Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4073/2019
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Komló Város Önkormányzat
Teljesítés helye:7300 Komló, Templom tér 560 hrsz.;7300 Komló, Bajcsy-Zs. utca 912 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság;STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57398844
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Müller József
Telefon: +36 72584007
E-mail: aljegyzo.ph@komlo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Templom tér és Bajcsy-Zsilinszky utca útfelújítása Komlón
Hivatkozási szám: EKR000928522018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Közmű szakfelügyelet
Ideiglenes forgalomterelés tervezés, kitáblázás építés-bontás
Szennyvíz aknák szintbeemelése (7 db)
Víznyelő akna fedlap szintbeemelése (8 db)
Kisméretű csapszekrények szintreemelése (2 db)
Meglévő kiemelt szegély kibontása betongerendával, felrakás elszállítás lerakóhelyre (173 m)
Kiemelt szegély építése C 20 betongerendán hézagolva, gyalogos csatlakozásoknál a szükséges lesüllyesztéssel. (186 m)
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre (1694,65 m2)
Csatlakozások marása 1,0 m szélességig útcsatlakozás és parkoló sávnál, aszfaltozással 4 cm. AC-11 kopóréteggel (60 m2)
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (1694,65 m2)
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (1694,65 m2)
2. rész:
Szennyvíz aknák szintbeemelése (13 db)
Nagyméretű szögletes fedlap szintbeemelése (1 db)
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre (1694,65 m2)
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (1694,65 m2)
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (1694,65 m2)
Zúzalékos padka építése 10 cm átlag vastagságban 1,0 m szélességig (76 m2)
Kapubejárok csatlakozások kialakítása 1,0 m szélességig AC-11 j. aszfalttal (10 m2)
Meglévő járda ráaszfaltozás AC-8 j. keverékkel átlag 4 cm vtg.-ban (18 m2)
Ideiglenes forgalom elkorlátozás építése és bontása
Hézagvágás aszfaltburkolatban, nyesedék elszállítással engedélyezett lerakóhelyre, út szélén (154 m)
Szegélyek helyének kibontása kompresszorral, kézi eővel burkolat szélén,felrakás, elszállítás helyben, díjmentes elhelyezéssel (12 m)
"K" szegély építése C 20 betongerendán hézagolva (12 m)
Kiemelt szegély építése C 20 betongerendán hézagolva,folyóka végénél (2 m)
Folyóka kitisztítása, kitört sérült részek javítása C 20 betonkeverékkel (2,5 m3)
Aszfalt csatlakozás modifikált bitumenes kenése (142 m)
AC-8 kopóréteg beépítése átl. 5 cm vastagságban, kézi erővel, bitumenemulziós alákenéssel, folyóka útfelőli rézsűs részén és a folyásfenéken (142 m)
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre (150 m2)
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (150 m2)
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (150 m2)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31324836 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Útfelújítás - Komló, Templom tér
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Templom tér 560 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Közmű szakfelügyelet
Ideiglenes forgalomterelés tervezés, kitáblázás építés-bontás
Szennyvíz aknák szintbeemelése (7 db)
Víznyelő akna fedlap szintbeemelése (8 db)
Kisméretű csapszekrények szintreemelése (2 db)
Meglévő kiemelt szegély kibontása betongerendával, felrakás elszállítás lerakóhelyre (173 m)
Kiemelt szegély építése C 20 betongerendán hézagolva, gyalogos csatlakozásoknál a szükséges lesüllyesztéssel. (186 m)
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre (1694,65 m2)
Csatlakozások marása 1,0 m szélességig útcsatlakozás és parkoló sávnál, aszfaltozással 4 cm. AC-11 kopóréteggel (60 m2)
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (1694,65 m2)
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (1694,65 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak megajánlott mértéke a kivitelezés időtartama alatt (fő) (max.3 fő) 2
2 2. A többlet jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap; max. 24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 Értékelés módszertana: Az ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás, az 1. minőségi szempont esetében pontozás, a 2. minőségi szempont esetében egyenes arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Útfelújítás - Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7300 Komló, Bajcsy-Zs. utca 912 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szennyvíz aknák szintbeemelése (13 db)
Nagyméretű szögletes fedlap szintbeemelése (1 db)
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre (1694,65 m2)
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (1694,65 m2)
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (1694,65 m2)
Zúzalékos padka építése 10 cm átlag vastagságban 1,0 m szélességig (76 m2)
Kapubejárok csatlakozások kialakítása 1,0 m szélességig AC-11 j. aszfalttal (10 m2)
Meglévő járda ráaszfaltozás AC-8 j. keverékkel átlag 4 cm vtg.-ban (18 m2)
Ideiglenes forgalom elkorlátozás építése és bontása
Hézagvágás aszfaltburkolatban, nyesedék elszállítással engedélyezett lerakóhelyre, út szélén (154 m)
Szegélyek helyének kibontása kompresszorral, kézi eővel burkolat szélén,felrakás, elszállítás helyben, díjmentes elhelyezéssel (12 m)
"K" szegély építése C 20 betongerendán hézagolva (12 m)
Kiemelt szegély építése C 20 betongerendán hézagolva,folyóka végénél (2 m)
Folyóka kitisztítása, kitört sérült részek javítása C 20 betonkeverékkel (2,5 m3)
Aszfalt csatlakozás modifikált bitumenes kenése (142 m)
AC-8 kopóréteg beépítése átl. 5 cm vastagságban, kézi erővel, bitumenemulziós alákenéssel, folyóka útfelőli rézsűs részén és a folyásfenéken (142 m)
Burkolat marása 4 cm vastagságban, mart anyag elszállítással lerakóhelyre (150 m2)
AC-11 kötőréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (150 m2)
AC-11 kopóréteg beépítése 4 cm vastagságban bitumenemulziós alápermetezéssel (150 m2)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak megajánlott mértéke a kivitelezés időtartama alatt (fő) (max.3 fő) 2
2 2. A többlet jótállás vállalt időtartama egész hónapban megadva (min. 0 hónap; max. 24 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10. Értékelés módszertana: Az ár értékelési szempont esetében fordított arányosítás, az 1. minőségi szempont esetében pontozás, a 2. minőségi szempont esetében egyenes arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Útfelújítás - Komló, Templom tér
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15116283
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444

Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203

Hivatalos név: Tervező és Építő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52021071
Postai cím: Zrínyi Tér
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23125317202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Útfelújítás - Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16208553
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444

Hivatalos név: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71057095
Postai cím: Kecskeméti Út 34
Város: Solt
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642166203

Hivatalos név: Tervező és Építő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52021071
Postai cím: Zrínyi Tér
Város: Szigetvár
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23125317202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges