Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3872/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország 6800 Hódmezővásárhely 6500/10 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47018624
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tárkány-Szűcs Ágnes
Telefon: +36 62530166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hodmezovasarhelyi Ipari Park - szerverhaz
Hivatkozási szám: EKR000423072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építtető a telekre egy földszintes, szerver épület funkciójú építményt kíván elhelyezni. Az elsődleges funkció a szerverek megfelelő és speciális körülmények közötti tárolása, de az azok működéséért és felügyeletért felelős informatikus személyzet számára is megfelelő munkakörnyezet alakul ki. Az épület szabadon állóan került telepítésre mind a Makói országúttól, mind a Czeglédi Nagy Ferenc utcától 5-5 méteres előkertet tart.
Az ingatlan előtt az összes közmű megtalálható. Az épület építése során a városi közmű hálózatokra csatlakozás lehetséges. (víz, szennyvíz, elektromos áram, gáz).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hodmezovasarhelyi Ipari Park - szerverhaz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyarország
6800 Hódmezővásárhely
6500/10 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület alapterülete: 142,5 m2 (műszaki leírással összhangban)
Helyiség neve Burkolat Terület
Földszint 01 Közlekedő kerámia. 10,00
Földszint 02 Szerver pvc. 52,50
Földszint 03 Iroda laminált parketta 17,55
Földszint 04 Raktár kerámia 10,35
Földszint 05 Tárgyaló laminált parketta 12,58
Földszint 06 Mosdó kerámia 2,64
Földszint 07 Wc kerámia 1,38
Földszint 08 Zuhany kerámia 4,09
111,09m2
- Alapozás: A talajmechanikai szakvélemény szerint alapozási sávalap, a tartószerkezeti kiviteli terv
szerinti kiosztással és keresztmetszettel.
- Lábazat: 40cm magas 30 cm széles vasbeton szerkezet, hőszigetelés kiegészítéssel.
- Falak:Körítő falak: 30cm vtg. Porotherm 30 K falazóelem; Belső falak: 30cm vtg. Porotherm 30 K falazóelem; 10cm vtg. Porotherm válaszfal lap
- Tető: Az épület a makói úttal párhuzamos gerincű asszimetriakus három állószékes nyeregtetővel fedett. Az épület Bramac Novo antrcit cseréppel fedett, és antracit alumínium bádogos szerkezetek készülnek hozzá.
- Fa méretek: szarufa 10/15 szelemen: 15/15 fogópár: 5/15 állószék: 15/15
- Koszorú – áthidaló: Monolit vasbeton szerkezetek statikai kiviteli tervek szerinti vasalással, hőszigetelés kiegészítéssel, illetve Porotherm „S” elem magas áthidalók
- Födém:17cm vtg. monolit vasbeton síklemez.
- Felmenő szerkezetek:
Homlokzati, teherhordó falak: vázkerámia Porotherm 30 Profi külső teherhordó falak Dryfix ragasztásos technológiával alkalmazva.
Belső teherhordó fal: vázkerámia Porotherm 30 Profi Dryfix ragasztásos technológiával, illetve Porotherm20 Aku Z
- Hőszigetelés:
Talajon fekvő padló: 12cm Austrotherm At N 100
Födém: 25cm Austrotherm At N 100
Homlokzat 15cm Austrotherm H80
Lábazat: 10cm Austrotherm Xps
- Vízszigetelés:
Talajnedvesség elleni szigetelés 1rtg. Elastovill E-G 4 F/K lángolvasztással rag.
- Külső nyílászárók:
Antracit pvc. hőszigetelt műanyag ablakok és ajtók 3rtg. hőszigetelt üvegezéssel, antracit acél párkányokkal, és műanyag szerkezetű könyöklőkkel.
- Belső ajtók:
Beltéri acél ajtótokok és acél fegyverzetű furatolt papírrács betétes ajtólapok. (az összeszellőzés érdekében az ajtólap 2cm-et tart a padlósíktól)
Az építés során építési hulladékok keletkezésével számolni kell, amelynek szelektált gyűjtéséről és hasznosításáról/ártalmatlanításáról a kivitelezőnek gondoskodnia szükséges.
Az épület befogadóképessége 10 fő. A keletkezett szennyvizek az utcai közcsatornába kerülnek elvezetésre.
Az épületben a szerverek informatikai felügyelete / üzemeltetéséhez kapcsolódó munkavégzés fog történni.
Dolgozó létszám:2 fő
A tervezett létszám és tevékenység nem indokolja a nemek szerinti elkülönítést. A kézmosóhoz folyékony szappan adagolót és papírtörölköző tartót kell felszerelni. A mosdó H+M vizes kialakítású. A belső terű helyiségek szellőzése mesterséges úton lesz megoldva.
Világítás
Az iroda megvilágítása 500 lux.
Egyebek:
A helyiségek fűtését, hőleadását és melegvízellátását a gépészeti műszaki leírásban részletezett berendezések biztosítják.
- Hidegvíz rendszer:
Az épület telekhatárától 1 m-re vízmérő aknában került elhelyezésre az épület fővízmérője. A főmérő elé és után gömbcsap beépítése szükséges. A vízmérő után indul az épület hidegvíz alapvezetéke. Az alapvezeték induló mérete NA 50, anyaga KPE. Az alapvezetékről ágaznak le a felszálló vezeték. A hidegvíz felszálló vezetékek NA 32 méretű KPE-Wavin K1 vezetékek, Az egyes csapolókhoz padlóba fektetett, WAWIN K1 ötrétegű műanyag vezetéken jut el a víz. A vezetékeket védőcsővel kell a padlóba fektetni.
- Fűtési rendszer:
Az épület fűtése elektromos rendszerről kerül üzemeltetésre, ill. a szerver hulladék hőjét hasznosítják.
- Melegvíz rendszer:
Átfolyós rendszerű elektromos vízmelegítő.
- Szennyvíz rendszer:
A keletkezett szennyvíz elvezetését 1 db ejtő vezetékkel kell megoldani. Az ejtő vezetékek anyaga PVC KG. Az ejtő vezetékeket tokos, gumigyűrűs kötésekkel kell szerelni. Az ejtő vezetékekbe csatlakoznak az egyes berendezési tárgyak ágvezetékei.AzAlapvezetéketSzinténTokos,gumigyűrűsKötésekkelKellSzerelni
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 MV-ÉG fmv pozícióba alkalmazni kívánt (M/2 a) pont tekintetében bemutatott) szakember építmények fűtési, szellőzési, építés-szerelési szakterületenSzerzettSzakmaiTöbblettapasztalata(max24hó) 15
2 MV-ÉV fmv pozícióba alkalmazni kívánt (M/2 b) pont tekintetében bemutatott) szakember építmények közép- és kisfeszültségű szerelési szakterületen szerzettSzakmaiTöbblettapasztalata(max24hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár összesen (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-15-HM1-2016-00001
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-10.
Módszer: 1.részszempont fordított arányosítás (ár),2. és 3.részszempont egyenes arányosítás(szakmai többlet tapasztalat)
AK az értékelési szempontok esetében a karakterkorlátozás okán a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette a részletszabályokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18005 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: Elnevezés: Hodmezovasarhelyi Ipari Park - szerverhaz
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban előírta a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi ok alkalmazását. Az említett előírás értelmében eredménytelen az eljárás, ha „a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével – egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi jelentkezést”. Figyelemmel arra, hogy jelen eljárásban csupán egy ajánlatot nyújtottak be, az eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88785930
Postai cím: Fogarasi Út 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11942548242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A Kbt. 70.§ (1) bekezdése értelmében az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az eljárás eredménytelensége a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul. A leírtak értelmében az eljárás eredménytelenné nyilvánításához nem szükséges a benyújtott ajánlat bírálata és értékelése, így ezen eljárási cselekmények elvégzésére nem került sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges