Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3793/2019
CPV Kód:45321000-3
Ajánlatkérő:Magyaralmás Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyaralmás Község;Magyaralmás Község;Magyaralmás Község
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EDIWAN SOL Kft.;EDIWAN SOL Kft.;EDIWAN SOL Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyaralmás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK04832
Postai cím: Fő út 31.
Város: Magyaralmás
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 22596114
E-mail: polgarmester@magyaralmas.fejer.hu
Fax: +36 22296801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.magyaralmas.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Magyaralmás Község Hivatalának és Iskolájának fejlesztése a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00020 és a TOP-4.2.1-15FE1-2016-00008 projektek keretein belül továbbá önerőből”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1.rész: „Magyaralmás Község Hivatalának fejlesztése a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00020 projekt keretein belül”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45421100-5
További tárgyak:44221000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Magyaralmás Község
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: „Magyaralmás Község Hivatalának fejlesztése a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00020 projekt keretein belül”
45321000-3
45421100-5
44221000-5 Hőszigetelési munka
Ajtó, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
Ablakok, ajtók és kapcsolódó árukNyílászárócsere 35 db
Homlokzati hőszigetelés 380 m2
Födém szigetelés 305 m2
Épületgépészeti korszerűsítés 1 ktg
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00020

II.2.1) Elnevezés:
„Magyaralmás Község Iskolájának fejlesztése a TOP-4.2.1-15FE1-2016-00008 projekt keretein belül”
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45421100-5
További tárgyak:44221000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Magyaralmás Község
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: „Magyaralmás Község Iskolájának fejlesztése a TOP-4.2.1-15FE1-2016-00008 projekt keretein belül”
45421100-5
44221000-5
Ajtó, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
Ablakok, ajtók és kapcsolódó áruk

Nyílászárócsere 12 db
Projekt arányos akadálymentesítés 1 ktg
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15FE1-2016-00008 projekt

II.2.1) Elnevezés:
„Magyaralmás Község Hivatalának fejlesztése, tetőcsere önerőből”
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261210-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Magyaralmás Község
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Magyaralmás Község Hivatalának fejlesztése, tetőcsere önerőből”
45261210-9 Tetőfedés
Tetőfedés csere 1 ktg
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13957 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Magyaralmás Község Hivatalának fejlesztése a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00020 projekt keretein belül
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EDIWAN SOL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kovásznai út 18.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: info@ediwansol.hu
Telefon: +36 205392818
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20078000
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Magyaralmás Község Iskolájának fejlesztése a TOP-4.2.1-15FE1-2016-00008 projekt keretein belül
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EDIWAN SOL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kovásznai út 18.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: info@ediwansol.hu
Telefon: +36 205392818
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16707000
Pénznem: HUF

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében Magyaralmás Község Hivatalának fejlesztése, tetőcsere önerőből
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EDIWAN SOL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kovásznai út 18.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: info@ediwansol.hu
Telefon: +36 205392818
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 8813000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45321000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45421100-5
További tárgyak:44221000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Magyaralmás Község
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1.rész: „Magyaralmás Község Hivatalának fejlesztése a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00020 projekt keretein belül”
45321000-3
45421100-5
44221000-5 Hőszigetelési munka
Ajtó, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése
Ablakok, ajtók és kapcsolódó árukNyílászárócsere 35 db
Homlokzati hőszigetelés 380 m2
Födém szigetelés 305 m2
Épületgépészeti korszerűsítés 1 ktg
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 22474150
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EDIWAN SOL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kovásznai út 18.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
E-mail: info@ediwansol.hu
Telefon: +36 205392818
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eljárás 1. része módosul az alábbiakban:
2. Felek a hivatkozott „TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00020” Magyaralmás Község Hivatalának fejlesztése elnevezésű projekt vonatkozásában a Vállalkozási Szerződés 5. pontját az alábbiakban módosítják:

„5.1 A szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák vállalkozói általánydíja
22 474 150 Ft + ÁFA”
Eredeti szerződéses feltétel:

„5.1 A szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák vállalkozói általánydíja
20 078 000 Ft + ÁFA
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eljárás 1. része módosul:
A tetőszerkezet felújítása során derült ki a födém állapota, mely miatt szükséges volt a födémszerkezet borításának bontása és a födémgerendák korhadt részeinek megerősítése.
A tervezett épületrész bontása helyett a rossz állapotú falszakaszok megerősítésére és a bádogos szerkezetek cseréje készül el, mely a bontásnál hosszabb időt vesz igénybe.
Ezeken kívül a kivitelezés során az alábbi pótmunkák merültek fel:
• nyílásáthidalók elhelyezése, vakolás, festés javítása
• oromfal bontása, monolit vasbeton koszorúgerenda készítése
• gépészeti munkák utána hornyok javítása padlószerkezetben
• mosdó burkolása
• villanyszerelési munkák
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 20078000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 22474150 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben