Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/49
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.11.
Iktatószám:3801/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Kft.;UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Vágner Diána
Telefon: +36 704903742
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; diana.vagner@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján "Blaha Lujza tér felújítása"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján "Blaha Lujza tér felújítása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
További tárgyak:71246000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés alapján a nyertes ajánlattevő feladata "Blaha Lujza tér felújítása" tárgyában
az alábbi közterületek, utak, műtárgyak felújításához, átépítéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas
teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez
szükséges engedélyek, jóváhagyások teljes körű megszerzése és tenderdokumentáció elkészítése a
mellékelt műszaki diszpozícióban foglaltak szerint.
Tervezési terület:
- Blaha Lujza tér (Rákóczi út-József Körút - Europeum - Corvin áruház - Márkus Emília utca által
határolt része) komplex köztér rendezése kb. 10 000 m2 területen- Somogyi Béla utca rendezése a
Blaha Lujza tér és Gutenberg tér között
- Blaha Lujza téri aluljáró és nyilvános illemhelyek teljes területe (1800 m2)
- Nagykörút -Rákóczi út csomópont akadálymentesítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 185
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 148 - 339142

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján "Blaha Lujza tér felújítása"
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. em. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dombóvári út 17-19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 139200000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlatot tevők
MG Építész Kft. (1125 Budapest /10767/1/A/1 hrsz./, Szarvas Gábor út 42/a al. 1.) adószám:
13079909-2-43
"KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Kft. és UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. közös ajánlattevők
(1052 Budapest, Bécsi u. 5. V. em. 4-5. és 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.)
adószám: 10336706-2-41 és 10867156-2-43
A szerződés módosítás dátuma: 2019.február 8.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
További tárgyak:71246000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u 19-21.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a nyertes ajánlattevő feladata "Blaha Lujza tér felújítása" tárgyában
az alábbi közterületek, utak, műtárgyak felújításához, átépítéséhez szükséges kivitelezésre alkalmas
teljes körű, minden szakágra kiterjedő engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez
szükséges engedélyek, jóváhagyások teljes körű megszerzése és tenderdokumentáció elkészítése a
mellékelt műszaki diszpozícióban foglaltak szerint.
Tervezési terület:
- Blaha Lujza tér (Rákóczi út-József Körút - Europeum - Corvin áruház - Márkus Emília utca által
határolt része) komplex köztér rendezése kb. 10 000 m2 területen- Somogyi Béla utca rendezése a
Blaha Lujza tér és Gutenberg tér között
- Blaha Lujza téri aluljáró és nyilvános illemhelyek teljes területe (1800 m2)
- Nagykörút -Rákóczi út csomópont akadálymentesítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 185
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 148500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "KÖZLEKEDÉS" Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. em. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dombóvári út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosult az 1. sz. módosítás keretében:
Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit a szerződés hatálybalépésétől számított 285 napon belül köteles elvégezni az alábbi ütemezés szerint:
4.1.1.1. 1. részteljesítés: Megrendelő által elfogadott engedélyezési terv leszállítása megrendelő részére. Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépését követő 185. munkanap (kötbérterhes határidő),
4.1.2. 2. részteljesítés: Engedélyek jóváhagyások és tanúsítások leszállítása megrendelő részére.
Teljesítési határidő: az 1. részteljesítést követő 60. munkanap (nem kötbérterhes határidő),
4.1.3. 3. részteljesítés: Kiviteli terv és tenderdokumentáció leszállítása a megrendelő részére: Teljesítési határidő: az 2. részteljesítést követő 40. munkanap (kötbérterhes határidő).
Jelen módosítás keretében a Szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.1. Vállalkozót a Szerződés 2. fejezetében meghatározott feladatok szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén összesen nettó 148.500.000 Ft + ÁFA, azaz nettó egyszáznegyvennyolcmillió-ötszázezer forint plusz Általános Forgalmi Adó összegű Vállalkozói díj illeti meg, az alábbi ütemezés szerint:
SZÁMLA ÜTEMEZÉS SZÁMLA ÖSSZEGE
1. száma 1. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően 55.680.000 Ft + ÁFA, azaz ötvenötmillió-hatszáznyolcvanezer forint plusz Általános Forgalmi Adó
2. számla 2. részteljesítés Megrendelő általi elfogadását követően 33.420.000 Ft + ÁFA, azaz harminchárommillió-négyszázhúszezer forint plusz Általános Forgalmi Adó
3. számla 3. részteljesítés (végteljesítés) Megrendelő általi elfogadását követően 59.400.000 Ft + ÁFA, azaz ötvenkilencmillió-négyszázezer forint plusz Általános Forgalmi Adó
Az egyes részteljesítésekkel kapcsolatos műszaki tartalmat és követelményeket a műszaki leírás (Tervezési diszpozíció) és a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az 1. sz. mellékletként csatolt műszaki leírás kiegészítése (Tervezési diszpozíció 1. sz. kiegészítés) tartalmazza.
3.2. Felek tudomásul bírnak továbbá arról, hogy a Szerződés 8.7. pontja értelmében a Teljesítési biztosíték mértéke a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-a, amelyet a Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapján az előírt óvadéknak a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesít. A Teljesítési biztosítéknak a Szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a Szerződés szerződésszerű teljesítésének, azaz az utolsó részteljesítésről szóló Teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig kell érvényben lennie. Ennek megfelelően a Szerződés 8.9. pontja alapján a Vállalkozó köteles a Vállalkozói díj módosulásának hatályba lépésétől számított tizenöt (15) napon belül a Teljesítési biztosítékot a megnövelt ellenérték alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési biztosítékot az új összegnek megfelelő összegű Teljesítési biztosítékra kicserélni és a Megrendelő számára átadni.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó akadályközlést nyújtott be, amelyben jelezte az akadályoztatás miatt elmaradó feladatokat és pótmunka igényét az alábbi indokolás szerint:A műszaki leírás szerinti Erzsébet körút 2. szám előtti nyilvános illemhely felújítása nem lehetséges annak a 2018. augusztus 9-i bejáráson tapasztalt műszaki állapota miatt.A vonatkozó tervezési feladat ellhetetlenült,ugyanakkor azonban a műszaki leírás szerinti nyilvános illemhely kötelező kialakítása miatt új illemhely tervezése szükséges a jelenlegi aluljáró szerkezeti bővítésével. A tér felszínén kialakítandó új épület koncepció tervezése közben nyilvánvalóvá vált, hogy a diszpozícióban meghatározott lift helyszíne ellehetetlenül, így Vállalkozónak új elrendezést kellett meghatároznia, figyelembe véve a metró üzemi szempontokat.A tervezési diszpozíció szerint a Rákóczi úti árkádok rendezésére vonatkozó terveket kell szállítani, azonban a 2018. augusztus 9-i bejáráson nyilvánvalóvá vált, hogy a magántulajdonban van.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 139200000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 148500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben