Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/50
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.12.
Iktatószám:3889/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kétkeréken Konzorcium vezető tagja: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.;tagja: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.;tagja: TANDEM Mérnökiroda Kft.;tagja: „Közlekedés” Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése - 4. csoport
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése - 4. csoport
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dunaalmás-Lábatlan szakaszán, a Dunaalmás-Süttő (PST: B001.06) (1.)részszakaszra vonatkozóan, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:
A KKK által készíttetett Megvalósíthatósági Tanulmányban foglaltak figyelembe vételével, és az érintett önkormányzatokkal történt egyeztetések szerint a következő munkarészek elkészítése a tervező feladata az egyes kerékpárútszakaszokon meghatározott feladatkiírás alapján:
- Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint a hozzákapcsolódó műtárgyak, közművek, szintbeni vasúti átjárók tervezése)
- Megvalósíthatósági tanulmány pénzügyi alaptáblájának aktualizálása
- EVD dokumentáció elkészítése, engedélyeztetése (Natura2000, VKI, klímakockázati, örökségvédelmimellékletekkel)
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés.
Becsült mennyiség: összesen 11,8 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 160 - 342158

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 4 Elnevezés: Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dunaalmás-Lábatlan szakaszán, a Dunaalmás-Süttő (1.) részszakaszán(PST: B001.06) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése tervezési szerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/07/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Kétkeréken Konzorcium vezető tagja: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: tagja: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szomolnok u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: tagja: TANDEM Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Polgár u. 12. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: tagja: „Közlekedés” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. em. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: Budapest
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 20980000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal Dunaalmás-Lábatlan szakaszán, a Dunaalmás-Süttő (PST: B001.06) (1.)részszakaszra vonatkozóan, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése az alábbiak szerint:
A KKK által készíttetett Megvalósíthatósági Tanulmányban foglaltak figyelembe vételével, és az érintett önkormányzatokkal történt egyeztetések szerint a következő munkarészek elkészítése a tervező feladata az egyes kerékpárútszakaszokon meghatározott feladatkiírás alapján:
- Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (kerékpárforgalmi létesítmények, illetve szükség szerint a hozzákapcsolódó műtárgyak, közművek, szintbeni vasúti átjárók tervezése)
- Megvalósíthatósági tanulmány pénzügyi alaptáblájának aktualizálása
- EVD dokumentáció elkészítése, engedélyeztetése (Natura2000, VKI, klímakockázati, örökségvédelmimellékletekkel)
- A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés.
Becsült mennyiség: összesen 11,8 km hossz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/07/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 27827200
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Kétkeréken Konzorcium vezető tagja: SpeciálTerv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: tagja: Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szomolnok u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: tagja: TANDEM Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Polgár u. 12. I. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: tagja: „Közlekedés” Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5. V. em. 4-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Tervező szerződéses feladatát képezi, hogy a megtervezendő kerékpárút leendő üzemeltetőinek kezelői lehatárolási tervét elkészítse, melyet 2017. december 6-án elkészített és véleményezésre kiküldte az érintett üzemeltetők részére. A megküldött kezelői lehatárolási tervekkel kapcsolatban azonban az érintettek jelezték egyet nem értésüket.
Az egyet nem értés oka az volt, hogy a tervezett kerékpárút egy részét illetően az érintettek (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Magyar Közút NZrt., területileg illetékes helyi önkormányzatok) közül senki nem vállalta az adott útszakasz üzemeltetését.
Ezt követően Megrendelő és Tervező több alakalommal megkereste az érintetteket, egyeztetéseket hívott össze annak érdekében, hogy az érintettek között megegyezés szülessen a kezelői, üzemeltetői feladatok ellátása tekintetében. Ennek hiányában a beruházás megvalósítására vonatkozó építési engedély nem adható ki.
A fenti akadályozó körülményre tekintettel Tervező a tervezési diszpozíció véglegesülését követően akadályközléssel élt, majd - tekintettel arra, hogy az egyetértés a szerződéses teljesítési határidő lejártát megelőzően nem született meg az érintett üzemeltetők között - az. 1. számú szerződésmódosítással meghatározott teljesítési határidő lejártát megelőzően, 2018. október 26-án szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be Megrendelő részére. Megrendelő a szerződésmódosítási kérelemben foglalt információk, illetve az azt alátámasztó dokumentációk alapján az 1. számú részfeladat 2018. december 11-re történő módosítását elfogadhatónak találta.
2. Tervező az EVD dokumentációt elkészítette és benyújtotta engedélyezésre. A Hatóság által kiadott EVD határozat Környezetvédelmi hatástanulmány (KHT) elkészítését írta elő. Tervezési Keretmegállapodásban rögzítésre került, hogy amennyiben eljáró Hatóság EVD eljárás eredményeképpen KHT elkészítését írja elő, akkor Tervező végzi el a feladatot. Az egyedi szerződés azonban nem terjedt ki a KHT-val kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a költségvetés sem tartalmaz a KHT vonatkozásában rögzített ellenértéket tekintettel arra, hogy kerékpárutak esetében a 314/2005. korm. rendelet 3. sz. mellékletének 87. pontja alapján csak az EVD eljárás lefolytatása szükséges, KHT készítése csak egyedi esetben, ennek megfelelő tartalmú EVD határozat esetében kötelező, ezért a szerződés módosítása vált szükségessé.
Tervező a szerződésmódosítási kérelmében jelezte, hogy a KHT elkészítésére, a keretszerződésben szereplő fajlagos ár (634.000 Ft/km) és a vizsgálandó 10,8 km (légvonalban mért) hossz figyelembevételével 6.847.200,- Ft + ÁFA tervezési díjért vállalkozik, mely összeget Megrendelő is elfogadott.
Az új feladat megjelenése a fent írtakra tekintettel kihatással van a Szerződés 5.4. pontjában meghatározott 2. számú és 4. részteljesítési határidőre vonatkozóan is. Előbbit Szerződő Felek 2018. október 26. napjában, utóbbit pedig 2019. február 23. napjában határozták meg.
Az 1. és 2. pontban előadott körülmények egyaránt érintik a Szerződés 4. pontja szerinti Teljesítési határidőt. Erre tekintettel - az akadályozó körülmények elhárultát követően Tervező által még teljesítendő feladatok mennyisége alapján - Szerződő Felek a teljesítési határidőt 2019. április 30. napjában (vagyis a szerződés hatálybalépésétől számított 657 napban) határozták meg.
A szerződésmódosítás időpontja: 2019. február 21.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az szerződésmódosítás 2.1. pontjában bemutatott indokok megalapozzák a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti szerződésmódosítás alkalmazhatóságát, tekintettel arra, hogy a ca)-cc) alpontokban foglalt körülmények mindegyike fennáll, mivel a szerződésmódosítás alapjául szolgáló körülményt - vagyis az üzemeltetők egyet nem értését - a szerződő felek kellő gondossággal eljárva sem láthatták előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték a 2.1. pontban előadott körülményekre tekintettel nem változik.
A szerződésmódosítás 2.2. pontjában bemutatott indokok megalapozzák mind a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont, mind a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti szerződésmódosítás alkalmazhatóságát.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 20980000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 27827200 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben