Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4067/2019
CPV Kód:45235200-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet
Teljesítés helye:Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában álló, de az Ajánlatkérő telephelyeként funkcionáló Önkormányzati Sportközpont: Budapest XIX., Katona József utca 3., hrsz.: 166906/88.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ECHO SPORT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Gazdasági Ellátó Szervezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72520967
Postai cím: Ady Endre Út 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1192
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Ágnes
Telefon: +36 13474622
E-mail: horvathagnesdr@gesz.kispest.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kispesti Sportközpont (Budapest XIX., Katona József utca 3., hrsz.: 166906/88) területén létesítendő futópálya – futókör – rekortán minőségű (öntött műanyag) felülettel
Hivatkozási szám: EKR000989512018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45235200-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szabvány szerinti futópályát úgy kell kialakítani, hogy a pálya 400 m hosszú legyen, amely két párhuzamos egyenest és két egyenlő sugarú kanyart foglal magába.
A 400 m-es futókör 5 sávos kialakítással készül, sávonként 1,22 m szélességben, öntött kemény műanyag – rekortán – minőségű burkolattal.
A pálya hosszát a belső szegélytől 30 cm-re a futópálya felé kell kimérni.
A futópálya mérésekor két független mérést szükséges elvégezni. A mért távolságok között a különbség nem lehet több mint 0,0003xL+0,01 m, ahol L a mérendő pálya, illetve a pályaszakasz hossza méterben.
A képlet alapján a mérések közötti különbség 100 m, illetve 400 m-nél nem lehet nagyobb mint 0,04 m, illetve 0,13 m
A versenytávokat a rajtvonalnak a céltól távolabbi szélétől a célvonalnak a rajthoz közelebbi széléig kell mérni.
400 m-en minden versenyzőnek 1,22 m széles, 5 cm-es vonallal határolt külön pálya tervezett. Minden pályának egyforma szélesnek kell lennie. A belső pályát a fent leírtak szerint kell mérni, míg a többit 20 cm-re a pályát határoló belső vonal külső szélétől. A kitűzéskor figyelembe kell venni, hogy a Sporttelepen a jelenlegi élő füves sportpálya helyén műfüves, világítással ellátott szabvány méretű labdarugó pálya kerül elhelyezésre.
A futókör, labdarugó pályától való távolságát úgy kell meghatározni, hogy az a hatályos MLSZ Infrastruktúra Szabályzata alapján, az oldalvonaltól minimum 1,0 m-re, a kapu mögötti alapvonaltól minimum 2,0 m-re legyen kitűzve.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, azon belül is a műszaki leírás, alaprajz, helyszínrajz, részletrajz, árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 81988860 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Futópálya, futókör - rekortán felülettel
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45235200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában álló, de az Ajánlatkérő telephelyeként funkcionáló Önkormányzati Sportközpont: Budapest XIX., Katona József utca 3., hrsz.: 166906/88.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szabvány szerinti futópályát úgy kell kialakítani, hogy a pálya 400 m hosszú legyen, amely két párhuzamos egyenest és két egyenlő sugarú kanyart foglal magába.
A 400 m-es futókör 5 sávos kialakítással készül, sávonként 1,22 m szélességben, öntött kemény műanyag – rekortán – minőségű burkolattal.
A pálya hosszát a belső szegélytől 30 cm-re a futópálya felé kell kimérni.
A futópálya mérésekor két független mérést szükséges elvégezni. A mért távolságok között a különbség nem lehet több mint 0,0003xL+0,01 m, ahol L a mérendő pálya, illetve a pályaszakasz hossza méterben.
A képlet alapján a mérések közötti különbség 100 m, illetve 400 m-nél nem lehet nagyobb mint 0,04 m, illetve 0,13 m
A versenytávokat a rajtvonalnak a céltól távolabbi szélétől a célvonalnak a rajthoz közelebbi széléig kell mérni.
400 m-en minden versenyzőnek 1,22 m széles, 5 cm-es vonallal határolt külön pálya tervezett. Minden pályának egyforma szélesnek kell lennie. A belső pályát a fent leírtak szerint kell mérni, míg a többit 20 cm-re a pályát határoló belső vonal külső szélétől. A kitűzéskor figyelembe kell venni, hogy a Sporttelepen a jelenlegi élő füves sportpálya helyén műfüves, világítással ellátott szabvány méretű labdarugó pálya kerül elhelyezésre.
A futókör, labdarugó pályától való távolságát úgy kell meghatározni, hogy az a hatályos MLSZ Infrastruktúra Szabályzata alapján, az oldalvonaltól minimum 1,0 m-re, a kapu mögötti alapvonaltól minimum 2,0 m-re legyen kitűzve.
A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, azon belül is a műszaki leírás, alaprajz, helyszínrajz, részletrajz, árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 kötelező jótállási határidőn – 24 hónapon – túli jótállási határidő vállalása (további max. 12 hónap 10
2 teljesítési határidő (naptári napokban) a munkaterület átadásától számítva 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pont szerint a szerződés időtartama: felek a szerződést határozott időtartamra kötik, a munkaterület átadásának napjától az ajánlatban megajánlott időtartamra. Az ajánlatban legalább 70 és legfeljebb 120 naptári nap ajánlható meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Futópálya, futókör - rekortán felülettel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ECHO SPORT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52295911
Postai cím: Szilágyság Utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: echosport@echosport.hu
Telefon: +36 302666006
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13295684209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 81988860
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: földmunkák, aszfaltozási munkák, alépítményi munkák, anyagmozgatási munkák, kőműves munkák egyes részfeladatai, vízelvezetési munkák egyes részfeladatai, geodéziai munkák, festési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ECHO SPORT Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52295911
Postai cím: Szilágyság Utca 18.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13295684209

Hivatalos név: Fortisép Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42895491
Postai cím: Budaörsi Út 4-18/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24950404243

Hivatalos név: Crear Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76975781
Postai cím: Szentendrei E. Utca 73
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8831
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14395079220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges