Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3848/2019
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Baranya Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bentley Magyarország Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16592
Postai cím: József Attila utca 10
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Heidecker Pálné közbeszerzési referens
Telefon: +36 72507082
E-mail: kozbeszerzes@baranya.gov.hu
Fax: + 36 72507012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 1 db Gázfeltöltő berendezés és cilinderek (anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz), valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1 db Gázfeltöltő berendezés és cilinderek (anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz), valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül 1 db Gázfeltöltő berendezés és cilinderek (anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz), valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db Gázfeltöltő berendezés és cilinderek (anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz), valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés helyszínére történő leszállítása, beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
Gázfeltöltő berendezés és cilinderek anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz: használatának betanítása 4 személy részére 2 óra időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. Gyakorlati bemutatás, kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 233 - 532241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: 1 db Gázfeltöltő berendezés és cilinderek (anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz), valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bentley Magyarország Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budapesti út 140.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: Ebencs@bentleyinstruments.com
Telefon: +36 703953097
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3103905 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az Adásvételi Szerződés módosításának dátuma: 2019.02.05.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38000000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Árubeszerzés
A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Mikrobiológiai laboratóriumának fejlesztése” című EFOP-2.2.18-17-2017-00021 azonosítószámú projekt keretein belül 1 db Gázfeltöltő berendezés és cilinderek (anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz), valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db Gázfeltöltő berendezés és cilinderek (anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz), valamint az eszköz meghatározott alkotórészeivel és tartozékaival együtt történő beszerzése, a teljesítés helyszínére történő leszállítása, beüzemelése és eszköz használatára vonatkozó oktatás elvégzése.
Az oktatás során nyertes ajánlattevő az ajánlati árban foglaltan az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
Gázfeltöltő berendezés és cilinderek anaerob és mikroaerofil bakterilógiai vizsgálatokhoz: használatának betanítása 4 személy részére 2 óra időtartamban (A készülék üzemeltetésének és balesetvédelmi/biztonsági előírások ismertetése. Gyakorlati bemutatás, kezelési gyakorlat)
A beszerezni kívánt laboratóriumi eszköz részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum IV. számú fejezete szerinti Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3103905
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bentley Magyarország Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budapesti út 140.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: Ebencs@bentleyinstruments.com
Telefon: +36 703953097
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az adásvételi szerződés Eladó adattáblájában az Eladó 12020407-01488078-00400000 számú Bankszámlaszáma az alábbiakra módosult:
Módosított Bankszámlaszám:12020407-01488078-00100009
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az adásvételi szerződésben az Eladó adattáblájában rossz bankszámlaszám került feltüntetésre, így a Szerződő Felek az adásvételi szerződés ezen pontját a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján módosították.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3103905 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3103905 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben