Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3789/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 10. hrsz. 9478/7
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PALLAI PROJECT EGYÉNI CÉG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20961341
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kállai Sándor
Telefon: +36 56503804
E-mail: kallais@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503407
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Iskola energetikai fejlesztés TOP-6.5.1.
Hivatkozási szám: EKR000220172018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Széchényi körúti Iskola energetikai fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45261210-9
45261410-1
45262522-6
45310000-3
45312310-3
45321000-3
45350000-5
45421130-4
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 10.
hrsz. 9478/7
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A korszerűsítés 4 fő egységből áll, homlokzati felújítás- lapostető felújítás- nyílászáró csere- napelemes rendszer telepítése, és ezen munkanemekhez tartozó szükséges átalakítások.
A homlokzati felújítás keretében a meglévő kéregpanel szerkezet, vasbeton szerkezetek és kerámia falszerkezet homlokzati hőszigetelése készül el, hőtechnikai számítások alapján szükséges vastagságú és hőtechnikai tulajdonságú hőszigeteléssel, jelölt helyeken kiegészítő elemként előre gyártott hőszigetelt panelekkel.
A lapostető felújítása a különböző szint magasságú épületszárnyak záró födém szerkezeteinek felújítását foglalja magába, megfelelő lejtésképzés kialakításával, szükséges vastagságú hőszigetelés telepítésével és Pvc vízszigetelő záró lemez készítésével, attika falak lezárásával.
Nyílászárók cseréje az épület összes határoló szerkezeténél megvalósul, az iskola bejáratainál korszerű és időt álló alumínium szerkezetű ajtók kerülnek beépítésre, az ablak szerkezetek műanyag szerkezetű ablakokra cserélődnek, szükséges helyeken árnyékoló szerkezetek beépítésével.
A korszerűsítés 4. fő eleme a tornaterem és az oktatási szárny lapos tető szerkezetére telepítendő napelemes rendszer, mintegy 50 kWp teljesítménnyel, háztartási méretű kiserőmű méretben, központi hálózatra való csatlakozással, egy 56 db-os és egy 130 db-os egység kialakításával.
A korszerűsítés tartalmaz még szükséges elemeket, az épület részleges akadálymentesítését, mely keretében egy kültéri akadálymentes közlekedés célját szolgáló rámpa épül és egy akadálymentes wc- mosdó helyiség.
Tűzvédelmi előírások szerint hő és füst elvezető rendszer kiépítése szükséges, a földszinti előcsarnokban 2 db friss levegő utánpótlásra kiépített nyílászáró kerül beépítésre, a 2. szinti lépcsőházban pedig 5 db hő és füst elvezető ablak, vezérlés kiépítése a főbejárat melletti portán.
Továbbá szükséges kiépíteni villámvédelmi rendszert, épületgépészeti felújítás is tervezett, melynek keretében kicserélésre kerülnek az iskola hőleadó berendezései és azok szabályozása is. Az elvégzendő munkákat az alábbiakban részletezzük.
A tárgyi műleírás az építész kiviteli tervdokumentációhoz készült, a tervezett felújítás nem építési engedély köteles tevékenység.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a pályázat során a jelenlegi és a tervezett állapotra az alábbi qF értékek kerültek meghatározásra, melyeket a kivitelezés eredményeként szükséges elérni a pályázati felhívás (TOP-6.5.1-16) előírásaként:
- Jelenlegi állapot qF: 122,7 kWh/m2a, 'FF' (átlagos) energetikai besorolás mellett
- Tervezett állapot qF: 62,21 kWh/m2a, a 'BB' (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) energetikai besorolás elérésével
- AN: 4.267,4 m2
Amennyiben a kiviteli tervekben meghatározott minőségben kerülnek beépítésre az anyagok, ez az érték elértnek tekinthető. A pályázati korlátokhoz, fajlagos értékekhez Ajánlatkérő kötve van.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-16-SL1-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14356 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Széchényi körúti Iskola energetikai fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PALLAI PROJECT EGYÉNI CÉG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47769304
Postai cím: Cseresznye Utca 22
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5008
Ország: Magyarország
E-mail: pallaibau@t-online.hu
Telefon: +36 30/1945991
Internetcím(ek): (URL) nincs
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 231435091
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45261210-9
45261410-1
45262522-6
45310000-3
45312310-3
45321000-3
45350000-5
45421130-4
45443000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 10.
hrsz. 9478/7
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A korszerűsítés 4 fő egységből áll, homlokzati felújítás- lapostető felújítás- nyílászáró csere- napelemes rendszer telepítése, és ezen munkanemekhez tartozó szükséges átalakítások.
A homlokzati felújítás keretében a meglévő kéregpanel szerkezet, vasbeton szerkezetek és kerámia falszerkezet homlokzati hőszigetelése készül el, hőtechnikai számítások alapján szükséges vastagságú és hőtechnikai tulajdonságú hőszigeteléssel, jelölt helyeken kiegészítő elemként előre gyártott hőszigetelt panelekkel.
A lapostető felújítása a különböző szint magasságú épületszárnyak záró födém szerkezeteinek felújítását foglalja magába, megfelelő lejtésképzés kialakításával, szükséges vastagságú hőszigetelés telepítésével és Pvc vízszigetelő záró lemez készítésével, attika falak lezárásával.
Nyílászárók cseréje az épület összes határoló szerkezeténél megvalósul, az iskola bejáratainál korszerű és időt álló alumínium szerkezetű ajtók kerülnek beépítésre, az ablak szerkezetek műanyag szerkezetű ablakokra cserélődnek, szükséges helyeken árnyékoló szerkezetek beépítésével.
A korszerűsítés 4. fő eleme a tornaterem és az oktatási szárny lapos tető szerkezetére telepítendő napelemes rendszer, mintegy 50 kWp teljesítménnyel, háztartási méretű kiserőmű méretben, központi hálózatra való csatlakozással, egy 56 db-os és egy 130 db-os egység kialakításával.
A korszerűsítés tartalmaz még szükséges elemeket, az épület részleges akadálymentesítését, mely keretében egy kültéri akadálymentes közlekedés célját szolgáló rámpa épül és egy akadálymentes wc- mosdó helyiség.
Tűzvédelmi előírások szerint hő és füst elvezető rendszer kiépítése szükséges, a földszinti előcsarnokban 2 db friss levegő utánpótlásra kiépített nyílászáró kerül beépítésre, a 2. szinti lépcsőházban pedig 5 db hő és füst elvezető ablak, vezérlés kiépítése a főbejárat melletti portán.
Továbbá szükséges kiépíteni villámvédelmi rendszert, épületgépészeti felújítás is tervezett, melynek keretében kicserélésre kerülnek az iskola hőleadó berendezései és azok szabályozása is. Az elvégzendő munkákat az alábbiakban részletezzük.
A tárgyi műleírás az építész kiviteli tervdokumentációhoz készült, a tervezett felújítás nem építési engedély köteles tevékenység.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a pályázat során a jelenlegi és a tervezett állapotra az alábbi qF értékek kerültek meghatározásra, melyeket a kivitelezés eredményeként szükséges elérni a pályázati felhívás (TOP-6.5.1-16) előírásaként:
- Jelenlegi állapot qF: 122,7 kWh/m2a, 'FF' (átlagos) energetikai besorolás mellett
- Tervezett állapot qF: 62,21 kWh/m2a, a 'BB' (közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő) energetikai besorolás elérésével
- AN: 4.267,4 m2
Amennyiben a kiviteli tervekben meghatározott minőségben kerülnek beépítésre az anyagok, ez az érték elértnek tekinthető. A pályázati korlátokhoz, fajlagos értékekhez Ajánlatkérő kötve van.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 231435091
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PALLAI PROJECT EGYÉNI CÉG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47769304
Postai cím: Cseresznye Utca 22
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5008
Ország: Magyarország
E-mail: pallaibau@t-online.hu
Telefon: +36 30/1945991
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. A jelen szerződésmódosítás 1.3 pontjában részletezett okok miatt az alapszerződés 1. számú módosításának 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. Vállalkozó a munkák elvégzését a mindenkori hatályos jogszabályi és szakági előírásoknak, műszaki irányelveknek, alkalmazástechnikai útmutatóknak megfelelően, hiba-és hiánymentesen, Megrendelő utasítása, érdeke és a felhasználás célja szerint, továbbá a jelen Szerződés Mellékletei szerint köteles teljesíteni.
Tekintettel arra, hogy az iskolaépület korszerűsítése nem terjed ki a belső villamos hálózat felújítására, ezért a beépített tűzjelző berendezést és a menekülési útvonal hő- és füstelvezetésének vezérlését biztosító RWA rendszert nem kell kiépíteni.”
helyett:
„2.2. Vállalkozó a munkák elvégzését a mindenkori hatályos jogszabályi és szakági előírásoknak, műszaki irányelveknek, alkalmazástechnikai útmutatóknak megfelelően, hiba-és hiánymentesen, Megrendelő utasítása, érdeke és a felhasználás célja szerint, továbbá a jelen Szerződés Mellékletei szerint köteles teljesíteni.”
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT VI.2.2. PONT FOLYTATÁSA I.:
1.2. Felek a 2018. október 25. napján kelt 1. számú szerződésmódosításban rögzítették, hogy az RWA rendszer kiépítése szükségtelen, melyet a Tűzvédelmi szakértői vélemény is megállapított. A szakértői szakvéleményt a felek a jóhiszeműség vélelme mellett elfogadták.
1.3. Vállalkozó vállalja, hogy az eredeti szerződésben és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően kiépíti az RWA rendszert. Felek a műszaki lehetőségek felülvizsgálatát követően az RWA rendszer átalányár részeként történő megvalósításáról döntöttek.
1.4. A fentiek értelmében a Felek között létrejött Vállalkozási szerződés 1. számú módosításának módosítása vált szükségessé, a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint:
„A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”
Tárgyi módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogszerűnek minősül, tekintettel arra, hogy az nem minősül lényeges módosításnak, ugyanis az eredeti szerződéses feltételektől nem határoz meg lényegesen eltérő feltételeket, hanem pont az eredeti szerződésben foglaltakkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz, és az eredeti szerződés módosított feltételeit állítja újból vissza az eredeti szerződésben foglaltaknak megfelelően.
A fentiek értelmében jelen módosítás jogszerűnek minősül a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontja szerint, tekintettel arra, hogy az eredeti szerződés feltételei kerülnek helyreállításra, az nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT A VI.2.2. PONT FOLYTATÁSA II. A VII.1. PONTBAN!
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.2. Felek a 2018. október 25. napján kelt 1. számú szerződésmódosításban rögzítették, hogy az RWA rendszer kiépítése szükségtelen, melyet a Tűzvédelmi szakértői vélemény is megállapított. A szakértői szakvéleményt a felek a jóhiszeműség vélelme mellett elfogadták.
1.3. Vállalkozó vállalja, hogy az eredeti szerződésben és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően kiépíti az RWA rendszert. Felek a műszaki lehetőségek felülvizsgálatát követően az RWA rendszer átalányár részeként történő megvalósításáról döntöttek.
1.4. A fentiek értelmében a Felek között létrejött Vállalkozási szerződés 1. számú módosításának módosítása vált szükségessé, a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT FOLYTATÁS VI.2.1. PONTBAN!
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 231435091 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 231435091 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT A VI.2.2. PONT FOLYTATÁSA II.:
Jogszerűnek minősül a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) és c) pontjai alapján is, ugyanis jelen szerződésmódosítás – mivel az eredeti szerződéses feltételeket állítja helyre – a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, valamint a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, figyelemmel arra, hogy egyáltalán nem keletkezik új elem a szerződésben.
Szerződő Felek kijelentik, hogy tekintettel arra, hogy az RWA rendszer kiépítésének költségét az eredeti szerződéses feltételek és a közbeszerzési dokumentációban foglaltak alapján Vállalkozó ajánlata tartalmazta, ezért jelen módosítás ellenérték növekedéssel nem jár és nem is járhat.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben