Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4007/2019
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alkalmi SDI vonalak, illetve hang- és adatvonalak
Hivatkozási szám: EKR000035392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatás szerződések keretében alkalmi vezetékes hang- és adatátviteli vonalak biztosítása egyes részei (I. rész: alkalmi SDI vonalak létesítése, II. rész: alkalmi hang- és adatvonalak létesítése) a II.2.4) pontban meghatározottak szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 001981 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 024 - 053163
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 9
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Jelentkezőszám korlátozásának szempontjai
A következő helyett:
Helyesen:
2018. április 15. napjától a közbeszerzési eljárásokat csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) lehet indítani, ahol szigorú karakterkorlátozás érvényesül, amelyre figyelemmel a jelen pont tartalmaz további információkat a felhívás itt megjelölt pontjaihoz (tekintettel arra, hogy a megjelölt pontoknál nem áll rendelkezésre elegendő hely):
KIEGÉSZÍTÉS A III.2.2) PONTHOZ:
Szerződést megerősítő biztosítékok valamennyi rész tekintetében:
Kötbéralap: a késedelmesen/hibásan teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke.
Késedelmesen teljesített szolgáltatások esetében kötbér mértéke: 20%/megkezdett óra, azzal, hogy a Megrendelő a kötbért a megrendelésben szereplő időponttól visszaszámított 90. perctől a 30. percig veszi figyelembe, ennek megfelelően a késedelmi kötbér maximuma a szolgáltatás nettó ellenértékének 40 %-a; hibásan teljesített szolgáltatások esetében kötbér mértéke: 20%/megkezdett óra (a hiba kijavításáig) azzal, hogy a Megrendelő a kötbért a megrendelésben szereplő időponttól visszaszámított 90. perctől a 30. percig veszi figyelembe, ennek megfelelően a hibás teljesítési kötbér maximuma a szolgáltatás nettó ellenértékének 40 %-a; a késedelmi és hibás teljesítési kötbér együttes legmagasabb összege: az adott szolgáltatás nettó díjának 60 %-a; teljes szerződésre vonatkozó meghiúsulási kötbér mértéke:30%, amennyiben a meghiúsulás csak adott szolgáltatást érint: a késedelmesen vagy hibásan teljesített szolgáltatások nettó ellenértékére, mint kötbéralapra vetített 60% a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében, az I. rész tekintetében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 56.000.000,- HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti (alkalmi SDI vonalak létesítése) árbevétellel, illetőleg a II. rész tekintetében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 174.000.000,- HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti (alkalmi hang- és adatvonalak létesítése) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
Helyesen:
P1) Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból, ha nem rendelkezik az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében, az I. rész tekintetében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 174.000.000,- HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti (alkalmi SDI vonalak létesítése) árbevétellel, illetőleg a II. rész tekintetében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 28.000.000,- HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti (alkalmi hang- és adatvonalak létesítése) árbevétellel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) a), Kr. 19. § (1) bek. c) pont]
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Utóbbi esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. [Kbt. 65. § (6)-(7)]
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/03/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/03/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Valamennyi rész tekintetében irányadó szabályok:
AK rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító fedezettel
Előleg nem biztosított
Részszámlázás havonta egy csoportos számlával, melyen az összes csatlakozási hely havidíja és forgalma összesített kiszámlázása megtörténik, fizetés utólag, teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) szerint
Számla kiegyenlítése HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) szerint
Szerződést megerősítő biztosítékok valamennyi rész tekintetében: kötbéralap késedelmesen/hibásan teljesített szolgáltatás nettó ellenértéke, késedelmesen teljesített szolgáltatások esetében kötbér mértéke:30%/óra; hibásan teljesített szolgáltatások esetében kötbér mértéke:60%/óra; teljes szerződésre vonatkozó meghiúsulási kötbér (mértéke:30%) a szerződéstervezetben foglaltak szerint
Részletes feltételek KD-ban
Helyesen:
Valamennyi rész tekintetében irányadó szabályok:
AK rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító fedezettel
Előleg nem biztosított
Részszámlázás havonta egy csoportos számlával, melyen az összes csatlakozási hely havidíja és forgalma összesített kiszámlázása megtörténik, fizetés utólag, teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) szerint
Számla kiegyenlítése HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) szerint
Szerződést megerősítő biztosítékok valamennyi rész tekintetében: A szigorú karakterkorlátozásra tekintettel lásd a II.2.9) pontban
Részletes feltételek KD-ban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kiegészítő tájékoztatással összhangban a közbeszerzési dokumentumok 1. fejezet 1.1.4. és 1.2.2. pontja, valamint a 4. fejezet 3., 8. és 15. pontja módosult. Egyéb módosítás nem történt a közbeszerzési dokumentumokban. [Kbt. 55. § (1) bek.]
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ