Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4052/2019
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Létesítmények fenntartása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71279150
Postai cím: Budaörsi Út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baloghné Spét Anikó
Telefon: +36 14116322
E-mail: kozbeszerzes@lgk.mta.hu
Fax: +36 14116268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lgk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Létesítmények fenntartása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTA LGK részére takarítási szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR001022742018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az MTA LGK által üzemeltetett épületek takarítása tárgyában 24 + 12 hónapos időszakra vonatkozóan.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 456653715 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MTA LGK részére takarítási szolg. 24+12 hónapra
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Takarítandó vízszintes padló terület össz: 51.877 m2 (ebből műemlék épületi terület 9.711 m2).
MTA Székháza 1051 Bp. Széchenyi tér 9. (Műemlék)
Napi feladatok:
- nappalos takarító 2 fő x 6 óra
- irodatak. 1787 m²
- közös terület tak. 2469 m²
- vizesblokk tak. 255 m²
Évente 2 alk. nagytak. feladatok:
- iroda nagytak.3220 m²
- közös terület nagytak. 2606 m²
- vizesblokk nagytak. 282 m²
- ablakfelület tiszt. 4102 m²
- fényáteresztő függöny tiszt. 1046 m²
- sötétítő függöny tiszt. 1659 m²
MTA Könyvtár és Információs Központ 1051 Bp. V. Arany J. u. 1. (Műemlék)*
*az irodatakarítás és nagytakarítás területében 140 m2 a Lukács Archívumra vonatkozik, mely a Budapest V. ker. Belgrád rkp. 5 sz. alatt az V. emeleten lévő lakásban található.
Napi feladatok:
- nappalos takarító 1 fő x 8 óra
- irodatak. 1293 m²
- közös terület tak. 1692 m²
- vizesblokk takarítás 227 m²
Évente 2 alk. nagytak. feladatok:
- iroda nagytak. 1299 m²
- közös terület nagytak. 2077 m²
- vizesblokk nagytak. 227 m²
- ablakfelület tiszt. 2268 m²
- fényáteresztő függöny tiszt.510 m²
- sötétítő függöny tiszt. 628 m²
Nádor Irodaház 1051 Bp. Nádor u. 7. (Műemlék jellegű)
Napi feladatok:
- nappalos takarító 1 fő x 8 óra
- irodatak. 3401 m²
- közös terület tak. 1531 m²
- vizesblokk tak. 274 m²
Évente 1 alk. nagytak. feladatok:
- iroda nagytak. 3356 m²
- közös terület nagytak. 1531 m²
- vizesblokk nagytak. 274 m²
- ablakfelület tiszt. 3355 m²
- fényáteresztő függöny tiszt. 2506 m²
- sötétítő függöny tiszt. 170 m²
Kutatóház 1112 Bp. Budaörsi út 45.
Napi feladatok:
- nappalos takarító 1 fő x 8 óra
- irodatak. 5821 m²
- közös terület tak. 2287 m²
- vizesblokk tak. 532 m²
Évente 1 alk. nagytak. feladatok.:
- iroda nagytak. 5804 m²
- közös terület nagytak. 2603 m²
- vizesblokk nagytak.a 532 m²
- ablakfelület tiszt. 13842 m²
- fényáteresztő függöny tiszt. 500 m²
- sötétítő függöny tiszt. 343 m²
Humán Kutatóház (HTK) 1097 Bp. Tóth Kálmán u. 4.
Napi feladatok:
- nappalos takarító 1 fő x 8 óra
- irodatak. 9636 m²
- közös terület tak. 4417 m²
- vizesblokk tak. 384 m²
Évente 1 alk. nagytak. feladatok:
- iroda nagytak. 10004 m²
- közös terület nagytak. 4417 m²
- vizesblokk nagytak.a 384 m²
- ablak és üvegfelület tiszt. (belső, normál technológia) 3820 m2
- ablakfelület tiszt. (belső állványos technológia) 521 m2
- ablakfelület tiszt. (külső alpin technológia) 4539 m2
- zsaluzia tiszt. (külső alpin technológia, duplán számolandó) 2106 m2
Etele Irodaház 1119 Bp. Etele út 59–61.
Napi feladatok:
- nappali takarító 1 fő x 6 óra
- irodatak. 2863 m²
- közös terület tak. 1948 m²
- vizesblokk tak. 320 m²
Évente 2 alk. nagytak. feladatok:
- iroda nagytak. 2939 m²
- közös terület nagytak. 1737 m²
- vizesblokk nagytak.a 320 m²
- ablakfelület tiszt. 2837 m²
- fényáteresztő függöny tiszt. 707 m²
- sötétítő függöny tiszt. 459 m²
Teréz Irodaház 1067 Bp. Teréz krt. 13. (Műemlék jellegű)
Napi feladatok:
- irodatak. 1248 m²
- közös terület tak. 585 m²
- vizesblokk tak. 111 m²
Évente 1 alk. nagytak.feladatok:
- iroda nagytak. 1214 m²
- közös terület nagytak. 591 m²
- vizesblokk nagytak.a 111 m²
- ablakfelület tiszt. 1258 m²
- fényáteresztő függöny tiszt. 227 m²
- sötétítő függöny tiszt. 61 m²
Karolina Irodaház 1113 Bp., Karolina út 29-31. A, B, C, D épület
Napi feladatok:
- nappalos takarító 1 fő x 8 óra
- irodatak. 1550 m²
- közös terület tak. 608 m²
- vizesblokk tak. 83 m²
Évente 1 alk. nagytak. feladatok:
- iroda nagytak. 1550 m²
- közös terület nagytak. 608 m²
- vizesblokk nagytak.a 83 m²
- ablakfelület tiszt. 1808 m²
Victor Hugo Irodaház 1132 Bp., Victor H. u. 18-22.
Napi feladatok:
- nappalos takarító 1 fő x 4 óra
- irodatak. 2651 m²
- közös terület tak. 1315 m²
- vizesblokk tak. 143 m²
Évente 1 alk.nagytak.feladatok:
- iroda nagytak. 2651 m²
- közös terület nagytak. 1315 m²
- vizesblokk nagytak.a 143 m²
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. AZ M/2.1. pontban meghatározott Projektvezető alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció 1. Ajánlatkérő jogosult a szerződést egy alkalommal további 12 hónapos időtartamra vonatkozóan meghosszabbítani, mely opció lehívásáról nyertes ajánlattevőt a szerződésmegkötését követő 18. naptári hónap végéig értesíti.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 240 - 548403
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: MTA LGK részére takarítási szolg. 24+12 hónapra
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46327710
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 456653715
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek azok a részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
- Irodák közös területek, vizesblokkok napi takarítása;
- Irodák, közös területek, vizesblokkok nagytakarítása;
- Ablaktisztítás;
- Függönytisztítás, redőnytisztítás;
- Síkosságmentesítés, hóeltakarítás
- nappali ügyeletes takarító

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1., Ajánlattevő neve: PQS International Hungary Szolgáltató Kft.
székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
adószáma: 11457688-2-41
2., Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Ipari Szolgáltató és Karbantartó Kft.
székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 34.
cégjegyzékszáma: 01-09-914812
adószáma: 11066901-2-41
Érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevő neve, címe, adószáma:
1. Érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevő neve: O.M.T. Controll Hungária Zrt.
székhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 26.
cégjegyzékszáma: 01-10-049198
adószáma: 25868153-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)