Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4011/2019
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16018
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett osztályvezető
Telefon: +36 52511550
E-mail: kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A debreceni déli gazdasági övezet feltáró úthálózatának megépítése a hozzá kapcsolódó közművekkel
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A debreceni déli gazdasági övezet feltáró úthálózatának megépítése a hozzá kapcsolódó közművekkel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231600-1
További tárgyak:45231300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 114/2016. (VI.21.) sz. rendeletével jóváhagyott településszerkezeti tervében meghatározott Debreceni Déli Gazdasági Övezet területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A debreceni déli gazdasági övezet feltáró úthálózatának megépítése a hozzá kapcsolódó közművekkel.
2126,2 fm útépítés
2152,2 fm vízvezeték
2115,2 fm szennyvízvezeték
74,4 fm nyomott szennyvízvezeték
5,7 km hosszon 4 db távközlési alépítményi cső
Útépítés
2126,2 fm út, 16.818,3 m2 felület, 1,25 m széles padka
Vízvezeték:
D425KPE 35 fm
D315KPE 2130 fm
D25KPE 7fm
Szennyvíz:
DN315 Pragma ID 2115,2 fm
D 160 KPE 74,4 fm
Tisztítóaknák:
DN100 35 db
DN80 17 db
D400 16 db
Szennyvíz nyomó:
D 160 KPE 74,4 fm
Átemelő-akna 1 db
Hírközlés:
5,7 km hosszon 4 db távközlési alépítményi cső LPE40

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 141 - 322411

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: - Elnevezés: A debreceni déli gazdasági övezet feltáró úthálózatának megépítése a hozzá kapcsolódó közművekkel
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/07/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 46.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2149884433 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerzős módosításának időpontja: 2019.02.26.
Jogalap: Kbt. 141. § (2) bekezdése, valamin a módosítás 2. pontjában rögzített egyenértékű teljesítés, valamint a 3. pont szerinti adminisztratív módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalap is fennáll. A határidő módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti tilalmi körbe nem ütközik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233228-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231600-1
További tárgyak:45231300-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 114/2016. (VI.21.) sz. rendeletével jóváhagyott településszerkezeti tervében meghatározott Debreceni Déli Gazdasági Övezet területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
2126,2 fm útépítés
2152,2 fm vízvezeték
2115,2 fm szennyvízvezeték
74,4 fm nyomott szennyvízvezeték
5,7 km hosszon 4 db távközlési alépítményi cső
Útépítés
2126,2 fm út, 16.818,3 m2 felület, 1,25 m széles padka
Vízvezeték:
D425KPE 35 fm
D315KPE 2130 fm
D25KPE 7fm
Szennyvíz:
DN315 Pragma ID 2115,2 fm
D 160 KPE 74,4 fm
Tisztítóaknák:
DN100 35 db
DN80 17 db
D400 16 db
Szennyvíz nyomó:
D 160 KPE 74,4 fm
Átemelő-akna 1 db
Hírközlés:
5,7 km hosszon 4 db távközlési alépítményi cső LPE40
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2162768961
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 46.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Talajcsere
A kivitelezési műszaki dokumentáció tartalma szerint Vállalkozónak a víziközművek építése során kiemelt altalajt a közműépítést követően vissza kell építenie. Vállalkozó ugyanakkor az altalaj kiemelésekor vizuális és kézi sodrásos vizsgálat alapján azt állapította meg, hogy az altalaj jelentős része visszaépítésre nem alkalmas.
2. Szennyvízátemelő típusának változása
Az árazott költségvetésben szereplő Wilo EMUPORT FS 3000 szennyvízátemelő berendezés kiváltása köralakú előregyártott vb. elemekből, kútsüllyesztéses technológiával építendő átemelő szivattyúakna megépítésével történik meg.
3. Pályázati azonosítószám változása
A Szerződés 3) pontjában szereplő projekt azonosító (TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00005.) adminisztrációs hiba miatt tévesen került feltüntetésre.
4. Elmaradó munkák átfedésben lévő szerződésekre tekintettel
A Debreceni Déli Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódóan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata több szerződéssel rendelkezik. Jelen szerződés szerinti feladatok kiterjednek az út és a közművek alatti keresztezéseknél védőcsövek lehelyezésére a belső elektromos ellátás biztosítása érdekében. A Debreceni Déli Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódó, elektromos teljesítmény biztosítására irányuló szerződés szerinti szolgáltató, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. csak azzal a feltétellel vállalta a belső elektromos hálózat kiépítést, hogy az elektromos vezetékek védőcsöveinek lefektetését is maga végzi. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében a Szerződés módosítása szükséges oly módon, hogy a védőcsövek lehelyezéséhez kapcsolódó tételek elhagyásra kerülnek és az ellenérték ennek megfelelően csökkentésre kerül.
5. Csatorna és út pótmunka
Az épülő út és a 47. sz. főút csomópontjában a Magyar Közút Nonprofit Kft. kivitelezésében várhatóan 2019. év tavaszán megkezdődik a csomópont bővítése (egy osztályozós csomópont kerül kiépítésre). A kezdő és végszelvények között 20 m laza szerkezetű földút található, a sárfelhordás elkerülése és egyéb téli üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében a két szilárd burkolatú útszakasz összekötése szükséges szilárd burkolattal ideiglenes jelleggel.
6. Teljesítési határidő módosítása és közvilágítási oszlopokhoz kapcsolódó elmaradó -és pótmunkák
A kivitelezés helyszínéül szolgáló területen az elektromos és gáz közmű szolgáltatók (E.ON, TIGÁZ) Vállalkozóval párhuzamosan, saját hatáskörükbe tartozó kivitelezési feladatokat valósítottak meg, illetve valósítanak meg, jelen szerződésmódosítással érintett Szerződéstől függetlenül. A szolgáltatók munkavégzése jelen szerződés kivitelezését akadályozza.
A Szerződés szerint a közvilágítási hálózat 3-as, 4-es, 5/1-es és 5/2 -es térvilágítási oszlopait a 132kV-os légvezetékek alá kell beépíteni. Az oszlopok a terv szerinti felállítást követően a még üzemen kívüli nagyfeszültségű hálózati vezeték védőtávolságán belülre kerültek, így azokon a későbbiekben karbantartást, javítást csak a 132 kV-s hálózat áramtalanítását követően lehetne végezni, továbbá az MSZ EN 50341 számú szabvány szerinti 3 m-es védőtávolság nem biztosított. Erre tekintettel az oszlopok tervezői művezetés hatásköri utasítására visszabontásra kerültek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.) A Szerződés műszaki tartalma a mellékletek szerinti műszaki tartalommal módosul.
2.)
Eredeti szövegrész:
A vállalkozási átalánydíj összege: Nettó összesen: 2.149.884.433 Ft
Új szövegrész:
A vállalkozási átalánydíj összege: Nettó összesen: 2.162.768.961 Ft
3.)
Eredeti szövegrész:
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.1-15-DE1-2016-00005.
Új szövegrész:
A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00005.
4.)
Eredeti szövegrész:
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 6 hónap a munkaterület átadásától.
Új szövegrész:
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: 6 hónap a munkaterület átadásától az akadályoztatással nem érintett munkarészek tekintetében.
A szerződés tárgyát képező, az akadályoztatással érintett munkarészek átadási határideje: 40 nap az akadályoztatás elhárulásától számítva. Folyt: VI.3) pont
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2149884433 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2162768961 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben