Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:3924/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Teljesítés helye:9400 Sopron, Győri út 15.;9400 Sopron, Győri út 15.;9400 Sopron, Győri út 15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.04.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97694645
Postai cím: Győri Út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Wellmann-Kiss Katalin
Telefon: +36 13280630
E-mail: wellmann-kiss.katalin@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sopronigyogykozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000224262019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000224262019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Altatógépek és infúziós pumpák
Hivatkozási szám: EKR000224262019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Altatógépek és infúziós pumpák beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére
Ajánlatkérő a meghatározott altatógépekkel és infúziós pumpákkal „egyenértékű” eszközt is elfogad a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db közepes tudásszintű altató munkaállomás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. rész: 1 db közepes tudásszintű altató munkaállomás beszerzése, mely alkalmas felnőtt, gyermek altatására. Körlégző rendszer, CO2 elnyeletéssel. Low flow anesztéziára alkalmasság. Gázvételi hely Mapleson rendszerek számára. Lélegeztetés kontrolált, asszisztált és nyomástámogatott módon, állítható PEEP-pel. Légzésmonitorizálás görbékkel és numerikus paraméterekkel. Betegmonitorizálás EKG, pulzoximetria, légzésszám, noninvazív és invazív vérnyomás, hőmérséklet, alvásmélység, relaxometria vonatkozásában. Állítható riasztási határok. Áramkimaradás esetén akkumulátoros működés.
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt a karakterkorlátra való tekintettel a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott altatógéppel „egyenértékű” eszközt is elfogad a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a munkaállomások tudásszintjének a definiálását a műszaki leírásban rögzítette.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Elektronikus meghajtás (igen/nem) 5
2 Általános tesztfolyamattól akár függetlenül is lefuttatható párologtató tartály szivárgás teszt (igen/nem) 5
3 Szaturáció mérésből származtatott fájdalom inger paraméterének non-invazív monitorozása a páciens monitor ujjszenzorát használva (igen/nem)  10
4 Alkaron alkalmazható, minősített mandzsettával történő működés (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 1 db magas tudásszintű altató munkaállomás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. rész: 1 db magas tudásszintű altató munkaállomás beszerzése, mely alkalmas felnőtt, gyermek altatására. Körlégző rendszer, CO2 elnyeletéssel. Low flow anesztéziára alkalmasság. Gázvételi hely Mapleson rendszerek számára. Lélegeztetés kontrolált, asszisztált, nyomástámogatott és térfogatgarantált módon, állítható PEEP-pel. Légzésmonitorizálás görbékkel és numerikus paraméterekkel. Betegmonitorizálás EKG, pulzoximetria, légzésszám, noninvazív és invazív vérnyomás, hőmérséklet, alvásmélység, relaxometria, és hemodinamikai mérések vonatkozásában. Állítható riasztási határok. Áramkimaradás esetén akkumulátoros működés.
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt a karakterkorlátra való tekintettel a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott altatógéppel „egyenértékű” eszközt is elfogad a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a munkaállomások tudásszintjének a definiálását a műszaki leírásban rögzítette.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Elektronikus meghajtás (igen/nem)  5
2 Általános tesztfolyamattól akár függetlenül is lefuttatható párologtató tartály szivárgás teszt(igen/nem) 5
3 Szaturáció mérésből származtatott fájdalom inger paraméterének non-invazív monitorozása a páciens monitor ujjszenzorát használva(igen/nem) 10
4 Alkaron alkalmazható, minősített mandzsettával történő működés (igen/nem)  5
5 Állandó és válasz entrópia mérése, grafikus és numerikus kijelzése a monitoron (igen/nem) 10
6  Regionális anesztézia során érzésteleníteni kívánt ideg meghatározása a modulhoz csatlakoztatott blokk adapter kábel segítségével (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 5 db infúziós pumpa
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33194100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
III. rész: 5 db infúziós pumpa beszerzése, mely alkalmas infúziós oldatok 1-999 ml/h sebességgel való adagolására. Volumenhatárolás, idő/volumen állításának lehetősége. Bólus adás különböző paraméterekkel. Paraméterek kijelzése. Riasztás akusztikus és vizuális módon. Hálózati és akkumulátoros üzemmód.
A teljes körű és részletes műszaki specifikációt a karakterkorlátra való tekintettel a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott infúziós pumpával „egyenértékű” eszközt is elfogad a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.
A terméknek minden a dokumentációban meghatározott minimumelvárásnak / minimumkövetelmények meg kell felelnie. Akár egy paraméter nem megfelelősége az adott részre vonatkozóan érvénytelenséget okozhat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Primary/secondary infúzió sebessége külön állítható (igen=100/nem=0) 5
2 Készülék súlya max. 2 kg (2 kg=0 pont; 2 kg> 100 pont; 2 kg< érvénytelen) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A termékek szállítása a következő ütemezésben történik: 1 db termék szállítása a szerződéskötést követően 2 hónapon belül, a többi 4 db termék szállítása pedig kéthavonta 1-1 db, így jön ki a II.2.7) pontban rögzített teljesítési határidő

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás valamennyi része tekintetében:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő/közös ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 62. § (1)-(2) hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az EEKD alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az EEKD kitöltésére vonatkozó részletes információ a KD-ban.
Kizáró okok igazolása:
Minden rész tekintetében:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Felhívjuk a figyelmet az EKR rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
- Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárás mind a 3 része tekintetében:
Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; 2. körben a 321/2015. (X.30.) Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésére vonatkozó részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. AK előzetes igazolási módként elfogadja az ATk, érintett gazdasági szereplők egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész [alfa] pont szerinti egyszerű nyilatkozatát arról, hogy megfelelnek az alkalmassági minimumkövetelményeknek.
M.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításai referenciáinak ismertetését.
A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell – a Kr. 22. § (2) bek-re is figyelemmel - az alábbiakat:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• szállítás/szolgáltatás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményekre figyelemmel),
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal)
• ellenszolgáltatás összege vagy mennyisége
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett részenként, összesen:
I. rész tekintetében legalább nettó 6,5 millió (hatmillió-ötszázezer) Ft értékű altatógép szállításra vonatkozó referenciával;
II. rész tekintetében legalább nettó 6,9 millió (hatmillió-kilencszázezer) Ft értékű altatógép szállítására vonatkozó referenciával.
III. rész tekintetében legalább 3 db infúziós pumpa szállítására vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több referenciával is teljesíthető.
Az I. és II. részre vonatkozóan ugyanaz(ok) a referencia(ák) is bemutatható(ak), amennyiben az előírt értéknek megfelel(nek).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér: szerződés szerint.
AK előleget nem fizet.
Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)–(6) bek., a Ptk. 6:130. § 3) bek. alapján történik, , tekintettel a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszára. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak.
A részletes szerz. biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az értékelés módszere:
1. rész:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) – fordított arányosítás, 2. Elektronikus meghajtás (igen/nem) – pontkiosztás, 3. Általános tesztfolyamattól akár függetlenül is lefuttatható párologtató tartály szivárgás teszt (igen/nem) – pontkiosztás, 4. Szaturáció mérésből származtatott fájdalom inger paraméterének non-invazív monitorozása a páciens monitor ujjszenzorát használva (igen/nem) – pontkiosztás, 5. Alkaron alkalmazható, minősített mandzsettával történő működés, (igen/nem) - pontkiosztás.
2. rész:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) – fordított arányosítás, 2. Elektronikus meghajtás (igen/nem) – pontkiosztás, 3. Általános tesztfolyamattól akár függetlenül is lefuttatható párologtató tartály szivárgás teszt (igen/nem) – pontkiosztás, 4. Szaturáció mérésből származtatott fájdalom inger paraméterének non-invazív monitorozása a páciens monitor ujjszenzorát használva (igen/nem) – pontkiosztás, 5. Alkaron alkalmazható, minősített mandzsettával történő működés (igen/nem) – pontkiosztás, 6. Állandó és válasz entrópia mérése, grafikus és numerikus kijelzése a monitoron (igen/nem) – pontkiosztás, 7. Regionális anesztézia során érzésteleníteni kívánt ideg meghatározása a modulhoz csatlakoztatott blokk adapter kábel segítségével (igen/nem) – pontkiosztás
3. rész:
1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) – fordított arányosítás, 2. Primary/secondary infúzió sebessége külön állítható (igen=100/nem=0) – pontkiosztás, Készülék súlya max. 2 kg (2kg=0 pont; 2kg> 100 pont; 2kg< érvénytelen) - pontkiosztás
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész tekintetében: 0-100 pont. Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.
Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell (minden rész vonatkozásában) amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
-Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap
-ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának másolati példánya
-amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya
-ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.
-Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
-nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) továbbá kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott esetben)
-szakmai ajánlat (Műszaki specifikáció szerinti táblázatok részenként kitöltve, a megajánlandó paraméterek megadásával, a megajánlott termékek műszaki leírása, prospektusa.)
-folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása nem szükséges);
-közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat.
Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pont vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani az EKR rendelet 10. § - 13. §-val összhangban.
Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Karakterkorlát miatt a VI.3) pont folytatása:
A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott két hónap alatt 60 nap értendő.
Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
FAKSZT: dr. Zsirai Erzsébet. Lajstromszám: 00739; dr. Wellmann-Kiss Katalin OO241.
A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, xls.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (1)-(4), 11. § (1)-(4) és (7), a 12. § (2), a 13. § (3)-(4), a 14. § (1)-(3), valamint a 15. § (1), (6) és (8) bekezdéseiben foglaltakra.
AK hiánypótlásra lehetőséget a Kbt.71. § szerint, az EKR rendszeren keresztül biztosít. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. AK újabb hiánypótlást azonban NEM rendel el arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 56. §-a szerint, az EKR rendszeren keresztül van lehetőség.
Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni,az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében.
Bontó feltétel: „Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”
AK rögzíti, hogy Ajánlattevőnek a jelen eljárás tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet által meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát, a CE tanúsítvány másolata mellett a magyar nyelvű használati útmutatót.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában a 3 hónapon 90 naptári napot, a 12 hónapon 365 naptári napot ért.
A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák