Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/52
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.14.
Iktatószám:4001/2019
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlatkérő telephelyei, illetve az általa megadott helyszín(ek)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PQS International Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56220087
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falus Dóra
Telefon: +36 307741033
E-mail: dora.falus@bku.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bku.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000767792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzés célja a már működő és jövőben nyíló BKK Ügyfélközpontok, illetve a Gvadányi úti bérelt telephely esztétikai
állagmegőrzése, tisztántartása.
1. Az Ügyfélközpontok helyszínenként:
1.1. Kelenföldi ÜC • Cím: Budapest XI. kerület Kelenföld vasútállomás metróállomás, nyitva tartási idő: 5:30-22:00. Alapterület: 419,84 m2. Munkaállomás: 9 pult • Nyitvatartási idő alatt
jelenlévő összlétszám: 7 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: 2 m2 (külön zárható helyiség)
1.2. Baross tér ÜC • Cím:Budapest, VII. kerület, Baross tér, gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 162,33 m2 • Munkaállomás: 4 pult •
Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 6 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: 1,5 m2 (külön zárható helyiség) 1.3. Móricz Zsigmond körtér ÜC • Cím: XI. kerület, Móricz Zsigmond körtér GOMBA • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 107,8 m2 •
Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.4. Deák Ferenc tér ÜC • Cím: V. kerület, Deák Ferenc tér, gyalogos aluljáró, Király utcai kijárat • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 133,58 m2 • Munkaállomás: 3 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 6 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.5. Ferenciek tere ÜC • Cím: V. kerület, Ferenciek tere, gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 42,63 m2 •
Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 3 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.6. KÖKI Terminál ÜC • Cím: XIX. kerület M3 végállomás átjáróban • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 51,22 m2 • Munkaállomás: 3 pult
• Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.7. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A ÜC • Cím: XVIII. kerület Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér • nyitva tartási idő: 8:00-22:00 • Terület: 10,71 m2 •
Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 2 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.8. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B ÜC • Cím: XVIII. kerület Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér • nyitva tartási idő: 9:00-21:00 • Terület
: 20,16 m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 2 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség:
nincs
1.9. Déli Pályaudvar ÜC • Cím: Budapest I. ker., Krisztina körút 37/A. 128/N. helyiség • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület:
89,13 m2 • Munkaállomás: 3 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 5 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség:
külön zárható takarítószer szekrény
1.10. Népliget ÜC • Cím: Budapest, Népliget gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •Terület: 34,38 m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas
helyiség: nincs
1.11 Széll Kálmán téri ÜC • Cím: Budapest, Széll Kálmán tér Szolgáltatóépület • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület
: 203,45 m2 • Munkaállomás: 4 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 5 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség:
6m2 (lépcső alatti nem zárható terület)
1.12. Szentlélek téri ÜC • Cím: Budapest, Szentlélek tér • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •
Terület: 51,6 m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas
helyiség: 1,5 m2 (külön zárható helyiség) 2019-ben megnyíló új ügyfélközpontok: Helyszín Pult Üzemeltetés tervezett kezdete Becsült alapterület*
Opciós helyszínek:
1. Csepel 2 2019. február hónap 48 m2
2. Rákosmente 2 2019. április hónap 53 m2 *
Az alapterületek a megvalósulási tervdokumentáció alapján felülvizsgálatra kerülnek. A további részletes információkat a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelyei, illetve az általa megadott helyszín(ek)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés célja a már működő és jövőben nyíló BKK Ügyfélközpontok, illetve a Gvadányi úti bérelt telephely esztétikai
állagmegőrzése, tisztántartása.
1. Az Ügyfélközpontok helyszínenként:
1.1. Kelenföldi ÜC • Cím: Budapest XI. kerület Kelenföld vasútállomás metróállomás, nyitva tartási idő: 5:30-22:00. Alapterület: 419,84 m2. Munkaállomás: 9 pult • Nyitvatartási idő alatt
jelenlévő összlétszám: 7 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: 2 m2 (külön zárható helyiség)
1.2. Baross tér ÜC • Cím:Budapest, VII. kerület, Baross tér, gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 162,33 m2 • Munkaállomás: 4 pult •
Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 6 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: 1,5 m2 (külön zárható helyiség) 1.3. Móricz Zsigmond körtér ÜC • Cím: XI. kerület, Móricz Zsigmond körtér GOMBA • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 107,8 m2 •
Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.4. Deák Ferenc tér ÜC • Cím: V. kerület, Deák Ferenc tér, gyalogos aluljáró, Király utcai kijárat • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 133,58 m2 • Munkaállomás: 3 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 6 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.5. Ferenciek tere ÜC • Cím: V. kerület, Ferenciek tere, gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 42,63 m2 •
Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 3 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.6. KÖKI Terminál ÜC • Cím: XIX. kerület M3 végállomás átjáróban • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület: 51,22 m2 • Munkaállomás: 3 pult
• Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.7. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A ÜC • Cím: XVIII. kerület Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér • nyitva tartási idő: 8:00-22:00 • Terület: 10,71 m2 •
Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 2 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség: nincs
1.8. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B ÜC • Cím: XVIII. kerület Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér • nyitva tartási idő: 9:00-21:00 • Terület
: 20,16 m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 2 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség:
nincs
1.9. Déli Pályaudvar ÜC • Cím: Budapest I. ker., Krisztina körút 37/A. 128/N. helyiség • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület:
89,13 m2 • Munkaállomás: 3 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 5 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség:
külön zárható takarítószer szekrény
1.10. Népliget ÜC • Cím: Budapest, Népliget gyalogos aluljáró • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •Terület: 34,38 m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas
helyiség: nincs
1.11 Széll Kálmán téri ÜC • Cím: Budapest, Széll Kálmán tér Szolgáltatóépület • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 • Terület
: 203,45 m2 • Munkaállomás: 4 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 5 fő • Takarítószer tárolására alkalmas helyiség:
6m2 (lépcső alatti nem zárható terület)
1.12. Szentlélek téri ÜC • Cím: Budapest, Szentlélek tér • nyitva tartási idő: 5:30-22:00 •
Terület: 51,6 m2 • Munkaállomás: 2 pult • Nyitvatartási idő alatt jelenlévő összlétszám: 4 fő • Takarítószer tárolására alkalmas
helyiség: 1,5 m2 (külön zárható helyiség) 2019-ben megnyíló új ügyfélközpontok: Helyszín Pult Üzemeltetés tervezett kezdete Becsült alapterület*
Opciós helyszínek:
1. Csepel 2 2019. február hónap 48 m2
2. Rákosmente 2 2019. április hónap 53 m2 *
Az alapterületek a megvalósulási tervdokumentáció alapján felülvizsgálatra kerülnek. A további részletes információkat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő takarítási munka végzéséért felelős szakemberek többlettapasztalata (minimun 36 maximum 180 hónap)  10
2 Késedelmi kötbér mértéke (Ft/késedelmes naptári nap) (minimum 15.000 Ft maximum 60.000 Ft) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A felhívás II.2.4) pontja szerint két telephely takarítási szolgáltatásának megrendelésére nem vállal Ajánlatkérő kötelezettséget, de fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást a 2 opciós helyszínre is lehívja (az ajánlatban megadott áron).
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. A módszer (módszerek) ismertetése: nettó ajánlati ár fordított arányosítás, szakemberek többlettapasztalata és kötbér egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: A BKÜ Zrt. kezelésében álló ingatlanok általános takarítási szolgáltatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PQS International Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79111285
Postai cím: Róbert Károly Körút 76-78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: pal.katalin@pqs.hu
Telefon: +36 309708066
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13711721
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457688241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: telefonos ügyfélszolgálat, takarítási feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Future FM Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88785930
Postai cím: Fogarasi Út 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11942548242

Hivatalos név: S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96860197
Postai cím: Batthyány Utca 63.
Város: Sárvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23490103218

Hivatalos név: PQS International Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79111285
Postai cím: Róbert Károly Körút 76-78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11457688241

Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22448185
Postai cím: Adria Sétány 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges