Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4116/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Tokaj Város Önkormányzat
Teljesítés helye:3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9. 663/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Aedium KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK15740
Postai cím: Rákóczi út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Posta György
Telefon: +36 47 352752
E-mail: jegyzo@tokaj.hu
Fax: +36 47 352006
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tokaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tokaj.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tokaj II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és tornacsarnok energetikai korszerűsítése I. rész (Tornaterem energetikai korszerűsítése)”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Általános iskola
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9. 663/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános Iskola energetikai korszerűsítése
- Homlokzati nyílászárók részleges cseréje
- Külső homlokzati hőszigetelés
- Födémszerkezet hőszigetelése
- Kazánok cseréje kondenzációs gázkazánra
- Hőleadók szabályozhatóvá tétele, részleges felújítása
- Projektarányos akadálymentesítés végzése
- 30kw Napelem rendszer telepítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10584 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Általános Iskola
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aedium KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gagarin u. 16.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 97274093
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9. 663/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános Iskola energetikai korszerűsítése
- Homlokzati nyílászárók részleges cseréje
- Külső homlokzati hőszigetelés
- Födémszerkezet hőszigetelése
- Kazánok cseréje kondenzációs gázkazánra
- Hőleadók szabályozhatóvá tétele, részleges felújítása
- Projektarányos akadálymentesítés végzése
- 30kw Napelem rendszer telepítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 97274093
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aedium KFT
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gagarin u. 16.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3534
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezés során a kiadott költségvetéshez képest műszaki szükségszerűségből pótmunkák elvégzése vált szükségessé, illetve a kivitelezés során felmerültek elmaradó tételek is. Ezen tételek és munkák összesítése a szerződésmódosítás mellékletét képezik.
A kivitelezés során a kiadott költségvetéshez képest az ajánlatban megjelölt termékeket a jelen szerződésmódosítás mellékletében megjelölt anyagokkal váltják ki a hosszadalmas beszállítási idő miatt.
A felek megállapítják, hogy a szerződésben foglalt vállalkozási díj összege változatlan.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során a kiadott költségvetéshez képest műszaki szükségszerűségből pótmunkák elvégzése vált szükségessé, illetve a kivitelezés során felmerültek elmaradó tételek is. Ezen tételek és munkák összesítése a szerződésmódosítás mellékletét képezik.
A kivitelezés során a kiadott költségvetéshez képest az ajánlatban megjelölt termékeket a jelen szerződésmódosítás mellékletében megjelölt anyagokkal váltják ki a hosszadalmas beszállítási idő miatt.
A felek megállapítják, hogy a szerződésben foglalt vállalkozási díj összege változatlan.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 97274093 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 97274093 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben