Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:4117/2019
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU-Magyarország-Balatonfüred közigazgatási területe, ezen belül az 1. számú kataszterbe tartozó területek, melyet az 1. részhez kiadott területlista tartalmaz;HU-Magyarország-Balatonfüred közigazgatási területe, ezen belül a 2. számú kataszterbe tartozó területek, melyet a 2. részhez kiadott területlista tartalmaz.;HU-Magyarország-Balatonfüred közigazgatási területe, ezen belül a 3. számú kataszterbe tartozó területek, melyet a 3. részhez kiadott területlista tartalmaz.;HU-Magyarország-Balatonfüred közigazgatási területe, ezen belül a 4. számú kataszterbe tartozó területek, melyet a 4. részhez kiadott területlista tartalmaz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23005860
Postai cím: Fürdő Utca 20.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pádár Tibor
Telefon: +36 203553418
E-mail: padar.tibor@probiort.hu
Fax: +36 87342380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.probiort.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkfenntartási feladatok megrendelése
Hivatkozási szám: EKR001171132018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eljárás tárgya: Parkfenntartási feladatok megrendelése, ezen belül: 1. rész tárgya: Parkfenntartási feladatok megrendelése az 1.
számú kataszterbe tartozó városi területeken Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (10 hónap) az 1. részben nettó 20.646.298,-
Ft + ÁFA összegű keretszerződést kíván kötni. Az 1. részben az elvégzendő feladatok főbb becsült mennyiségi adatai: - gyepfelületek
gondozása: 92.173 m2 - cserjeágyak, sövények, évelők gondozása körében különösen: 9.423 m2 cserje-metszés, gyűjtés, szállítás;
3.231 m2 sövénynyírás, gyűjtés, szállítás - sétány és kerti utak ápolása: 2.737 m2 - burkolt felületek gondozása: 11.125 m2 -
zöldfelületek, burkolatok takarítása: 112.892 m2 2. rész tárgya: Parkfenntartási feladatok megrendelése a 2. számú kataszterbe
tartozó városi területeken Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (10 hónap) a 2. részben nettó 12.145.252.- Ft + ÁFA összegű
keretszerződést kíván kötni. A 2. részben az elvégezendő feladatok főbb becsült mennyiségi adatai: - gyepfelületek gondozása: 49.886
m2 - cserjeágyak, sövények, évelők gondozása körében különösen: 9.942 m2 cserje-metszés, gyűjtés, szállítás; 2.432 m2 sövénynyírás,
gyűjtés, szállítás - sétány és kerti utak ápolása: 172 m2 - burkolt felületek gondozása: 1.753 m2 - zöldfelületek, burkolatok takarítása:
61.622 m2 3. rész tárgya: Parkfenntartási feladatok megrendelése a 3. számú kataszterbe tartozó városi területeken Ajánlatkérő a
szerződés teljes időtartamára (10 hónap) a 3. részben nettó 1.939.437.- Ft + ÁFA összegű keretszerződést kíván kötni. A 3. részben az
elvégezendő feladatok főbb becsült mennyiségi adatai: - gyepfelületek gondozása: 3.391 m2 - cserjeágyak, sövények, évelők gondozása
körében különösen: 660 m2 cserje-metszés, gyűjtés, szállítás; 146 m2 sövénynyírás, gyűjtés, szállítás - arácsi temetők kaszálása: 2.990
m2 - burkolt felületek gondozása: 464 m2 - zöldfelületek, burkolatok takarítása: 4.515 m2 4. rész tárgya: Parkfenntartási feladatok
megrendelése a 4. számú kataszterbe tartozó városi területeken Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (10 hónap) a 4. részben
nettó 9.562.634,- Ft + ÁFA összegű keretszerződést kíván kötni. A 4. részben az elvégzendő feladatok főbb becsült mennyiségi adatai:
- gyepfelületek gondozása: 10.936 m2 - cserjeágyak, sövények, évelők gondozása körében különösen: 3.679 m2 cserje-metszés, gyűjtés
, szállítás; 500 m2 sövénynyírás, gyűjtés, szállítás - Lapostelki út kaszálása: 6.069 m2 - Kiserdő kaszálása: 88.835 m2 - burkolt
felületek gondozásán belül gyomok mechanikai eltávolítása: 11.176 m2. burkolt felület seprése: 2.472 m2 - zöldfelületek, burkolatok
takarítása: 16.355 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkfenntartási feladatok megrendelése-1.kataszter
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: HU-Magyarország-Balatonfüred közigazgatási területe, ezen belül az 1. számú kataszterbe tartozó területek, melyet az 1. részhez kiadott területlista tartalmaz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész tárgya: Parkfenntartási feladatok megrendelése az 1. számú kataszterbe tartozó városi területeken
Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (10 hónap) az 1. részben nettó 20.646.298,- Ft + ÁFA összegű keretszerződést kíván kötni.
Az 1. részben az elvégzendő feladatok főbb becsült mennyiségi adatai:
- gyepfelületek gondozása: 92.173 m2
- cserjeágyak, sövények, évelők gondozása körében különösen: 9.423 m2 cserje-metszés, gyűjtés, szállítás; 3.231 m2 sövénynyírás, gyűjtés, szállítás
- sétány és kerti utak ápolása: 2.737 m2
- burkolt felületek gondozása: 11.125 m2
- zöldfelületek, burkolatok takarítása: 112.892 m2

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál rövidebb teljesítési időpont vállalása időjárás okozta, vagy gallyazás, vagy fakivágás miatti balesetveszély elhárításának megkezdésére (óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár-összesített díjak (nettó, Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Parkfenntartási feladatok megrendelése-2.kataszter
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: HU-Magyarország-Balatonfüred közigazgatási területe, ezen belül a 2. számú kataszterbe tartozó területek, melyet a 2. részhez kiadott területlista tartalmaz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Parkfenntartási feladatok megrendelése a 2. számú kataszterbe tartozó városi területeken
Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (10 hónap) a 2. részben nettó 12.145.252.- Ft + ÁFA összegű keretszerződést kíván kötni.
A 2. részben az elvégezendő feladatok főbb becsült mennyiségi adatai:
- gyepfelületek gondozása: 49.886 m2
- cserjeágyak, sövények, évelők gondozása körében különösen: 9.942 m2 cserje-metszés, gyűjtés, szállítás; 2.432 m2 sövénynyírás, gyűjtés, szállítás
- sétány és kerti utak ápolása: 172 m2
- burkolt felületek gondozása: 1.753 m2
- zöldfelületek, burkolatok takarítása: 61.622 m2

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál rövidebb teljesítési időpont vállalása időjárás okozta, vagy gallyazás, vagy fakivágás miatti balesetveszély elhárításának megkezdésére (óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár-összesített díjak (nettó, Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Parkfenntartási feladatok megrendelése-3.kataszter
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: HU-Magyarország-Balatonfüred közigazgatási területe, ezen belül a 3. számú kataszterbe tartozó területek, melyet a 3. részhez kiadott területlista tartalmaz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész tárgya: Parkfenntartási feladatok megrendelése a 3. számú kataszterbe tartozó városi területeken
Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (10 hónap) a 3. részben nettó 1.939.437.- Ft + ÁFA összegű keretszerződést kíván kötni.
A 3. részben az elvégezendő feladatok főbb becsült mennyiségi adatai:
- gyepfelületek gondozása: 3.391 m2
- cserjeágyak, sövények, évelők gondozása körében különösen: 660 m2 cserje-metszés, gyűjtés, szállítás; 146 m2 sövénynyírás, gyűjtés, szállítás
- arácsi temetők kaszálása: 2.990 m2
- burkolt felületek gondozása: 464 m2
- zöldfelületek, burkolatok takarítása: 4.515 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál rövidebb teljesítési időpont vállalása időjárás okozta, vagy gallyazás, vagy fakivágás miatti balesetveszély elhárításának megkezdésére (óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár-összesített díjak (nettó, Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Parkfenntartási feladatok megrendelése-4.kataszter
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: HU-Magyarország-Balatonfüred közigazgatási területe, ezen belül a 4. számú kataszterbe tartozó területek, melyet a 4. részhez kiadott területlista tartalmaz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész tárgya: Parkfenntartási feladatok megrendelése a 4. számú kataszterbe tartozó városi területeken
Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (10 hónap) a 4. részben nettó 9.562.634,- Ft + ÁFA összegű keretszerződést kíván kötni.
A 4. részben az elvégzendő feladatok főbb becsült mennyiségi adatai:
- gyepfelületek gondozása: 10.936 m2
- cserjeágyak, sövények, évelők gondozása körében különösen: 3.679 m2 cserje-metszés, gyűjtés, szállítás; 500 m2 sövénynyírás, gyűjtés, szállítás
- Lapostelki út kaszálása: 6.069 m2
- Kiserdő kaszálása: 88.835 m2
- burkolt felületek gondozásán belül gyomok mechanikai eltávolítása: 11.176 m2. burkolt felület seprése: 2.472 m2
- zöldfelületek, burkolatok takarítása: 16.355 m2

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előírtnál rövidebb teljesítési időpont vállalása időjárás okozta, vagy gallyazás, vagy fakivágás miatti balesetveszély elhárításának megkezdésére (óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár-összesített díjak (nettó, Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Parkfenntartási feladatok megrendelése-1.kataszter
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlatkérő az eljárást valamennyi részben eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő fedezete elvonásra került az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő által megadott ajánlati ár alatti mértékre. Erre tekintettel az ajánlatok bírálatát és az értékelését az ajánlatkérő mellőzte.
Eredménytelenség indoka a Kbt. 75. § (3) bekezdés szerint: Az eljárás valamennyi részében az eredménytelenséget az alapozza meg, hogy az ajánlatkérő fenntartója, Balatonfüred Város Önkormányzata az ajánlatkérőnek a 2018.12.21-i támogatási szerződés megkötését követően beállott költségei fedezetét részben elvonta, melyről az ajánlatkérő 2019.01.31. napján, tehát az ajánlattételi határidőt/bontást követően szerzett tudomást. Ezen fedezetelvonásra tekintettel az ajánlatkérőnek - a működés finanszírozásának biztosítása érdekében is - felül kellett vizsgálnia a jelenlegi és a megkötendő szerződések alapján vállalt fizetési kötelezettségeit, melynek keretében az ajánlatkérő a parkgondozási feladatok megrendelésére biztosított fedezetet/keretösszeget az alábbiak szerint valamennyi részben csökkenti, melyre tekintettel egyrészt a parkgondozási feladatok mennyiségét kénytelen csökkenteni, másrészt azok ellátásába további saját személyi állományt von be, ezáltal biztosítva a kevesebb fedezetnek megfelelő feladatellátást.
Részek száma-Eredeti fedezet összege-Fedezetelvonás miatt módosított fedezet összege-Az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő által megadott ajánlati ár:
1. nettó 20.646.298.- Ft nettó 18.971.198.- Ft nettó 20.319.503.- Ft
2. nettó 12.145.252.- Ft nettó 10.503.541.- Ft nettó 11.732.723.- Ft
3. nettó 1.939.437.- Ft nettó 0.- Ft nettó 1.228.594.- Ft
4. nettó 9.562.634.- Ft nettó 6.131.056.- Ft nettó 7.053.207.- Ft
A fenti körülmény, azaz a fedezetelvonás, ezáltal a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások fedezetének és mennyiségének a csökkentése a Kbt. 53. § (4) szerint olyan, az ajánlattételi határidőt követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény, mely miatt az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "AT-TA" Épitőipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19127581
Postai cím: Borbély Utca 21
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26441885117

Hivatalos név: LIÁN KERTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95938284
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13066543243

Hivatalos név: Szekeres Park-Szevíz Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59246590
Postai cím: Arácsi Út 68
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11523457219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Parkfenntartási feladatok megrendelése-2.kataszter
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlatkérő az eljárást valamennyi részben eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő fedezete elvonásra került az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő által megadott ajánlati ár alatti mértékre. Erre tekintettel az ajánlatok bírálatát és az értékelését az ajánlatkérő mellőzte.
Eredménytelenség indoka a Kbt. 75. § (3) bekezdés szerint: Az eljárás valamennyi részében az eredménytelenséget az alapozza meg, hogy az ajánlatkérő fenntartója, Balatonfüred Város Önkormányzata az ajánlatkérőnek a 2018.12.21-i támogatási szerződés megkötését követően beállott költségei fedezetét részben elvonta, melyről az ajánlatkérő 2019.01.31. napján, tehát az ajánlattételi határidőt/bontást követően szerzett tudomást. Ezen fedezetelvonásra tekintettel az ajánlatkérőnek - a működés finanszírozásának biztosítása érdekében is - felül kellett vizsgálnia a jelenlegi és a megkötendő szerződések alapján vállalt fizetési kötelezettségeit, melynek keretében az ajánlatkérő a parkgondozási feladatok megrendelésére biztosított fedezetet/keretösszeget az alábbiak szerint valamennyi részben csökkenti, melyre tekintettel egyrészt a parkgondozási feladatok mennyiségét kénytelen csökkenteni, másrészt azok ellátásába további saját személyi állományt von be, ezáltal biztosítva a kevesebb fedezetnek megfelelő feladatellátást.
Részek száma-Eredeti fedezet összege-Fedezetelvonás miatt módosított fedezet összege-Az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő által megadott ajánlati ár:
1. nettó 20.646.298.- Ft nettó 18.971.198.- Ft nettó 20.319.503.- Ft
2. nettó 12.145.252.- Ft nettó 10.503.541.- Ft nettó 11.732.723.- Ft
3. nettó 1.939.437.- Ft nettó 0.- Ft nettó 1.228.594.- Ft
4. nettó 9.562.634.- Ft nettó 6.131.056.- Ft nettó 7.053.207.- Ft
A fenti körülmény, azaz a fedezetelvonás, ezáltal a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások fedezetének és mennyiségének a csökkentése a Kbt. 53. § (4) szerint olyan, az ajánlattételi határidőt követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény, mely miatt az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "AT-TA" Épitőipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19127581
Postai cím: Borbély Utca 21
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26441885117

Hivatalos név: LIÁN KERTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95938284
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13066543243

Hivatalos név: AGRO-HUM Környetvédelmi, Termékelőállító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64356372
Postai cím: Magyar Utca 15.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10686025219

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Parkfenntartási feladatok megrendelése-3.kataszter
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlatkérő az eljárást valamennyi részben eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő fedezete elvonásra került az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő által megadott ajánlati ár alatti mértékre. Erre tekintettel az ajánlatok bírálatát és az értékelését az ajánlatkérő mellőzte.
Eredménytelenség indoka a Kbt. 75. § (3) bekezdés szerint: Az eljárás valamennyi részében az eredménytelenséget az alapozza meg, hogy az ajánlatkérő fenntartója, Balatonfüred Város Önkormányzata az ajánlatkérőnek a 2018.12.21-i támogatási szerződés megkötését követően beállott költségei fedezetét részben elvonta, melyről az ajánlatkérő 2019.01.31. napján, tehát az ajánlattételi határidőt/bontást követően szerzett tudomást. Ezen fedezetelvonásra tekintettel az ajánlatkérőnek - a működés finanszírozásának biztosítása érdekében is - felül kellett vizsgálnia a jelenlegi és a megkötendő szerződések alapján vállalt fizetési kötelezettségeit, melynek keretében az ajánlatkérő a parkgondozási feladatok megrendelésére biztosított fedezetet/keretösszeget az alábbiak szerint valamennyi részben csökkenti, melyre tekintettel egyrészt a parkgondozási feladatok mennyiségét kénytelen csökkenteni, másrészt azok ellátásába további saját személyi állományt von be, ezáltal biztosítva a kevesebb fedezetnek megfelelő feladatellátást.
Részek száma-Eredeti fedezet összege-Fedezetelvonás miatt módosított fedezet összege-Az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő által megadott ajánlati ár:
1. nettó 20.646.298.- Ft nettó 18.971.198.- Ft nettó 20.319.503.- Ft
2. nettó 12.145.252.- Ft nettó 10.503.541.- Ft nettó 11.732.723.- Ft
3. nettó 1.939.437.- Ft nettó 0.- Ft nettó 1.228.594.- Ft
4. nettó 9.562.634.- Ft nettó 6.131.056.- Ft nettó 7.053.207.- Ft
A fenti körülmény, azaz a fedezetelvonás, ezáltal a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások fedezetének és mennyiségének a csökkentése a Kbt. 53. § (4) szerint olyan, az ajánlattételi határidőt követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény, mely miatt az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "AT-TA" Épitőipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19127581
Postai cím: Borbély Utca 21
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26441885117

Hivatalos név: LIÁN KERTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95938284
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13066543243

Hivatalos név: Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56626687
Postai cím: Várkerület 1
Város: Pannonhalma
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18039427208

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Parkfenntartási feladatok megrendelése-4.kataszter
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az ajánlatkérő az eljárást valamennyi részben eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő fedezete elvonásra került az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő által megadott ajánlati ár alatti mértékre. Erre tekintettel az ajánlatok bírálatát és az értékelését az ajánlatkérő mellőzte.
Eredménytelenség indoka a Kbt. 75. § (3) bekezdés szerint: Az eljárás valamennyi részében az eredménytelenséget az alapozza meg, hogy az ajánlatkérő fenntartója, Balatonfüred Város Önkormányzata az ajánlatkérőnek a 2018.12.21-i támogatási szerződés megkötését követően beállott költségei fedezetét részben elvonta, melyről az ajánlatkérő 2019.01.31. napján, tehát az ajánlattételi határidőt/bontást követően szerzett tudomást. Ezen fedezetelvonásra tekintettel az ajánlatkérőnek - a működés finanszírozásának biztosítása érdekében is - felül kellett vizsgálnia a jelenlegi és a megkötendő szerződések alapján vállalt fizetési kötelezettségeit, melynek keretében az ajánlatkérő a parkgondozási feladatok megrendelésére biztosított fedezetet/keretösszeget az alábbiak szerint valamennyi részben csökkenti, melyre tekintettel egyrészt a parkgondozási feladatok mennyiségét kénytelen csökkenteni, másrészt azok ellátásába további saját személyi állományt von be, ezáltal biztosítva a kevesebb fedezetnek megfelelő feladatellátást.
Részek száma-Eredeti fedezet összege-Fedezetelvonás miatt módosított fedezet összege-Az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő által megadott ajánlati ár:
1. nettó 20.646.298.- Ft nettó 18.971.198.- Ft nettó 20.319.503.- Ft
2. nettó 12.145.252.- Ft nettó 10.503.541.- Ft nettó 11.732.723.- Ft
3. nettó 1.939.437.- Ft nettó 0.- Ft nettó 1.228.594.- Ft
4. nettó 9.562.634.- Ft nettó 6.131.056.- Ft nettó 7.053.207.- Ft
A fenti körülmény, azaz a fedezetelvonás, ezáltal a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatások fedezetének és mennyiségének a csökkentése a Kbt. 53. § (4) szerint olyan, az ajánlattételi határidőt követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény, mely miatt az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "AT-TA" Épitőipari Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19127581
Postai cím: Borbély Utca 21
Város: Bonyhád
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7150
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26441885117

Hivatalos név: LIÁN KERTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95938284
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13066543243

Hivatalos név: "SZEGAFA" Bútorgyártó és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22350105
Postai cím: Jókai Mór 6
Város: Szentgál
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8444
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12800852219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges