Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3779/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Balinka Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Balinka közigazgatási területén Balinka és Mecsér településrészek, Bodajk külterület.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balinka Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21530
Postai cím: Petőfi Sándor utca 34.
Város: Balinka
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wéniger László
Telefon: +36 22411506
E-mail: pm.balinka@vivamail.hu
Fax: +36 22411606
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balinka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balinka.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Balinka - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Balinka - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316213-1
További tárgyak:45316110-9
45316200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Balinka közigazgatási területén Balinka és Mecsér településrészek, Bodajk külterület.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Balinka - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007
45233120-6 Közút építése
45316213-1 Forgalomirányító berendezések szerelése
45316110-9 Közúti világítóberendezések szerelése
45316200-7 Jelzőberendezések szerelése
Rövid összefoglalásban az alábbiak megvalósítására kerül sor:
1. Mecsér településkapu: forgalomcsillapítás, közvilágítás fejlesztés, gyalogátkelőhely kiépítés csatlakozó járdákkal, váró épületek megújítása
2. Mecsér (temető) településkapu: forgalomcsillapítás lassító harántcsíkozás, széljelző sűrítés, figyelemfelhívó sebességmérséklő tábla
3. Balinka településkapu: forgalomcsillapítás lassító harántcsíkozás, széljelző sűrítés, figyelemfelhívó sebességmérséklő tábla
4. Balinka településkapu /Bodajk: forgalomcsillapítás, közvilágítás fejlesztés, gyalogátkelőhely kiépítés csatlakozó járdákkal, váró épületek megújítása
5. Balinka központ: gyalogátkelőhely kiépítése csatlakozó járdákkal, buszöblök/peronok szabványosítása, közvilágítás fejlesztés, parkoló építés, váró épület megújítása, kerékpár tárolók B+R
6. Bodajk - Balinka lakott terület határ, turisztikai környezet (táborok) -> Varjúvári út (buszöblök) járda összeköttetése, Gaja patak gyaloghíd építés, közvilágítás
7. Balinka kerékpáros barát település: Balinka és a Gaja völgyi táborok összekötése kerékpáros nyommal 1 400 m hosszon
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek. A pontos és részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: "Balinka - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11388 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében fenntartható települési közlekedésfejlesztés Balinkán a TOP-3.1.1-15-FE1 Program keretein belül.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói u. 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: info@uteppark.hu
Telefon: +36 22505616
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22505617
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85298274
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316213-1
További tárgyak:45316110-9
45316200-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Balinka közigazgatási területén Balinka és Mecsér településrészek, Bodajk külterület.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Balinka - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00007
45233120-6 Közút építése
45316213-1 Forgalomirányító berendezések szerelése
45316110-9 Közúti világítóberendezések szerelése
45316200-7 Jelzőberendezések szerelése
Rövid összefoglalásban az alábbiak megvalósítására kerül sor:
1. Mecsér településkapu: forgalomcsillapítás, közvilágítás fejlesztés, gyalogátkelőhely kiépítés csatlakozó járdákkal, váró épületek megújítása
2. Mecsér (temető) településkapu: forgalomcsillapítás lassító harántcsíkozás, széljelző sűrítés, figyelemfelhívó sebességmérséklő tábla
3. Balinka településkapu: forgalomcsillapítás lassító harántcsíkozás, széljelző sűrítés, figyelemfelhívó sebességmérséklő tábla
4. Balinka településkapu /Bodajk: forgalomcsillapítás, közvilágítás fejlesztés, gyalogátkelőhely kiépítés csatlakozó járdákkal, váró épületek megújítása
5. Balinka központ: gyalogátkelőhely kiépítése csatlakozó járdákkal, buszöblök/peronok szabványosítása, közvilágítás fejlesztés, parkoló építés, váró épület megújítása, kerékpár tárolók B+R
6. Bodajk - Balinka lakott terület határ, turisztikai környezet (táborok) -> Varjúvári út (buszöblök) járda összeköttetése, Gaja patak gyaloghíd építés, közvilágítás
7. Balinka kerékpáros barát település: Balinka és a Gaja völgyi táborok összekötése kerékpáros nyommal 1 400 m hosszon
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek. A pontos és részletes leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85298274
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sóstói u. 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: info@uteppark.hu
Telefon: +36 22505616
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22505617
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az aláírt vállalkozási szerződés 16.12. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják:
16.12. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a szerződés kötést megelőzően feltételes közbeszerzést folytatott le, a Megrendelő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a jelen szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti. Ennek megfelelően a jelen Szerződés - a Megrendelő által benyújtott költségnövekmény igény elfogadása esetén - a költségnövekmény igényre vonatkozó döntés kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Ha ez a nap korábbi, mint a jelen szerződés aláírásának napja, akkor a jelen szerződés annak aláírásának napján lép hatályba.

3. A szerződésmódosítás indoka:
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, mivel a szerződő felek a Szerződés hatálybalépésének és a kivitelezés megkezdésének feltételeként a Megrendelő hiányzó forrásának meg nem léte miatt benyújtott költségnövekmény igény pozitív elbírálását határozták meg. A Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1031/2019. (II.11.) Korm. határozatában döntött Balinka község költségnövekményi igényéről a jelen szerződés tárgyát képező projekt tekintetében. A határozat 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítéléséről szól, mellyel a vállalkozói díj fedezete teljes mértékben finanszírozhatóvá vált.
Így Szerződő felek jelen szerződés módosítással a szerződés általános jellegének, ellenértékének változtatása nélkül, kizárólag a szerződés hatálybalépésének idejét módosították.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, mivel a szerződő felek a Szerződés hatálybalépésének és a kivitelezés megkezdésének feltételeként a Megrendelő hiányzó forrásának meg nem léte miatt benyújtott költségnövekmény igény pozitív elbírálását határozták meg. A Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1031/2019. (II.11.) Korm. határozatában döntött Balinka község költségnövekményi igényéről a jelen szerződés tárgyát képező projekt tekintetében. A határozat 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítéléséről szól, mellyel a vállalkozói díj fedezete teljes mértékben finanszírozhatóvá vált.
Így Szerződő felek jelen szerződés módosítással a szerződés általános jellegének, ellenértékének változtatása nélkül, kizárólag a szerződés hatálybalépésének idejét módosították.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 85298274 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85298274 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben