Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4061/2019
CPV Kód:45100000-8
Ajánlatkérő:Külgazdasági és Külügyminisztérium
Teljesítés helye:00
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MEGA-LOGISTI C Beruházási és Üzemeltetési Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK15532
Postai cím: Bem rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szendrey Sándor Gábor
Telefon: +36 14581982
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Fax: +36 14582156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása és
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása és
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45210000-2
45220000-5
45230000-8
45232000-2
45233300-2
45236000-0
45260000-7
45300000-0
45400000-1
71000000-8
71220000-6
71400000-2
71500000-3
71540000-5
45421160-3
45421000-4
45430000-0
45440000-3
35125000-6
45310000-3
45331000-6
45350000-5
45340000-2
39000000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: 1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20005
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az 1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC
20005 washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítése
(a zoning engedély megszerzéséhez), és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése a közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint.
A feladat magába foglalja az új washingtoni nagykövetségi épület (Washington D.C, Rhode Island 1500) területén található
meglévő épület átalakítását és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítését (a zoning engedély
megszerzéséhez), és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatainak elvégzését, a tereprendezési és kertészeti
munkálatokkal, valamint egyéb szakipari (építész, gépész, elektromos, tartószerkezet, stb.) feladatokkal együtt.
A Washington, Rhode Island 1500 sz. alatti ingatlan adatai:
- a meglévő Pince + Alagsor + Magasföldszint + 3 emelet sz intszámú épület - nem változott
- telekterület: 1995 m2 - nem változott
- a meglévő épület beépített bruttó fszt- i alapterülete 574 m2 - nem változott
- a meglévő épület hasznos alapterülete jelenleg: 1988 m2 (utolsó szint padló ja < 14 m a tereptől)
- a meglévő épület hasznos alapterülete tervezett: 2139,04 m2
- tervezett új terepszint alatti (pinceszint) 1 szintes rámpás mél ygarázsnettó alapterület: 654,53 m2; (bruttó: 728,36 m2;
tetején zöldtető)
- tervezett új ker ítés
- a 6 szintes meglévő épületrész műemléki védettség alatt áll.
A kiviteli szintű tervdokumentáció készítése a szerzői jogok fig yelembevételével: magyar-angol tervek elkészítése és adaptálása,
a zoning engedélyek megszerzése, az építési engedély megszerzése, kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés) A tervek
adaptálását csak helyi jogosultsággal rendelkező amerikai tervezőcég végezheti.
A részletes feladatokat az ajánlati szakaszhoz tartozó közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. A tárgyalások
függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 387
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 003 - 002662

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása és
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MEGA-LOGISTI C Beruházási és Üzemeltetési Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajza utca 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3794700000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás: 2019.02.15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45100000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45220000-5
45230000-8
45232000-2
45233300-2
45236000-0
45260000-7
45300000-0
45400000-1
71000000-8
71220000-6
71400000-2
71500000-3
71540000-5
45421160-3
45421000-4
45430000-0
45440000-3
35125000-6
45310000-3
45331000-6
45350000-5
45340000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: 1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20005
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az 1500 Rhode Island Avenue, NW Washington, DC 20005 washingtoni új
nagykövetségi épület átalakítása és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítése (a zoning engedély
megszerzéséhez), és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint.
A feladat magába foglalja az új washingtoni nagykövetségi épület (Washington D.C, Rhode Island 1500) területén található
meglévő épület átalakítását és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítését (a zoning engedély
megszerzéséhez), és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatainak elvégzését, a tereprendezési és kertészeti
munkálatokkal, valamint egyéb szakipari (építész, gépész, elektromos, tartószerkezet, stb.) feladatokkal együtt.
A Washington, Rhode Island 1500 sz. alatti ingatlan adatai:
- a meglévő Pince + Alagsor + Magasföldszint + 3 emelet sz intszámú épület - nem változott
- telekterület: 1995 m2 - nem változott
- a meglévő épület beépített bruttó fszt- i alapterülete 574 m2 - nem változott
- a meglévő épület hasznos alapterülete jelenleg: 1988 m2 (utolsó szint padló ja < 14 m a tereptől)
- a meglévő épület hasznos alapterülete tervezett: 2139,04 m2
- tervezett új terepszint alatti (pinceszint) 1 szintes rámpás mél ygarázsnettó alapterület: 654,53 m2; (bruttó: 728,36 m2;
tetején zöldtető)
- tervezett új ker ítés
- a 6 szintes meglévő épületrész műemléki védettség alatt áll.
A kiviteli szintű tervdokumentáció készítése a szerzői jogok fig yelembevételével: magyar-angol tervek elkészítése és adaptálása,
a zoning engedélyek megszerzése, az építési engedély megszerzése, kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés) A tervek
adaptálását csak helyi jogosultsággal rendelkező amerikai tervezőcég végezheti.
A részletes feladatokat az ajánlati szakaszhoz tartozó közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. A tárgyalások
függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 387
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 397 905 721
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MEGA-LOGISTI C Beruházási és Üzemeltetési Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bajza utca 17-19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1062
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés teljesítésének véghatárideje 2020. október 9.a. Az előleg mértéke a teljes vállalkozói díj maximum 5,5 %-a, a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján. A Vállalkozó által igénybe vett előleg összege az egyes részteljesítésekre eső ellenszolgáltatatás összegéből (részszámlákból) kerül arányosan levonásra. Megrendelő az előleget Vállalkozó írásbeli kérésének kézhezvételét követő 15 napon belül kifizeti. Vállalkozó előlegszámlát legkorábban 2018.02.01-től jogosult kiállítani. Vállalkozó az azbesztmentesítési munkálatok tekintetében a mentesítési munkák összegének 40%-ának megfelelő összegű (nettó 224.840.000,-Ft, azaz nettó kettőszázhuszonnégymillió-nyolcszáznegyvenezer forint) előlegszámla benyújtására jogosult. I. ütem:
a. 1. sz. részszámla 14 %-os készültségnél: 336.000.000,- Ft
(Az 1. sz. részszámla - a Vállalkozó által beadott FMBZA és Interior engedélyezési tervek és a helyi tendertervek kézhezvétele után adható be.)
b. 2. sz. részszámla 21 %-os készültségnél: 168.000.000,- Ft
(A 2. sz. részszámla - a magyar kiviteli tervek benyújtását és azok Megrendelő által történt véleményezést követően.)
c. 3. sz. részszámla 27%-os készültségnél: 144.000.000,- Ft
(A 3. részszámla a teljes körűen elkészített valamint a Megrendelő által jóváhagyott magyar kiviteli tervek és azok helyi adaptálását követően adható be.)
d. 4. sz. részszámla azbesztmentesítési munkálatok 50 %-os készültségénél:
281.050.000,-Ft
(Az azbesztmentesítés előlegének első 50%-a ebből a számlából kerül levonásra)
Az azbesztmentesítési pótmunka összege 2.007.500.- USD amely a szerződéshez 280.- Ft/USD deviza árfolyammal számolva 562.100.000.- Ft, de a részszámlák az aktuális OTP Bank deviza (USD - HUF) eladás árfolyamon kerülnek elszámolásra. Az árfolyamváltozásból eredő esetleges többletköltségek kizárólag a tartalékkeret terhére kerülhetnek elszámolásra.
e. 5. sz. részszámla azbesztmentesítési munkálatok 100 %-os készültségénél:
281.050.000,-Ft
(Az azbesztmentesítés előlegének második 50%-a ebből a számlából kerül levonásra.Az azbesztmentesítési pótmunka összege 2.007.500.- USD amely a szerződéshez 280.- Ft/USD deviza árfolyammal számolva 562.100.000.- Ft, de a részszámlák az aktuális OTP Bank deviza (USD - HUF) eladás árfolyamon kerülnek elszámolásra. Az árfolyamváltozásból eredő esetleges többletköltségek kizárólag a tartalékkeret terhére kerülhetnek elszámolásra.
(Az azbesztmentesítési munkálatok végeztével adható be, az épület mentességét igazoló papírok Megrendelő részére történő benyújtását követően nyújtható be.)
f. 6. sz. részszámla 34%-os készültségnél 168.000.000,- Ft
(A 6. részszámla a kivitelezés megkezdését követően 6%-os készültségnél adható be.)
g. 7. sz. részszámla 51 %-os készültségnél 408.000.000,- Ft
h. 8. sz. részszámla 68 %-os készültségnél 408.000.000,- Ft
i. 9. sz. részszámla 85 %-os készültségnél 408.000.000,- Ft
j. Végszámla 100 %-os készültségnél 360.000.000,- Ft
II. ütem:
a. 1. részszámla 25 %-os készültségnél nettó 348 675 000, - Ft
b. 2. részszámla 50 %-os készültségnél nettó 348 675 000, - Ft
c. 3. részszámla 75 %-os készültségnél nettó 348 675 000, - Ft
d. Végszámla 100 %-os készültségnél nettó 348 675 000, - Ft összegről
A Szerződés 1. számú mellékletét képező Vállalkozó végleges ajánlatának 123. oldalán meghatározott „Gantt Diagramm” hatályát veszíti és helyébe a jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képező „4. módosított Gantt Diagramm” lép.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 141. §. (4) c) alapján, az alábbiak szerint kerül sor:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3794700000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 397 905 721 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben