az építési beruházás
határidőben, hiba-, és hiánymentes kivitelben valósuljon meg.
Műszaki ellenőr főbb feladatai a Projekt során a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet szerint:
• a kivitelezés mennyiségi és minőségi szempontból történő folyamatos ellenőrzése,
• hetente legalább egy alkalommal a kivitelezővel közösen kooperációs értekezletet s zervezése,
• a kötelező munkaközi vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
• az e-építési napló rendszeresen ellenőrzése, ellenjegyzése,
• a műszaki átadás-átvételi eljárás megszervezése,
• részvétel a beruházás berendezéseinek üzemi pró báin, próbaüzemein,
• közreműködés a használatbavételi engedély megszerzésében,
• részvétel az éves utó-felülvizsgálati eljárásokon, a kivitelező á ltal vállalt, tervezetten 5 év szavatossági időtartam alatt.
A Projekt során minimálisan szükséges műszaki ellenőrök, valamint az egyéb szakértő száma és jogosultságuk jellege:
1 fő, a műszaki ellenőrök tevékenységét irányító, vezető, magasépítési műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező szakember,
műemléki építési beruházásban való jártassággal, tapasztalattal
1 fő ME-É - magasépítési műszaki ellenőr
1 fő ME-G - épületgépész műszaki ellenőr , műemléki építési beruházásban való jártassággal, tapasztalattal
1 fő ME-V - épületvillamossági műszaki ellenőr, műemléki építési beruházásban való jártassággal, tapaszta lattal
1 fő építőmérnöki, építészmérnöki, vagy azzal egyenértékű végzettségű, műemlékvédelmi szakmérnöki végzettséggel, és a
jogosultság birtokában szerzett 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.
A műszaki ellenőri tevékenységet irányító vezető szakember heti kettő alkalommal, továbbá a magasépítési műszaki ellenőr
hetente legalább egy alkalommal köteles a munkaterületen megjelenni és munkát végezni.
Az épületgépész és az épületvillamossági műszaki ellenőr a gépészeti, illetve az elektromos munkák megkezdése után hetente
legalább egy alkalommal köteles a munkaterületen megjelenni és munkát végezni, a műemlékvédelmi szakmérnöki
végzettséggel rendelkező szakember munkavégzésére erre irányuló megrendelői igény esetén kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/02/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19680000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ECO-TEC Műsz aki Gazdasági Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Királyhágó tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek a Szerződés III. A Megbízás időtartama rendelkezéseit hatályon kívül helyezik, annak helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Szerződő Felek a Megbízás időtartamát a kivitelezés III. fázisa befejezéséhez kapcsolódóan annak megvalósításáig, azaz 2019. május 15. napjáig meghosszabbítják. Ennek megfelelően a műszaki ellenőri feladatokat a Megbízott a Projekt III. fázisa műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárásáig köteles ellátni.
Megbízottnak közre kell működnie a kivitelezés II-III. fázisát érintő utó-felülvizsgálati eljárásokban, valamint a jótállás időszakában tartott ellenőrzésekben.”
2. A Szerződő Felek a Szerződés VI.2. pontjában meghatározott megbízási díj összegét az alábbiak szerint módosítják:
„Megbízottat a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséért
nettó 19.680.000,- Ft összegű, azaz nettó tizenkilencmillió-hatszáznyolcvanezer forint + a mindenkor hatályos általános forgalmi adó összegű megbízási díj illeti meg a megbízotti feladatok tényleges, szerződésszerű, hiba-, és hiánymentes teljesítéséért.”
3. A Szerződés VI.3. pontja második és harmadik francia bekezdése helyébe alábbi rendelkezés lép: :
„ - a szumma megbízási díj 10 %-a a Projekt III. fázisa kivitelezése sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását követően - a jótállási biztosíték benyújtásával egyidejűleg - nyújtható be” .
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Támogatási Szerződésben foglalt Projekt keretében a Zsinagóga épület rekonstrukció kivitelezési munkáinak ellátására Megbízó 2017. június 12. napján kötött közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozási Szerződést a LAKI Épületszobrász Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.) Vállalkozóval.
Vállalkozó kezdeményezte Megbízó irányába a közöttük létrejött Vállalkozási Szerződés módosítását a teljesítési határidő és a vállalkozói díj összege vonatkozásában, melynek eredményeként felek a Vállalkozási szerződést 2018. november 30. napján módosították 2. számú szerződés módosításként.
Eszerint a kivitelezési munkák befejezési határideje 2018. november 30. napjáról - 2019. április 15. napjára történő készre jelentés mellett -, a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásával 2019. május 15. napjára módosult.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17900000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19680000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben