Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/48
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.08.
Iktatószám:4170/2019
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, V1 épület „C” szárnya (1111 Budapest, Egry József utca 18.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ózon Klímatechnikai Szerelő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Törőcsik Tamás
Telefon: +36 14633310
E-mail: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Fax: +36 14633380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Általános építés FIEK_16-1-2016-0007 pályázathoz
Hivatkozási szám: EKR000229072018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Általános építés FIEK_16-1-2016-0007 pályázathoz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, V1 épület „C” szárnya
(1111 Budapest, Egry József utca 18.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
BME V1 épület „C” szárnyában FIEK-16-1-2016-0007 számú pályázati projekt, Hajtás labor (labor: 97,94 m2, raktár: 28,82 m2) kialakításához kapcsolódó
általános építési munkák. Helyiségek kialakítása (válaszfal, hanggátló fal építése), laboron belüli mérőfülke kialakítása, mennyezet hangszigetelése, új szellőző ablakszárny felszerelése, bútorok elhelyezése. Inverter szekrények, kültéri hűtőgép kiváltásának kialakítása. Fűtési víz-csatorna és sűrített levegő vezetékek átszerelése, szellőzés kialakítása. Trafótól a 0,4 kV –os betáp vezetékek kiépítése, beszerelése, elektromos kábelek, világítási, strukturált, beléptető, gyengeáramú vezetékek kiépítése. A légtechnikai és hűtéstechnikai kombinált rendszer összteljesítménye: 275 kW.
A további részletes műszaki jellemzőket a Dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés, valamint a Műszaki leírás és annak mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 185
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02195 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Általános építés FIEK_16-1-2016-0007 pályázathoz
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ózon Klímatechnikai Szerelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15689423
Postai cím: Reitter Ferenc Utca 132/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@ozon.hu
Telefon: +36 16667050
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 3507507
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89658574
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, V1 épület „C” szárnya
(1111 Budapest, Egry József utca 18.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
BME V1 épület „C” szárnyában FIEK-16-1-2016-0007 számú pályázati projekt, Hajtás labor (labor: 97,94 m2, raktár: 28,82 m2) kialakításához kapcsolódó
általános építési munkák. Helyiségek kialakítása (válaszfal, hanggátló fal építése), laboron belüli mérőfülke kialakítása, mennyezet hangszigetelése, új szellőző ablakszárny felszerelése, bútorok elhelyezése. Inverter szekrények, kültéri hűtőgép kiváltásának kialakítása. Fűtési víz-csatorna és sűrített levegő vezetékek átszerelése, szellőzés kialakítása. Trafótól a 0,4 kV –os betáp vezetékek kiépítése, beszerelése, elektromos kábelek, világítási, strukturált, beléptető, gyengeáramú vezetékek kiépítése. A légtechnikai és hűtéstechnikai kombinált rendszer összteljesítménye: 275 kW.
A további részletes műszaki jellemzőket a Dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés, valamint a Műszaki leírás és annak mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 185
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89658574
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ózon Klímatechnikai Szerelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15689423
Postai cím: Reitter Ferenc Utca 132/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@ozon.hu
Telefon: +36 16667050
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 3507507
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3. A Szerződés módosítása
3.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4.9 pontját az alábbiak szerint módosítják:
A Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt teljesítést követően, utólag benyújtott számla alapján, a Vállalkozónak a Kbt. 135. § (1)-(3), (5),(6), bekezdések, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30., és 32/A. §-ai rendelkezései szerint, átutalással teljesíti a Vállalkozó fizetési számlájára. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban rögzített szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő az eljárást lezáró szabályossági tanúsítvány kézhezvételét követően haladéktalanul elkezdte a szerződés megkötését megelőző operatív feladatok végrehajtását. Ajánlatkérő megállapította, hogy a teljesítési helyszín épületén végzendő munkák nem építési hatósági engedély-kötelesek, illetve bejelentési és tudomásul vételi kötelesek, ezért az aláírásra kerülő vállalkozási szerződés 4.9. pontjának utolsó mondatában szereplő „fordított adózás” feltételei nem állnak fenn, ezért a szerződésből a fordított adózásra vonatkozó rendelkezést törölni szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 89658574 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 89658574 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben