Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0397/2019
CPV Kód:42600000-2
Ajánlatkérő:"DÉLITY BÚTOR" Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:DÉLITY BÚTOR IPARI ÉS KERESKEDELMI ZRT. 6345 Nemesnádudvar, Petőfi Sándor u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lignomat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Bútorgyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: "DÉLITY BÚTOR" Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12449646
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 7.
Város: Nemesnádudvar
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6345
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Döbrenteiné Novák Mária
Telefon: +36 79478144
E-mail: delity22@delitybutor.hu
Fax: +36 79478144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.delitybutor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Támogatott szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Bútorgyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bútorgyártáshoz szükséges géppark
Hivatkozási szám: EKR000655422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bútorgyártáshoz szükséges géppark beszerzése:
1. tétel: CNC fúró és tiplizőgép
2. tétel: CNC megmunkáló központ
3. tételtáblafelosztó gép
4. tétel: kétoldalas élzárógép
5. tétel: Ragasztó alapgép
6. tétel: asztali marógép
7. tétel: gyalugép
8. tétel: visszaforgató gép
9. tétel: síkraktár
10. tétel: kartonvágó gép
11. tétel: körfűrész
12. tétel: szoftver
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 539412997 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bútorgyártáshoz szükséges géppark
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: DÉLITY BÚTOR IPARI ÉS KERESKEDELMI ZRT. 6345 Nemesnádudvar, Petőfi Sándor u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bútorgyártáshoz szükséges gyártósor beszerzése az alábbi tételek szerint: 1. tétel: CNC fúró és tiplizőgép 3 db - A géppel korpuszbútor alkatrészek csatlakozó él és lapfuratainak elkszítését és tiplizését végezzük. A berendezés használat biztosítja a bútorok pontos illesztését, sarokkötéseinek létrehozását. A gép alkalmazása tegye lehetővé mind a nem oldható kötések kialakítását, mind az oldható “excenteres” sarokkötések egy munkaműveletben való kialakítását. A berendezéssel bútorajtó frontok kivetőpántjainak fúrása is legyen megoldható. 2. tétel: CNC megmunkáló központ 1 db - A géppel korpuszbútor alkatrészek csatlakozó él és lapfuratainak elkszítését, marási feladatok végrehajtását, illetve nútolási feladatokat végzünk. A berendezés használat biztosítja a bútorok nagykapacitású megmunkálásának lehetőségét, sarokkötéseinek létrehozását. A gép alkalmazása tegye lehetővé akár a dupla alkatrész megmunkálást egy időben, legyen lehetőség az alkatrészek előpozícoionálására, ez biztosítsa a kapacitás növelését is.
3. tétel táblafelosztó gép 1db - A táblafelosztó gép legyen alkalmas bútorlapok méretpontos darabolására. rendelkezzen CNC vezérléssel és legyen összekötve automata raktárrendszerrel. A szabászgép automatikus és manuális etikett nyomtatóval és etikettel azonisítsa a munkadarabokat.
4. tétel: kétoldalas élzárógép 1 db - A kétoldalas élzáró berendezéssel nagy kapacitással és nagy méretpontossággal tudjunk élzért bútoralkatrészeket előállítani. Az élzáró gép a kapacitásán túlmenően legyen flexibilis, rendelkezzen automata átállási lehetőséggel az egyes élanyag vastagságok között.5. tétel: Ragasztó alapgép 1 db - A kétoldalas élzáró berendezés ragasztófelhordó tartályának poliuretán ragasztóva történő ellátása. A poliuretán ragasztásnak köszönhetően az élzárás hő és vízálló lesz. A vákuumtároló tartály a poliuretán ragasztó tartályok tárolására szolgál. A technológia részét képezi.6. tétel: asztali marógép 1 db - Egyedi munkadarabokon marási feladatok elvégzésére használatos.7. tétel: gyalugép 1 db - Egyedi munkadarabokon gyalulási feladatok elvégzésére használatos.
8. tétel: visszaforgató gép 1 db - A kiíró meglevő Homag KAL370/9/A3 Laser élzáró gépének kiegészítő berendezése, melynek köszönhetően az élzáró gép kiszolgálása egy emberrel megvalósulhat a teljesítmény csökkenése nélkül.9. tétel: síkraktár 1 db - A raktárrendszer használata helytakarékos megoldás a forgácslapok tárolására, mozgatására, illetve nagymértékben megnöveli a hozzá kapcsolt szabászgép teljesítményét. Használatával elkerülhetők a lapok sérülései, vevői igényeknek megfelelően, gyorsan lehet a lapokat rakatolni, szabász gépre rakni.
Raktárkezelő szoftverének köszönhetően, folyamatos napra kész adatok vannak a készletről, ezáltal jelentősen növeli a termelési gyorsaságot, biztonságot.
10. tétel: kartonvágó gép 1 db - A kartonvágó gép folyamatosan a gyártott bútorokhoz képes az egyedi csomagoló anyagot legyártani. Ezen gép használata szükségtelenné teszi a nagymennyiségű kartondoboz folyamatos raktározását és jelentősen csökkenti a raktározási költségeket.
11. tétel: körfűrész 1 db - Egyedi alkatrészek szög alatti vágása nagy pontossággal, reprodukálható minőségben
12. tétel: szoftver 1 db - A termelés teljes programozása, a gyártáselőkészítési idő drasztikus csökkentése (Ipar 4.0 kritériumok)
Részletes specifikációt a
műszaki leírás tartalmazza. A teljesítés tartalmazza az eszközök beállítását, üzembe helyezését és a legalább 5 fő kezelőszemélyzet
betanítását szükséges időtartamú betanítási idővel kalkulálva. A rendszer beüzemelését követően minimum 12 hónap vagy 2500
üzemóra (amelyiket hamarabb eléri) jótállást kell biztosítani (kivéve a 3. tétel fűrészkocsi esetében, ahol a 10 év a kötelező előírás) a
rendszerre beleértve a részegységeket, szoftvert is, továbbá a beüzemelés után legalább a vállalt jótállási időn belül biztosítani kell a
technikai tanácsadást, hozzáférést az újabb verziókhoz (szoftver update) és legfeljebb 48 óra szerviz reakcióidőt
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A hiba diagnosztizálására vállalt reakcióidő 5
2 A fűrészkocsi melletti asztalok kialakítása 10
3 kétoldalas élzárógép: Előtolási sebesség nagysága 5
4 kétoldalas élzárógép: A munkadarab méret él nélküli hossza maximum 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – teljes nettó ajánlati ár Súlyszám - 75
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00099
II.2.9) További információ:
A II.2.7) pontban rögzített 10 hónapos időtartam a lehghosszabb szállítási határidő, annak részletezését - karakterkorlát miatt - II.2.8.pontban kifejtette az ajánlatkérő.
Komplex termelési kapacitás bővítés a Délity Bútor Zrt-nél című és GINOP-1.2.1-16-2017-00099 azonosító számú
Támogatás intenzitása: 50,000000%

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bútorgyártáshoz szükséges géppark
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lignomat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84510497
Postai cím: Vépi Út 12
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: office@lignomat.hu
Telefon: +36 309377600
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013964218
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 570116700
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 539412997
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Lignomat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84510497
Postai cím: Vépi Út 12
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14013964218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az Összegezés megküldésének napja: 2018. 12. 18.
2. Nyertes ajánlattevő: Lignomat Kft. asz:14013964-2-18
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges