Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4003/2019
CPV Kód:34946110-4
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lakatos Orsolya
Telefon: +36 15114809
E-mail: lakatos.orsolya@mav.hu
Fax: +36 15114253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vasúti acélsín beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000023012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34946110-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés MÁV Zrt. vasúti pályájához tartozó, felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges M48 R260 és 54E1 R260 rendszerű vasúti acélsín beszerzése nettó 9.771.979 EUR alapösszegre és további 2.931.561 EUR opciós összegre (azaz összesen nettó 12.703.540 EUR összeg).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 1849 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 025 - 056592
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Felhívás megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
2019/05/20
Helyesen:
2019/05/31
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) A választott eljárás típus – tárgyalásos eljárás - jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr.2.§(2) bek-e alapján.
2) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR-be történő regisztráció.(424/2017.(XII.19.) Kr.)
3) A jelentkezések beadási határideje: 18/03/2019 10:00 óra. A bontás időpontja: 18/03/2019 12:00 óra. A bontás a 424/2017.Kr.15.§(2) bekezdése szerint zajlik, melyről infót az (5) bek. szerint kapnak részvételre jelentkezők (RJ).
4) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás adás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt.71.§(6) bek-ben előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni.
5) A részvételre jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos költség a RJ-t terheli, kivéve az EKR-rel kapcsolatos rendszerhasználati díjat.
6) RJ-nek a Kbt.66.§(1) bekezdése alapján a részvételi felhívásban, dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie részvételi jelentkezését. A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza. A Kbt.66.§(3) bek-e alapján RJ nem tehet ajánlatot.
7) A Kr.30.§(4) bek-e alapján AK táj. RJ-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest a P1, M1 szerinti alkalmassági követelmények esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.
8) A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt.47.§(2) bek-e alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Felhívjuk a figyelmet a 424/2017.Kr.10.§(1)-(5) bek-eire. Nyilatkozni kell a Kbt.66.§(6) bek. a)-b) szerint az alvállalkozókról. A jelentkezésbe csatolandó dokumentumok listáját a KD tartalmazza.
9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015.Kr.13.§ szakasza, az üzleti titok esetében a 424/2017. Kr. 11.§(4) bekezdése irányadó.
10) AK közli, hogy a nem euróban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok euróra történő átszámítására AK referenciák esetében azok teljesítésének befejezésének napján, árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év mérlegforduló napján hatályos MNB deviza középárfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyan ebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamból számított árfolyamon kerül alkalmazásra.
11) Az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb ár, azaz nettó összár (EUR). Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeget 322,34 HUF/EUR árfolyamon kalkulálta.
12) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
13) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a 320/2015. Kr alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az eljárást, így az ajánlattételi szakaszban a végső ajánlatok benyújtásától számított 60 nap az ajánlati kötöttség.
14) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
15) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza.
16) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó. A részvételi felhívás és dokumentum közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók. A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a KD tartalmaz.
17) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Kajzinger Zsoltné, lajstrom száma:00530; Hőgye Gábor, lajstrom száma:00531.
18) A szállítási mód vasúton történik.
Helyesen:
1) A választott eljárás típus – tárgyalásos eljárás - jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr.2.§(2) bek-e alapján.
2) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR-be történő regisztráció.(424/2017.(XII.19.) Kr.)
3) A jelentkezések beadási határideje: 26/03/2019 10:00 óra. A bontás időpontja: 26/03/2019 12:00 óra. A bontás a 424/2017.Kr.15.§(2) bekezdése szerint zajlik, melyről infót az (5) bek. szerint kapnak részvételre jelentkezők (RJ).
4) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás adás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt.71.§(6) bek-ben előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni.
5) A részvételre jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos költség a RJ-t terheli, kivéve az EKR-rel kapcsolatos rendszerhasználati díjat.
6) RJ-nek a Kbt.66.§(1) bekezdése alapján a részvételi felhívásban, dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie részvételi jelentkezését. A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza. A Kbt.66.§(3) bek-e alapján RJ nem tehet ajánlatot.
7) A Kr.30.§(4) bek-e alapján AK táj. RJ-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest a P1, M1 szerinti alkalmassági követelmények esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.
8) A közbeszerzési eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt.47.§(2) bek-e alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Felhívjuk a figyelmet a 424/2017.Kr.10.§(1)-(5) bek-eire. Nyilatkozni kell a Kbt.66.§(6) bek. a)-b) szerint az alvállalkozókról. A jelentkezésbe csatolandó dokumentumok listáját a KD tartalmazza.
9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015.Kr.13.§ szakasza, az üzleti titok esetében a 424/2017. Kr. 11.§(4) bekezdése irányadó.
10) AK közli, hogy a nem euróban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel, referencia) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok euróra történő átszámítására AK referenciák esetében azok teljesítésének befejezésének napján, árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év mérlegforduló napján hatályos MNB deviza középárfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyan ebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamból számított árfolyamon kerül alkalmazásra.
11) Az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb ár, azaz nettó összár (EUR). Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeget 322,34 HUF/EUR árfolyamon kalkulálta.
12) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
13) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a 320/2015. Kr alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az eljárást, így az ajánlattételi szakaszban a végső ajánlatok benyújtásától számított 60 nap az ajánlati kötöttség.
14) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
15) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a KD tartalmazza.
16) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó. A részvételi felhívás és dokumentum közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók. A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a KD tartalmaz.
17) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: Kajzinger Zsoltné, lajstrom száma:00530; Hőgye Gábor, lajstrom száma:00531.
18) A szállítási mód vasúton történik, 30 méternél rövidebb sín: 24 és 30 méteres sín, a 30 méternél hosszabb sín: jellemzően 60 és 120 méteres sín.
19) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattételi szakaszban ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a sínek hengerművi - hegesztés nélküli - maximális gyártási hosszáról.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
1. A részvételi dokumentáció 13. Ajánlattételi szakasz című pontja az alábbi mondattal egészül ki (24. oldal):
"Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőt, hogy ajánlatához csatolnia kell mindkét rész esetében nyilatkozatukat a sínek hengerművi - hegesztés nélküli - maximális gyártási hosszáról."
2. Az adásvételi keretszerződés-tervezet 2. mellékletében a Teljesítés módja bekezdés az idézőjelben lévő szövegrésszel egészült ki (18. oldal):
CIP Vámosgyörk (Vámosgyörk Kitérő iparvágány) (INCOTERMS 2010) – 30 m-nél hosszabb "(jellemzően 60 és 120 m)" sín esetén (állomás száma: 112391)
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési dokumentumok egyebekben nem módosultak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ