Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:3776/2019
CPV Kód:42210000-1
Ajánlatkérő:Újlétai Torma Kft.
Teljesítés helye:4288 Újléta 92/2. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újlétai Torma Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91189095
Postai cím: Petőfi Utca 33.
Város: Újléta
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4288
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Attila ügyvezető
Telefon: +36 707750117
E-mail: ujletaitormakft@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000222372019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000222372019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Tormafeldolgozó gépsor beszerzése”
Hivatkozási szám: EKR000222372019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42210000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Tormafeldolgozó gépsor beszerzése”
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „Tormafeldolgozó gépsor beszerzése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42215200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: 4288 Újléta 92/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tormafeldolgozó gépsor beszerzése:
A gyártósori berendezések részletezése, műszaki paramétereinek ismertetése:
2.1. Konténer billentő - 1 db
Befoglaló méretek:
 Hosszúság: 2500 mm,
 Szélesség: 1900 mm.
 Magasság: 1350 mm.
Tömeg: 950 kg.
Névleges teljesítmény: 4500 kg/ütem.
Munkaspecifikus teljesítmény: 3000 kg/ütem.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.

2.2. Pálcás mosó - 1db
Befoglaló méretek:
 Hosszúság: 1200 mm,
 Szélesség: 1500 mm,
 Magasság: 1200 mm.
Tömeg: 840 kg.
Névleges teljesítmény: 12000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 9900 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.3. Felhordó szalag - 2 db
Befoglaló méretek:
 Hosszúság: 2000 mm,
 Szélesség: 1000 mm,
 Magasság: 1450 mm.
Tömeg: 650 kg.
Névleges teljesítmény: 15000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,75 kW.

2.4. Kefés mosó - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 3040 mm,
 szélesség: 1510 mm,
 magasság: 1700 mm.
Tömeg: 1430 kg.
Névleges teljesítmény: 12 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 9 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.5. Lemosó, víztelenítő vibrátor - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 2000 mm.
 szélesség: 1000 mm.
 magasság: 1200 mm.
Tömeg: 360 kg.
Névleges teljesítmény: 15 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.6. Válogató szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 4200 mm,
 szélesség: 800 mm,
 magasság: 1100 mm.
Tömeg: 450 kg.
Névleges teljesítmény: 12 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 10.5 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,75 kW.
2.7. Fémdetektor - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 1500 mm,
 szélesség: 800 mm,
 magasság: 1350 mm.
Tömeg: 560 kg.
Névleges teljesítmény: 15 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 1 kW.

2.8. Cutter - 2 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 810 mm,
 szélesség: 600 mm,
 magasság: 1400 mm.
Tömeg: 850 kg.
Névleges teljesítmény: 6,6 t/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 6 t/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 11 kW

2.9. Pneumatikus termékszivattyú - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 1100 mm,
 szélesség: 450 mm,
 magasság: 800 mm.
Tömeg: 210 kg.
Elektromos teljesítmény igény: 1,5 kW.

2.10. Lineáris dugattyús töltő - 3 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 1540 mm,
 szélesség: 3000 mm,
 magasság: 2500 mm,
Tömeg: 540 kg.
Névleges teljesítmény: 13800 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 12000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 6,5 kW.

2.11. Mágneses lapkaadagoló - 2 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 840 mm,
 szélesség: 840 mm,
 magasság: 2500 mm.
Tömeg: 180 kg.
Névleges teljesítmény: 19500 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 1800 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,75 kW.

2.12. Automata lapkazáró - 2 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 2820 mm,
 szélesség: 1540 mm,
 magasság: 2030 mm.
Tömeg: 1640 kg.
Névleges teljesítmény: 19500 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 1800 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.13. Jelölő - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 500 mm,
 szélesség: 300 mm,
 magasság: 600 mm.
Tömeg: 130 kg.
Elektromos teljesítmény igény: 2 kW.
2.14. 80 fm üvegszállító szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 80000 mm,
 szélesség: 150-450 mm,
 magasság: 950 mm.
Tömeg: 75 kg/fm.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos igény: 0,55 kW/10 fm.
2.15. Merülő pasztőr, 14 fm - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 14190 mm,
 szélesség: 3000 mm,
 magasság: 2140 mm.
Tömeg: 4000 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 üveg/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 üveg/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 18 kW.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalt időtartama (0-48 hónap) 10
2 Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati Ár (nettó HUF+áfa) / Súlyszám: 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: "II.2.4) A közbeszerzés mennyisége" pont folytatása (1):
2.16. Palettázó - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 5600 mm,
 szélesség: 1560 mm,
 magasság: 3920 mm.
Tömeg: 2500 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 12 kW.

2.17. Depalettázó vonal - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 6000 mm,
 szélesség: 4000 mm,
 magasság: 3400 mm.
Tömeg: 2100 kg.
Névleges teljesítmény: 1200 db/perc.
Munkaspecifikus teljesítmény: 900 db/perc.
Elektromos teljesítmény igény: 38 kW
2.18. Üvegtisztító - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 1650 mm,
 szélesség: 400 mm,
 magasság: 1400 mm.
Tömeg: 340 kg.
Névleges teljesítmény: 19500 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 18000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.
2.19. Lékeverő állomás beadagolókkal - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 1500 mm,
 szélesség: 1500 mm,
 magasság: 3000 mm.
Tömeg: 420 kg.
Névleges teljesítmény: 3600 l/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 3000 l/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 2,2 kW

2.20. Csavarkompresszor - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 850 mm,
 szélesség: 1100 mm,
 magasság: 1800 mm.
Tömeg: 530 kg
Elektromos teljesítmény igény: 11 kW

2.21. Depalettázó vonal - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 6000 mm,
 szélesség: 4000 mm,
 magasság: 3400 mm.
Tömeg: 2100 kg
Névleges teljesítmény: 1200 db/perc
Munkaspecifikus teljesítmény: 900 db/perc
Elektromos teljesítmény igény: 7,5 kW

2.22. Kihordó szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 1000 mm,
 szélesség: 150-450 mm,
 magasság: 950 mm.
Tömeg: 120 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,55 kW.

2.23. Címkéző - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 2200 mm,
 szélesség: 1430 mm,
 magasság: 2050 mm.
Tömeg: 440 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 5 kW


2.24. Szállító szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 5000 mm,
 szélesség: 400-800 mm,
 magasság: 950 mm.
Tömeg: 320 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0.75 kW.

2.25. Zsugorfóliázó - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 4200 mm,
 szélesség: 2300 mm,
 magasság: 2200 mm.
Tömeg: 2870 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 28 kW.
2.26. Szállító szalag - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 2500 mm,
 szélesség: 400-800 mm,
 magasság: 950 mm.
Tömeg: 160 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 0,75 kW.
2.27. Palettázó - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 5600 mm,
 szélesség: 1560 mm,
 magasság: 3920 mm.
Tömeg: 2500 kg.
Névleges teljesítmény: 42000 db/óra.
Munkaspecifikus teljesítmény: 36000 db/óra.
Elektromos teljesítmény igény: 7.5 kW

2.28. Raklap továbbító - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 2000 mm,
 szélesség: 1200 mm,
 magasság: 350 mm.
Tömeg: 450 kg.
Elektromos teljesítmény igény: 3 kW.

2.29. Raklapfóliázó - 1 db
Befoglaló méretek:
 hosszúság: 2300 mm,
 szélesség: 1600 mm,
 magasság: 2300 mm.
Tömeg 250 kg.
Elektromos teljesítmény igény: 1,5 kW

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1820372993 azonosító számú projekt
II.2.13) További információ „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” 1820372993 azonosító számú projekt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

"II.2.4) A közbeszerzés mennyisége" pont folytatása (2):
2.30. Targonca, 1,5 tonna teherbírású, 4,5 m-es emelőmagasság, villa oldalmozgató egységgel - 1 db
Terhelhetőség: 1500 kg.
Emelési magasság: 4,5 m.
Villamozgatás: hidraulikus.
Nyertes Ajánlattevő feladata az eszközök 4288 Újléta, 92/2. hrsz. alatti épületbe történő leszállítása, összeszerelése, telepítése, a magyar nyelvű kezelési, karbantartási, és használati utasítások, szervizkönyvek Ajánlatkérő képviselője részére történő hiánytalan átadása.
A részletes információkat az egyéb közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos költséget: csomagolási költség, a helyszínre történő szállítás, a fuvareszközökről történő lerakás, összeszerelés, telepítés.
II.2.13) "További információ" ponthoz:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000222372019
honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról) 3. § 38. pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okok tekintetében irányadóak továbbá a Kbt. 64.§, 74.§ és a Kbt. 71.§ (4) bekezdése, valamint a 114.§ (2) bekezdésének releváns rendelkezései.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: "VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot" pont folytatása (1):
ÖSSZPONTSZÁM: Ajánlatkérő összeadja az 1., 2. és 3. részszempontokra adott pontszámokat. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
VI.3.4) További információk:
1. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján elektronikus formában kell benyújtani. Az elektonikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.jpeg, v .pdf) kell tartalmaznia egy v több file-ban.
2. Jelen eljárás árubeszerzésre irányul.
3. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyek a közbeszerzési dokumentumokat átvették. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni.
6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).

Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása nem szükséges.
7. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: "VI.3.4) További információk" pont folytatása (1):
8. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 117. § (8) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.
13. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
14. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
15. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
16. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
18. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
19. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: M1.
20. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
"VI.3.4) További információk" pont folytatása (2):
21. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének a) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
-1. Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bekezdéseit nem alkalmazza.
-2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 72. §-a szerinti rendelkezéseket, valamint a 73. § (2) bekezdését.
-3. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az ésszerű idő olyan reális időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ.
-4. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
22. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
23.Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóthné dr. Asztalos Ágnes, Lajstromszáma: 00206.
24. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
25. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
26. Ajánlattevőknek a megajánlott termékre vonatkozó ártáblázatot és a részletes műszaki paraméterek ismertetését az ajánlat részeként csatolnia kell.
27. Ajánlatkérő projekttársaság alapítását nem teszi lehetővé.
28. Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, ugyanis a tormafeldolgozó gépsor egy egységet képez. Szerves része mindegyik gép, amelyik a sorba be van illesztve. Úgy került megtervezésre a gyártási folyamat, hogy minden gyártási részegység az előzőre épül. Részegységekre nem tagolható, az egész termelési folyamatot egy egységként kell kezelni, ezért gazdaságilag és garanciális szempontok alapján ésszerűtlen lenne több különböző gazdasági szereplővel szerződést kötni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági minimumkövetelményt Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 23.§-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szállításainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a szállítás mennyiségét (db), a teljesítés kezdő és véghatáridejét (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a referenciát adó személy neve, telefonszáma, a szállítás tárgyának pontos megjelölését, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább 1 db gyártó és/vagy feldolgozó gép és/vagy gépsor szállítása tárgyú referenciával.
Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbért Vevő a teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén érvényesíti.
A késedelmi kötbér mértéke a szerződés teljes nettó értékének 1%-a /késedelmes naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma késedelmenként 30 naptári nap, az ezt meghaladó késedelmet Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali hatályú felmondás vagy elállás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát. Ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel ajánlatkérő, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.
Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbért Vevő abban az esetben érvényesíti, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és Vevő a szerződést azonnali hatályú felmondással vagy elállással megszünteti. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti teljes nettó ajánlati ár értékének 30%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.
A Vevő felmondási/elállási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. A felmondás az Eladó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
A kötbér esedékessé válik, amikor a Vevő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez.
A kötbérek- a Ptk 6:186.§ (1) bekezdésének megfelelően – abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Jótállás: 12 hónap. Az ezen felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont.
A jótállás időtartama a berendezések műszaki átadás-átvételének napjával kezdődik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beszerzést a 1820372993 azonosítószámú, „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 50%-a.
Ajánlatkérő 30% előleget biztosít. A teljesítés során 2 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Az 1. részszámla összege a nettó ajánlati ár 30%, amely 30%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. A 2. részszámla összege a nettó ajánlati ár 70%, amely 70%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be. A végszámlát a berendezések 100%-ának a 4488 Újléta, 92/2. hrsz. alatti épületben történő összeszerelését, telepítését, a magyar nyelvű kezelési, karbantartási, és használati utasítások, szervizkönyvek Ajánlatkérő képviselője részére történő hiánytalan átadását követően, az Ajánlatkérő által történő elfogadást (berendezések műszaki átadás-átvétele) és jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A végszámla összege a nettó ajánlati ár 30%. Az előleg teljes összege az 1. részszámlában kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő nem ír elő előleg visszafizetési biztosítékot.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, az eljárást megindító felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/03/28 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A karakterkorlátra tekintettel a VI.3.4. és a III.1.1. pontban kerül rögzítésre.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont és a kiszállási idő tekintetében a pontozás az alábbiak szerint történik:
Az ajánlati ár értékelési részszempont (3. értékelési szempont) esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
A kiszállási idő értékelési szempont (2. értékelési szempont) esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet alkalmazásával:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja (8 óra)
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja (24 óra)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Kiszállási idő a hibabejelentéstől számítva: A hiba bejelentése fax vagy e-mail útján történhet. A fax vagy e-mail üzenet Ajánlatkérő általi elküldése és az Ajánlattevőnek a helyszínen történő megjelenése közötti időtartam, órában, legfeljebb egy tizedes jegy pontossággal megadva. Ajánlatkérő a 8 óra vagy annál rövidebb időtartamú megajánlásra a legkedvezőbb, 10 pontot adja (értékelési felső limit). Ajánlattevő 24 óránál hosszabb időtartamot nem ajánlhat meg. A 24 óra időtartamot meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő abban az esetben is érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a kiszállási időre tett vállalás nem órában kerül megadásra.
Az 1. részszempont (többlet jótállás vállat időtartama) esetén az értékelés módszere az egyenes arányosítás:
P=[(Avizsgált / Alegjobb) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő ezen értékelési szempont keretében az előírt kötelező 12 hónap mértékű jótállást meghaladó vállalást értékeli, hónapokban megadva.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a többlet jótállás vállalt időtartama értékelési résszempont vonatkozásában a következőket írja elő: a 48 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési felső limit).
Amennyiben ajánlattevő 0 hónapot ajánl meg, az azt jelenti, hogy kizárólag a kötelező 12 hónap mértékű jótállási időtartamot biztosítja ajánlattevő.
Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a többlet jótállás vállalt időtartama nem hónapokban kerül megadásra.
Az 1. és a 2. értékelési szempont esetében, ha ajánlattevő megajánlása a legkedvezőbb szintként meghatározott értéktől kedvezőbb, ajánlatkérő a fenti képletek alkalmazása során abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges