Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/47
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.03.07.
Iktatószám: 4009/2019
CPV Kód: 45211100-0
Ajánlatkérő: Érseki Vagyonkezelő Központ
Teljesítés helye: 3300 Eger, Széchenyi út 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SZépítésZ EGER Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Érseki Vagyonkezelő Központ
Nemzeti azonosítószám: AK16141
Postai cím: Széchenyi utca 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szász Péter
Telefon: +36 2005977
E-mail: patay.attorney@patay.hu
Fax: +36 12005977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Bazilikát kiszolgáló üzlet - mosdó - tároló épület kialakítása a 3300 Eger, Széchenyi út 1. sz. alatti műemlék ingatlanon
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Bazilikát kiszolgáló üzlet - mosdó - tároló épület kialakítása a 3300 Eger, Széchenyi út 1. sz. alatti műemlék ingatlanon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Széchenyi út 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő épület bontása, majd mindösszesen 555,16 m2 alapterületű új épület kivitelezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
3489 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezési szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZépítésZ EGER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 10.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 36310633
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36310633
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 249441645
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211100-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Széchenyi út 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő épület bontása, majd mindösszesen 555,16 m2 alapterületű új épület kivitelezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 269360266
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZépítésZ EGER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai út 10.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 36310633
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36310633
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a Kivitelezőnek a Szerződésesben meghatározott feladatait kiegészítették az alábbi feladatokkal:
a) Kutatófúrások, aknák, tömedékelés, régészek miatti munkavégzés
b) Feltárt pinceág tömedékelése
c) Kerengő, D-i homlokzat műszaki szükségességből felmerülő pótmunkái
d) Kerengő tetőszerkezetének, fedésének felújítása
e) Szerkezetépítési pótmunkák
A Felek módosították a teljesítési határidőt. A módosított teljesítési határidő a szerződésmódosítás aláírásától számított 9 hónap.
A Felek a vállalkozói díjat 269.360.266,- Ft + áfa, azaz Kétszázhatvankilencmillió-háromszázhatvanezer-kétszázhatvanhat forint + áfa összegre módosítják. A vállalkozói díj növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15 %-át.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés teljesítés sorána műemlékileg védett területen addig ismeretlen, kiváltást igénylő elektromos kábel, ismeretlen pinceág, régészeti leletek kerültek elő; kiderült, hogy a tervezett épület D-i oldalán lévő védett kerítésfal, illetve az annak részét képező díszkapu a feltételezettnél rosszabb műszaki állapotban van; kiderült, hogy mind a déli homlokzat, mind a kerengő a feltételezettnél rosszabb műszaki állapotban van. Mindezen okok miatt az alábbi, előre nem látható munkák elvégzése vált szükségessé, melyek elvégzése nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen és biztonságosan nem használható:
- Elektromos kábel kiváltás, mérőszekrény helyének kialakítása
- Kutatófúrások, aknák, tömedékelések, régészek miatti munkák
- Feltárt pinceág tömedékelése
- Díszkapu bontási, helyreállítási munkái
- Kerítésfal tehermentesítés, bontás, helyreállítás
- Kerengő, déli homlokzat műszaki szükségességéből felmerülő pótmunkái
- Kerengő tetőszerkezetének, fedésének felújítása
- Szerkezetépítési pótmunkák
A műszaki ellenőrök megállapították, hogy a szerződés-módosításban írt teljesítési határidő az akadályozó tényezők, valamint a technológiai előírások ismeretében, reálisan került meghatározásra. Megállapították továbbá, hogy a módosított vállalkozói díj az eredeti szerződésben alkalmazott áraknak, díjaknak, egységáraknak megfelelően került megállapításra.
A módosítás jogszerűségét alátámasztó további részleteket a szerződés-módosítás 1. számú mellékletét képező szakvélemény tartalmazza.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 249441645 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 269360266 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben