Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:403/2019
CPV Kód:45221110-6
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye:: A 102. számú Kál-Kápolna vv. 917+15 és 923+70 szelvények közötti szakasza és a 3209 jelű Heves-Pusztataskony összekötő út 26+164 és 27+066 szelvények közötti szakasza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:A-Híd Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mezei Viktor
Telefon: +36 303048117
E-mail: mezei.viktor@mav.hu
Fax: +36 5117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221110-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kiskörei közös közúti-vasúti Tisza híd részleges felújítási, karbantartási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221119-9
További tárgyak:45233141-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: : A 102. számú Kál-Kápolna vv. 917+15 és 923+70 szelvények közötti szakasza és a 3209 jelű Heves-Pusztataskony összekötő út 26+164 és 27+066 szelvények közötti szakasza.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A híd teljes hossza a jobb és bal parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.
Ártéri szerkezetek:
A két ártéri hídszakasz kéttámaszú, vasbetonlemezzel együttdolgozó acélszerkezetű (öszvér) gerendahidak sorozatából áll. A kiskörei oldalon 16 db, az abádszalóki oldalon 20 db gerenda szerkezet található.
A kocsipálya szélessége 3,80 m. A befolyási oldalon 1,25 m széles üzemi járda, a kifolyási oldalán egy 75 cm széles, az osztott kábelcsatornát is magába foglaló kiemelt szegély található. A felszerkezet teljes szélessége: 5,95 m.
Mederszerkezetek:
A 3 db mederszerkezet csonkaszegmens alakú, oszlopos rácsozású, alsópályás, kéttámaszú rácsos acélhíd 46,8 m + 66,0 m + 46,8 m támaszköz kiosztással.
A kocsipálya szélessége 3,50 m. Kétoldalt 1,00 m széles gyalogjárdák futnak végig.
A felszerkezet teljes szélessége a két szélső mederhíd esetén 5,60 m, a középső mederhíd esetén 5,70 m.
Ártéri hidak közti töltésszakasz és a gerendahíd: A bal parti oldalon az árvédelmi töltés keresztezésében egy 6,66 m támaszközű vasbeton gerendahíd található. Keresztmetszeti kialakítása azonos az ártéri hidakéval.
Csatlakozó közúti szakaszok:
Az útépítési beavatkozás összhossza 238 m.
A keresztszelvényi elrendezés a Heves Megyei oldalon 6,40-8,90 méter szélesség között változik, 2,5 %-os egyoldali oldaleséssel; a Szolnok Megyei oldalon 7,20-11,80 méter szélesség között változik, 2,0-2,5 %-os egy-, illetve kétoldali oldaleséssel kerül kialakításra.
Kábelmunkák: A hídszerkezeteken átvezetett kábelek védelembe helyezése és/vagy kiváltása, új mederhíd kábelcsatorna építéssel.
A vasúti pályát érintő beavatkozás a Kisköre - Abádszalók állomásközben a 917+15 - 923+70 hm szelvények közötti szakaszon történik. Ennek összhossza 655 m, amelyből a híd teljes hossza a jobb és bal parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11414 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 41712-4/2017/MAV Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1 514 642 099
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221110-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45221119-9
További tárgyak:45233141-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés helye: A 102. számú Kál-Kápolna vv. 917+15 és 923+70 szelvények közötti szakasza és a 3209 jelű Heves-Pusztataskony összekötő út 26+164 és 27+066 szelvények közötti szakasza.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A híd teljes hossza a jobb és bal parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.
Ártéri szerkezetek:
A két ártéri hídszakasz kéttámaszú, vasbetonlemezzel együttdolgozó acélszerkezetű (öszvér) gerendahidak sorozatából áll. A kiskörei oldalon 16 db, az abádszalóki oldalon 20 db gerenda szerkezet található.
A kocsipálya szélessége 3,80 m. A befolyási oldalon 1,25 m széles üzemi járda, a kifolyási oldalán egy 75 cm széles, az osztott kábelcsatornát is magába foglaló kiemelt szegély található. A felszerkezet teljes szélessége: 5,95 m.
Mederszerkezetek:
A 3 db mederszerkezet csonkaszegmens alakú, oszlopos rácsozású, alsópályás, kéttámaszú rácsos acélhíd 46,8 m + 66,0 m + 46,8 m támaszköz kiosztással.
A kocsipálya szélessége 3,50 m. Kétoldalt 1,00 m széles gyalogjárdák futnak végig.
A felszerkezet teljes szélessége a két szélső mederhíd esetén 5,60 m, a középső mederhíd esetén 5,70 m.
Ártéri hidak közti töltésszakasz és a gerendahíd: A bal parti oldalon az árvédelmi töltés keresztezésében egy 6,66 m támaszközű vasbeton gerendahíd található. Keresztmetszeti kialakítása azonos az ártéri hidakéval.
Csatlakozó közúti szakaszok:
Az útépítési beavatkozás összhossza 238 m.
A keresztszelvényi elrendezés a Heves Megyei oldalon 6,40-8,90 méter szélesség között változik, 2,5 %-os egyoldali oldaleséssel; a Szolnok Megyei oldalon 7,20-11,80 méter szélesség között változik, 2,0-2,5 %-os egy-, illetve kétoldali oldaleséssel kerül kialakításra.
Kábelmunkák: A hídszerkezeteken átvezetett kábelek védelembe helyezése és/vagy kiváltása, új mederhíd kábelcsatorna építéssel.
A vasúti pályát érintő beavatkozás a Kisköre - Abádszalók állomásközben a 917+15 - 923+70 hm szelvények közötti szakaszon történik. Ennek összhossza 655 m, amelyből a híd teljes hossza a jobb és bal parti ártéri és a 3 nyílású mederszerkezetekkel együtt 589 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1514642099
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítésének határideje került módosításra. Eredeti teljesítési határidő: 2018.12.31. Módosított teljesítési határidő: 2018.05.31.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a) műszaki okok: A szerződés tartalmazta, hogy a tényleges kivitelezői feladat a takart szerkezeti elemek feltárását követően, szakértői vélemény kialakítása után lesz meghatározható.
A híd műszaki állapotának teljes feltárását követően a szakértői vélemény meghatározta a pótmunkaként elvégezendő feladatokat, amelyek elvégzése többlet gyártási és kivitelezési időt igényel.
A kivitelező az eredeti ütemtervet betartotta a bontási munkák teljes körű elvégzéséig. A koordinációs értekezleteken, majd 2018. 09. 10-én keltezett akadályközlő levelében jelezte, hogy a szakvéleményben rögzített pótmunkák elvégzése, valamint a pótmunkák teljes körű meghatározásának időigénye akadályozzák az eredeti határidő szerinti teljesítést.
A pótmunkák ellenértékére a szerződés tartalékkerete fedezetet nyújt.
b) forgalom szervezési okok: A kiskörei közúti-vasúti híd keskeny híd, amelyen a vasúti és a közúti közlekedés váltakozva ugyanazon a nyomvonalon, egy időpontban csak egy irányon történik. A kivitelezés tervezett időtartamára hídon mind a közúti, mind a vasúti forgalmat teljesen ki kell zárni. A kizárás ideje alatt a vonatpótló és menetrendszerű buszok, valamint a megkülönböztető jelzést használó járművek forgalmát a Kiskörei Vízerőmű területén az Erőmű hídjára és a gátra terelik. A vízerőmű területének használata nélkül a Tiszán való átkelés mintegy 70 km kerülővel lehetséges.
A vízerőmű területe magánterület, a gát nincs kiépítve országos közútnak megfelelő úttartozékokkal. A téli időszakban mind a forgalom biztonsága, mind a védmű állapotának megtartása érdekében nem használható. A közúti forgalom korlátozást a műszaki haladás függvényében minél előbb , a közúti forgalmat a téli időszakban a hídra vissza kell helyezni.
Az eredetileg tervezett forgalom korlátozás időszaka:
vágányzár: 2018. június 16-án 00. óra 00 perc 2018. november 16. -án 23. óra 59 perc
útzár: 2018. június 16. - án 00 óra 00 perc 2018. november 16. -án 23. óra 59 perc
A módosított forgalom korlátozás:
vágányzár: meghosszabbodik 2019. május 14. 23.59. percig
útzár: meghosszabbodik 2018. december 17. -én 23.óra 59 percig.
2019. március 27. 10.00-tól 2019. május 14. 23.59. percig
A vállalkozó az útzár feloldásának időszakában a közúti forgalom részére megnyitott területeken munkát nem végez. A vasúti pálya kivitelezésének utolsó technológiai szakaszát akkor tudja elvégezni, amikor a közúti forgalom ismét elterelhető lesz.
A híd műszaki állapota miatt további építési munkák (pótmunkák) elvégzése szükséges. A vállalkozó személyének változása nem valósítható meg az eredeti szerződéssel beszerzett létesítmények fel nem cserélhetősége miatt.
A pótmunkák keretében elvégzendő munkaelemek a szerződés tárgyát képező feladat teljesítéséhez szükségesek, a szerződés tárgyától műszakilag nem elválaszthatók.
A vállalkozó személyének változása a megrendelő számára
- a felelősségek megosztása,
- a felvonulási költségek és
- a forgalom szervezés feltételei miatt
jelentős hátránnyal járna. Ezen okok miatt a szerződés módosításának Kbt-ben meghatározott feltételei fennállnak.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1514642099 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1514642099 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben