Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3799/2019
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Zalaegerszeg, 3491/4, 3491/10, 3492, 3526/1, 3547 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HYDROCOMP Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter
Telefon: +36 305359708
E-mail: kozbeszerzes@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zalaegerszeg.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://zalaegerszeg.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vizslaréti árok felbővítése - 1. ütem
Hivatkozási szám: EKR000446392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vizslaréti árok felbővítése - 1. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg, 3491/4, 3491/10, 3492, 3526/1, 3547 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiség:
1. Csapadékvíz-elvezető létesítmények munkarész:
- Ø1,7 m meglévő csatorna bontása: 63,0 m;
- 2,40 x 1,60 m vagy azzal vízszállító, teherbíró képességében és helyigényben megegyező vasbeton keretelem építése: 61,0 m;
- 1,70 x 3,30 m monolit vb. akna építése: 1 db;
- 2,00 x 3,30 m monolit vb. akna építése: 1 db;
- 2xNAYY-J 4X240SM 1KV kisfeszültségű vezeték építése D110/KPE védőcsőben, a meglévő vezeték elbontásával: 2x20 m (E2 és E3 szakasz);
2. Elöntés elleni védelmet biztosító létesítmények munkarész:
- WaStop visszacsapószelep beépítése rozsdamentes kivitelben meglévő csőbe: 4 db;
- D160/KG-PVC SN8 csapadékcsatorna építése: 3,4 m
Ajánlatkérő az 1. munkarész esetében felhívja a figyelmet, hogy az elektromos hálózat kiváltás munkáit kizárólag az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által minősített vállalkozó végezheti.
Ajánlatkérő lehetővé teszi az 1. munkarész esetében a 2,40 x 1,60 m belméretű egyedi keretelem helyett azzal vízszállító, teherbíró képességében és a rendelkezésre álló közterület szélességére tekintettel, helyigényben megegyező egyéb vasbeton keretelem (pl. MAGURA elem) alkalmazását is, mely esetben a tételes ajánlatban szerepeltetni kell a megajánlott keretelem pontos típusát.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadásra kerülő árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 110
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20098 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vizslaréti árok felbővítése - 1. ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HYDROCOMP Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72148097
Postai cím: Köztársaság Útja 1/a
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: hydrocomp@hydrocomp.hu
Telefon: +36 92550680
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92550689
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 109880000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg, 3491/4, 3491/10, 3492, 3526/1, 3547 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiség:
1. Csapadékvíz-elvezető létesítmények munkarész:
- Ø1,7 m meglévő csatorna bontása: 63,0 m;
- 2,40 x 1,60 m vagy azzal vízszállító, teherbíró képességében és helyigényben megegyező vasbeton keretelem építése: 61,0 m;
- 1,70 x 3,30 m monolit vb. akna építése: 1 db;
- 2,00 x 3,30 m monolit vb. akna építése: 1 db;
- 2xNAYY-J 4X240SM 1KV kisfeszültségű vezeték építése D110/KPE védőcsőben, a meglévő vezeték elbontásával: 2x20 m (E2 és E3 szakasz);
2. Elöntés elleni védelmet biztosító létesítmények munkarész:
- WaStop visszacsapószelep beépítése rozsdamentes kivitelben meglévő csőbe: 4 db;
- D160/KG-PVC SN8 csapadékcsatorna építése: 3,4 m
+ pótmunka
Ajánlatkérő az 1. munkarész esetében felhívja a figyelmet, hogy az elektromos hálózat kiváltás munkáit kizárólag az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által minősített vállalkozó végezheti.
Ajánlatkérő lehetővé teszi az 1. munkarész esetében a 2,40 x 1,60 m belméretű egyedi keretelem helyett azzal vízszállító, teherbíró képességében és a rendelkezésre álló közterület szélességére tekintettel, helyigényben megegyező egyéb vasbeton keretelem (pl. MAGURA elem) alkalmazását is, mely esetben a tételes ajánlatban szerepeltetni kell a megajánlott keretelem pontos típusát.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadásra kerülő árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 132
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 109880000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HYDROCOMP Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72148097
Postai cím: Köztársaság Útja 1/a
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: hydrocomp@hydrocomp.hu
Telefon: +36 92550680
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92550689
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek az alábbiak szerint módosítják a vállalkozási szerződést:
III. HATÁRIDŐK, KÖTBÉR, FELMONDÁS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy az 1. munkarész (csapadékcsatorna) 50 %-os műszaki készültségű kivitelezését a szerződés hatálybalépésétől számított 80 naptári napon belül, míg a teljeskörű kivitelezést a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően a szerződés hatálybalépésétől számított 132 naptári napon belül végzi el. A jelen pontban meghatározott részhatáridők kötbérterhes határidőknek tekintendők.
Felek kijelentik, hogy együttműködésük során minden igyekezetükkel a közösen megállapított véghatáridő megtartására törekednek. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 36 hónapos garanciális időtartamot tartalmaz a VI. pontban meghatározottak szerint. Megrendelő rögzíti, hogy a 132 naptári napba beleszámít a munkaterület átadásának időtartama, amelynek a szerződés hatálybalépéstől számított 15 napon belül kell megtörténnie.
A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy mindkét fél által aláírásra kerüljön. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha a készrejelentés a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megtörténik, valamint az átadás-átvétel megkezdődik. Teljesítés időpontja a sikeres és rendeltetést gátló hiba és hiánymentes (rész/vég)műszaki átadás-átvételi eljárás esetén a készre jelentés időpontja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 3.1. pontja szerint a Vállalkozó teljesítési határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 110 nap, azaz 2019. február 11. Vállalkozó 2019. január 30. napján kelt kérelmében (1. sz. melléklet) a vállalkozási szerződés határidejének módosítását kezdeményezte, hivatkozva a kivitelezés során felmerült pótmunkák elvégzésének többlet időigényére, valamint a Felek érdekkörén kívül felmerült akadályozó körülményekre, munkavégzést hátráltató, lelassító tényezőkre az alábbiak szerint:
- a meglévő vasbeton csatorna elbontását követően, a csatorna alatt, sem a nyilvántartásokban, sem a tervdokumentációban nem szereplő, üzemelő köagyag szivárgórendszer került feltárásra, melynek pótmunka keretében történő kiváltása vált szükségessé mintegy 4 munkanapnyi időráfordítással.
- a csatornaépítés 2. fázisában, a 0+025 km szelvény utáni szakaszon, a munkaárok lehatároláskor a szádlemezek lehajtását akadályozó vasberon alaptestek kerültek (Folyt VII.1)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 109880000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 109880000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folytatása
feltárásra, melyek pótmunkák keretében történő elbontása 6 munkanapnyi időráfordítást igényelt. A szádlemezes munkatérhatárolás kialakítását a vasbeton tömbök elbontását követően lehetett folytatni, mely időszak alatt a csatornaépítési munkák felfüggesztésre kerültek, akadályoztatva voltak. e A csatornaépítés során elengedhetetlen a Zalaegerszeg, 3488/1 hrsz-ú magánterület igénybevétele, mind a munkatér lehatároláshoz, mind az anyagbeszállításhoz. A terület tulajdonosa az ingatlan igénybevételéhez a beruházás előkészítése során hozzájárult, azonban a 3488/1 hrsz-ú ingatlanon folyamatban lévő társasház beruházáshoz kapcsolódó építési munkák elhúzódtak, és egybeestek a Vizslaréti árok felbővítésének kivitelezésével, korlátozva,leszűkítve a munkaterületet. Az egymással párhuzamos, ezért fokozott körültekintést igénylő munkavégzés a tervezett ütemtervhez képest lassabban,nehézkesebben volt elvégezhető, ami mintegy 6 munkanapos többlet időráfordítást okoz.
A Felek megállapították, hogy Vállalkozó a szerződést szerint járt el, amelyet a Műszaki ellenőr igazolt, és a fentiekben részletezett okok miatt összesen 22 naptári napon (16 munkanapon) Felek érdekkörén kívüli körülmények miatt akadályoztatás állt fenn, ami miatt az akadályoztatás időtartamával Felek a szerződés módosítása mellett döntöttek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben