Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4121/2019
CPV Kód:38410000-2
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Teljesítés helye:HU333;HU333;HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;HORIBA France SAS;PCT Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83912977
Postai cím: Temesvári krt. 62.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Domoki Mónika
Telefon: +36 62599753
E-mail: beszerzes.szbk@brc.mta.hu
Fax: +36 62599975
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kutatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: In vitro makromolekula interakció munkaállomás
Hivatkozási szám: EKR000169332018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38410000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"In vitro makromolekula interakció munkaállomás” beszerzése 3 részben, az eszközök beállítása, beüzemelés és 5 fő kezelőszemélyzet betanítása tárgyban. Csak gyári új rendszer szállítható.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 118643626 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db Thermophoresis készülék
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38410000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db Thermophoresis készülék beszerzése az eszközök beállítása, beüzemelés és 5 fő kezelőszemélyzet
betanítása tárgyban. Csak gyári új rendszer szállítható (nem használt, nem demó készülék).A rendszer üzembe helyezését követően, a sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani a rendszerre, beleértve a részegységeket is, továbbá értékelési szempont plusz 12 hónap szervizelés, amikor a felhasznált alkatrészek árát a megrendelő, a kiszállási és szerviz költségeket a szállító viseli. Ezenkívül szoftver karbantartást kell nyújtania 60 hónap időszakig (ez kötelező ,minimumelvárás), beleértve az időközben esetleg megjelenő szoftver frissítéseket is.
A jótállás időtartama alatt a technikai tanácsadás és a műszer karbantartása is a nyertes ajánlattevő feladata.
A betanítást legalább 1 alkalommal, legalább 2 napos időszakban kell teljesíteni, amelynek teljes költségét az ajánlat árnak tartalmaznia kell.
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek.
A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett Áru nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximumok elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve elállhat a szerződéstől.
Meghiúsulási kötbér: Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Az ajánlatben meg kell adni a készülék gyártóját, típusjelölését és a származási országot is.
Főbb műszaki előírások, a további műszaki előírások a specifikációban:
- A készülék a microscale thermophoresis (MST; mikroszkópikus méretű hőmérséklet-gradiensben megváltozott molekulamozgás) elvén működve, két szűrőt alkalmazva (zöld: 560 nm-en excitáció, 650 nm-en detekció/ kék: 475 nm-en excitáció, 525 nm-en detekció) képes legyen összetett- (pl. sejtextraktum) vagy egyszerű (pl. tisztított makromolekula) mintákban (kis koncentrációjú komponensek esetében is) biomolekulák (pl. fehérjék, nukleinsavak) közti kölcsönhatás fajlagos és valós-idejű vizsgálatára natív körülmények között (tetszőleges pufferrendszerben), extrém kis térfogatban (4 μl), szabad oldat formájában (nem immobilizálva – hordozóhoz kötve).
- Rendelkezzen a megfelelő hőmérséklet-gradiens előállításához alkalmazható max. 120 mW teljesítményű infravörös lézerrel (1475 ± 15 nm)
- Alkalmas legyen 16 darab minta egyidejű/sorozatos vizsgálatára az erre a célra kifejlesztett üvegkapillárisok alkalmazásával, kis térfogatokban (4 μl, +/-1 μl).
- Érzékenység: a műszer megbízhatóan működjön széles molekulasúly tartományban: 30-40 Da-tól (ionok) egészen 2-2.5 MDa-ig (makromolekulák, pl. fehérje komplexumok).
- A műszer alkalmas legyen biomolekulák kötési állandójának meghatározására Kd = 1 nM – 500 mM tartományban, valamint enzimaktivitás mérésre
- A műszer működési hőmérséklettartománya 22-45 ° C legyen, ≥ 0.3 ˚C pontossággal


(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 többlet jótállás ideje (minimum 0 hó, maximum 12 hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00017
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak Az eljárásban alkalmazandó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. előírásai is. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (
HUF).

II.2.1)
Elnevezés: 1 db Spectrofluoriméter készülék
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db Spectrofluoriméter készülék beszerzése az eszközök beállítása, beüzemelés és 5 fő kezelőszemélyzet
betanítása tárgyban. Csak gyári új rendszer szállítható (nem használt, nem demó készülék). A rendszer üzembe helyezését követően, a sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani a rendszerre, beleértve a részegységeket is, továbbá értékelési szempont plusz 12 hónap szervizelés, amikor a felhasznált alkatrészek árát a megrendelő, a kiszállási és szerviz költségeket a szállító viseli. Ezenkívül szoftver karbantartást kell nyújtania 24 hónap időszakig (ez kötelező ,minimumelvárás), beleértve az időközben esetleg megjelenő szoftver frissítéseket is.
A jótállás időtartama alatt a technikai tanácsadás és a műszer karbantartása is a nyertes ajánlattevő feladata.
A betanítást legalább 1 alkalommal, legalább 2 napos időszakban kell teljesíteni, amelynek teljes költségét az ajánlat árnak tartalmaznia kell.
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek.
A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett Áru nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximumok elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve elállhat a szerződéstől.
Meghiúsulási kötbér: Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Az ajánlatben meg kell adni a készülék gyártóját, típusjelölését és a származási országot is.
Főbb műszaki előírások, a további műszaki előírások a specifikációban:
- Duális emisszió egyidejű detektálására alkalmas legyen (T-elrendezés két emissziós monokromátorral).
- Legalább 20000:1 arányú jel-zaj viszony 350nm +/-5 nm (nanométer) hullámhosszú gerjesztés esetén a víz 390-410 nm tartományba eső Raman csúcsánál.
- Négy vagy több standard 10X10 mm-es standard küvetta elhelyezésére alkalmas mintatartó mágneses keveréssel, Peltier alapú, szoftverrel vezérelhető hőmérséklet szabályozással, -10 C vagy kisebb minimális, illetve +90C vagy nagyobb maximális választható hőmérséklettel.
- Számítógéppel vezérelhető Glan-Thomson polarizátorokat tartalmazzon a gerjesztési, valamint mindkét emissziós útvonalban. A műszer legyen alkalmas automatikus dinamikus fluoreszcencia anizotrópia mérésére mindkét emissziós útvonal egyidejű használatával.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 többlet jótállás ideje (minimum 0 hó, maximum 12 hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00017
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak Az eljárásban alkalmazandó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. előírásai is. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (
HUF).

II.2.1)
Elnevezés: 1 db Kaloriméter készülék
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38418000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db Kaloriméter készülék beszerzése az eszközök beállítása, beüzemelés és 5 fő kezelőszemélyzet
betanítása tárgyban. Csak gyári új rendszer szállítható (nem használt, nem demó készülék). A rendszer üzembe helyezését követően, a sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv lezárásának napjától minimum 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítani a rendszerre, beleértve a részegységeket is, továbbá értékelési szempont plusz 12 hónap szervizelés, amikor a felhasznált alkatrészek árát a megrendelő, a kiszállási és szerviz költségeket a szállító viseli. Ezenkívül szoftver karbantartást kell nyújtania 24 hónap időszakig (ez kötelező ,minimumelvárás), beleértve az időközben esetleg megjelenő szoftver frissítéseket is.
A jótállás időtartama alatt a technikai tanácsadás és a műszer karbantartása is a nyertes ajánlattevő feladata.
A betanítást legalább 1 alkalommal, legalább 2 napos időszakban kell teljesíteni, amelynek teljes költségét az ajánlat árnak tartalmaznia kell.
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: A szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, ha az olyan okból következett be, amelyért az Eladó felelős, kötbért köteles fizetni a Vevőnek.
A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mértéke a késedelemmel vagy hibával érintett Áru nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20%-a. A kötbérmaximumok elérését követően a Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetrve elállhat a szerződéstről.
Meghiúsulási kötbér: Az Eladó, az olyan okból történő meghiúsulás vagy nemteljesítés esetére, amelyért felelős, a teljes nettó ellenérték 20%-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni.
Az ajánlatben meg kell adni a készülék gyártóját, típusjelölését és a származási országot is.
Főbb műszaki előírások, a további műszaki előírások a specifikációban:
A készüléket elsősorban G-fehérje kapcsolt receptorok vizsgálatához kívánjuk használni: 1) a receptor/ligandum (pl. gyógyszermolekula) kölcsönhatás termodinamikai paraméterei és a kiváltott hatás (teljes-, vagy részleges agonista, antagonista, inverz agonista) közötti összefüggés megállapítása; 2) a G-fehérje aktiválás termodinamkai jellemzőinek vizsgálata; 3) a G-fehérje aktiválás során bekövetkező GTP hidrolízis kalorimetriás követése az eddig alkalmazott radioligandumos módszer lehetséges kiváltására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 többlet jótállás ideje (minimum 0 hó, maximum 12 hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.3-15-2016-00017
II.2.14) További információ:
A II.1.5) és II.2.6) pontok kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak Az eljárásban alkalmazandó a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. előírásai is. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (
HUF).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 211 - 481724
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1 db Thermophoresis készülék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bio-Science Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90493564
Postai cím: Andor Utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@bio-science.hu
Telefon: +36 16198321
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17990159
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32412190
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31506000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 1 db Spectrofluoriméter készülék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HORIBA France SAS
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21639625
Postai cím: Rue du Canal 16-18
Város: Longjumeau
NUTS-kód: FR104
Postai irányítószám: 91165
Ország: Franciaország
E-mail: james.odonnell@horiba.com
Telefon: +33 169747283
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +33 169090721
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31993736
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29137626
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 1 db Kaloriméter készülék
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PCT Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68678342
Postai cím: Juhar Utca 10.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: pct@pct.hu
Telefon: +36 96237199
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96576224
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62956490
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevők:
1. rész: Bio-Science Kft. 1119 Budapest, Andor u. 47-49. asz.: 12266788-2-43
2. rész: HORIBA France SAS 91165 Longjumeau, Rue du Canal 16-16. EUasz:FR54837150366,
3. rész: PCT Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Juhar u. 10. asz: 13937368-2-08.
Az Összegezés megküldésének a dátuma: 2019.02.13.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerinti határidők.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)